Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Dzērienu gatavošana

Vispārīgās darbības

Lai pagatavotu dzērienu, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2 Novietojiet vienu vai divas tases zem padeves teknes ar regulējamu augstumu. Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju.
3 Lai atvērtu dzērienu izvēlni, pieskarieties dzērienu ikonai user manual. Lai izvēlētos dzērienu, pieskarieties tam un velciet no kreisās puses uz labo.
- Ja vēlaties pagatavot divas tases, pieskarieties ikonai „2x”. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus atbilstīgi atlasītajiem dzērieniem.
user manual Ikona „2x” nav pieejama visiem dzērieniem.
4 Kad dzēriens izvēlēts, varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
5 Lai sāktu izvēlētā dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
user manual Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar pievienotu garšu.
user manual Nelieliem soļiem grieziet maluma iestatīšanas pogu, un, pagatavojot 5 kafijas tases, sāksiet izbaudīt atšķirību.

Atbalsts dzēriena parametriem

Lai iegūtu papildinformāciju par konkrētu dzēriena parametru, 3 sekundes turiet nospiestu regulējamo joslu.
user manual

Dzērienu ar pienu gatavošana

Lai pagatavotu dzērienus uz piena bāzes, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
Padoms. Kad elastīgā piena caurulīte ir pievienota piena putotājam, pabīdiet padeves tekni augšējā pozīcijā, lai ērti piekļūtu ūdens tvertnei.
2 Noskrūvējiet piena tvertnes vāku un ielejiet tajā pienu.
Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts.
3 Pievienojiet elastīgo piena caurulīti piena putotājam.
4 Ievietojiet metāla piena caurulīti tvertnē.
5 Pieskarieties dzērienu ikonai user manual, ritiniet un atlasiet izraudzītā dzēriena ar pienu ikonu.
6 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
7 Lai sāktu atlasītā dzēriena gatavošanu, jebkurā brīdī nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
- Konkrētiem dzērieniem ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Vairākiem citiem dzērieniem šis process notiek pretējā veidā – ierīce vispirms izvada kafiju un pēc tam pienu.
- Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir izvadījusi iepriekš iestatīto daudzumu, nospiediet sākšanas/apturēšanas ikonu user manual (tikai modeļiem SM8780, SM8782, SM8785) vai nospiediet apturēšanas ikonu (tikai modeļiem SM8885, SM8889).
- Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, turiet nospiestu sākšanas/apturēšanas user manual ikonu (tikai modeļiem SM8780, SM8782, SM8785) vai nospiediet apturēšanas ikonu (tikai modeļiem SM8885, SM8889).
user manual Uzreiz pēc piena padeves aktivizējas funkcija „HygieSteam Shoot” (HygieSteam tvaika strūkla). Ierīce ar spiedienu izlaiž caur iekšējo piena sistēmu tvaiku, lai to ātri iztīrītu. Piena caurulītes metāla daļa var stipri sakarst. Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, ļaujiet ierīcei atdzist.
Padoms. Varat izmantot arī parastu piena paku, lai pagatavotu dzērienu ar pienu. Ievietojiet no metāla izgatavoto piena caurulīti tieši piena pakā.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Lai pagatavotu kafiju, izmantojot malto kafiju, jums jāveic dažas vienkāršas darbības.
user manual
1 Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku.
2 Pieskarieties dzērienu user manual ikonai, ritiniet no kreisās puses uz labo un izvēlieties dzērienu.
3 Pieskarieties maltas kafijas user manualikonai.
4 Varat pielāgot iestatījumus pēc vēlēšanās, pavelkot pielāgošanas slīdni uz augšu vai uz leju.
5 Lai sāktu izvēlētā dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.
user manual Ja ir atlasīta malta kafija, nevar pielāgot kafijas stiprumu, un nav iespējams vienlaicīgi pagatavot vairāk par vienu dzērienu.

Karstā ūdens padeve

user manual
1 Pārliecinieties, ka iekšējais piena putotājs ir pareizi piestiprināts kafijas automātam.
2 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
3 Pieskarieties ikonai „Karsts ūdens”.
user manual
4 Bīdiet regulējamās joslas, lai pielāgotu karstā ūdens tilpumu vai temperatūru atbilstoši jūsu vēlmēm.
5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu.
6 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu (tikai modeļiem SM8780, SM8782, SM8785) vai vēlreiz nospiediet apturēšanas ikonu (tikai modeļiem SM8885, SM8889).

Personalizācija

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat izvēlēties savu ikonu un profila nosaukumu.

