Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Philips Domestic Appliances

Poslední aktualizace: 16. září 2021
Saeco je značka společnosti Philips Domestic Appliances.

Společnost Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, the Netherlands nebo její pobočky či dceřiné společnosti („Philips Domestic Appliances“, „naše“, „my“ nebo „nás“) by vás rády seznámily se způsobem, jakým shormažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů by vám měly pomoci pochopit naše postupy při ochraně soukromí, včetně informací o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak je chráníme a také jaká máte osobní práva.

Úvod

Společnost Philips Domestic Appliances si váží vašeho zájmu o naši společnost, produkty a služby projeveného návštěvou našich webových stránek (saeco.com) nebo souvisejících komunikačních kanálů, včetně a nejen našich stránek sociálních médií a/nebo kanálů a blogů (společně „stránek Philips Domestic Appliances“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme nebo zpracováváme v případě, že používáte stránky Philips Domestic Appliances. Se společností Philips Domestic Appliances můžete komunikovat prostřednictvím stránek Philips Domestic Appliances zakoupením a využitím produktů/služeb a prostřednictvím marketingové komunikace a zákaznické podpory. Tyto interakce mohou být provedeny návštěvníky, zákazníky, obchodními partnery, dodavateli a/nebo obchodními partnery.

Společnost Philips Domestic Appliances také zpracovává osobní údaje shromážděné našimi webovými stránkami Philips Domestic Appliances, které budou vyžadovat jiné zásady ochrany osobních údajů (např. aplikace Philips Domestic Appliances, nebo výzkumné projekty Philips Domestic Appliances, nebo jiné konkrétní webové stránky či portály). Bez ohledu na čas a místo vás společnost Philips Domestic Appliances vždy upozorní, že se aktuální zásady ochrany osobních údajů od těchto zásad ochrany osobních údajů liší.

Pro vytvoření globálního přístupu k ochraně soukromí a umožnění převodu interních informací mezi společnostmi Philips Domestic Appliances na celém světě přijala společnost Philips zásady ochrany osobních údajů společnosti Philips Domestic Appliances.

V neposlední řadě je pro nás vaše soukromí mimořádně důležité. Interakcí s našimi stránkami Philips Domestic Appliances jste nám projevili důvěru a my si této důvěry velmi vážíme. To znamená, že jsme se zavázali k ochraně vašeho soukromí za jakýchkoli okolností.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a za jakým účelem?

Termínem „osobní údaje“ myslíme v našich Zásadách ochrany osobních údajů informace, které se vztahují k vaší osobě a umožňují nám vaši identifikaci, buďto přímo nebo v kombinaci s jinými informacemi, které můžeme udržovat.

Údaje o účtu Saeco

Při vytváření účtu Saeco o vás shromažďujeme následující údaje:

 1. Jméno a příjmení;
 2. Oslovení;
 3. E-mailovou adresu;
 4. Heslo;
 5. Zemi a jazykové preference určené rozšířenou URL ze stránky Saeco, na které si vytvoříte účet;

Tyto osobní údaje používáme k vytvoření a udržování vašeho účtu Saeco. Svůj účet Saeco můžete využívat pro různé služby. ‘Pokud používáte svůj účet Saeco