Izmantojiet BeanMaestro funkciju, lai no izvēlētajām pupiņām pagatavotu vislabāko kafiju

Kafijas automātā BeanMaestro var izvēlēties kafijas pupiņu veidu un grauzdējumu. Pēc tam tiks automātiski atlasīti piemērotākie kafijas pagatavošanas iestatījumi, lai pagatavotu vislabāko kafiju no kafijas pupiņām.
user manual
1 Galvenajā izvēlnē pieskarieties pupiņu ikonai.
user manual
2 Pieskarieties BeanMaestro funkcijai.
3 Atlasiet pupiņu veidu. Varat izvēlēties Arabica vai Robusta pupiņu maisījumu.
4 Izvēlieties pupiņu grauzdēšanas pakāpi.
5 Automātiski tiek atlasīti piemērotākie kafijas pagatavošanas iestatījumi.
6 Izbaudiet nākamo kafijas tasi.

Procesa paātrināšana, izmantojot CoffeeMaestro funkciju

Tā vietā, lai ar funkcijas CoffeeMaestro palīdzību atsevišķi pielāgotu visus iestatījumus, ierīce piedāvā iespēju izvēlēties garšas profilus. Varat izvēlēties „Delicato” (Maigs), „Intenso” (Intensīvs) vai „Forte” (Stiprs). Lai izvēlētos CoffeeMaestro garšas profilu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
user manual
1 Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
user manual
2 Atkārtoti pieskarieties ikonai CoffeeMaestro.
- Dzēriena galvenie iestatījumi tagad attiecīgi ir pielāgoti.
3 Lai sāktu dzēriena gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas ikonu user manual.

Dzēriena personalizēšana, izmantojot funkciju CoffeeEqualizer Touch+

Kad dzēriens ir izvēlēts, automātiski tiek aktivizēta CoffeeEqualizer Touch+ funkcija, un jūs varat pielāgot dzēriena iestatījumus. Ilgāk paturiet attiecīgos displeja vienumus, lai aktivizētu palīdzības funkciju un saņemtu papildu informāciju.
Ar CoffeeEqualizer Touch+ funkciju varat pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.
1 Aromāta stiprums
2 Kafijas daudzums
3 Piena daudzums
4 Ūdens daudzums
5 Dzēriena temperatūra
6 Putu daudzums
7 Kafijas garša
8 Jūs arī varat izlemt, vai gatavot 1 vai 2 tases
9 Secība, kādā tiek lieta kafija un piens
Piezīme. Atkarībā no izvēlētā dzēriena jūs varat regulēt konkrētus iestatījumus.

Iecienīto dzērienu saglabāšana profilā

Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās un saglabāt pielāgotos iestatījumus personīgajā profilā. Varat atlasīt profilu un saglabāt recepti, izmantojot profilus.
Izmantojot profilu user manual ikonu, varat izveidot profilu un pievienot dzērienu.
user manual
1 Pieskarieties profila user manual ikonai galvenajā izvēlnē.
user manual
2 Pieskarieties pluszīmes ikonai.
3 Ierakstiet savu vārdu un atlasiet iecienītāko ikonu.
4 Varat pievienot dzērienu. Pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai.
5 Personalizējiet dzērienu, izmantojot CoffeeEqualizer Touch+ vai CoffeeMaestro funkciju.
user manual
6 Pieskarieties ikonai „Saglabāt profilā”, lai saglabātu dzērienu personalizētajā profilā.

Papildu gaisma plūsma (ExtraShot)

Jūsu ierīce piedāvā iespēju kafijas un piena dzērieniem pievienot papildu Ristretto devu, piemēram, ja vēlaties kafiju stiprāku.
1 Novietojiet zem teknes tasi.
user manual
2 Lai atlasītu dzērienu, pieskarieties kādai no viena pieskāriena dzēriena ikonām.
user manual
3 Bīdiet regulējamo joslu uz augšu, lai iestatītu lielāko stiprumu, un atlasiet funkciju ExtraShot (Papildu deva).
4 Pēc tam nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu (tikai modeļiem SM8780, SM8782, SM8785) vai sākšanas ikonu (tikai modeļiem SM8885, SM8889), lai sāktu dzēriena pagatavošanu.
5 Lai apturētu dzēriena padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas user manual ikonu (tikai modeļiem SM8780, SM8782, SM8785) vai vēlreiz nospiediet apturēšanas ikonu (tikai modeļiem SM8885, SM8889).
user manual Atlasot funkciju ExtraShot (Papildu deva), vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafiju.
user manual Papildu devas funkcija ir pieejama ne visiem dzērieniem.

Ierīces pārskats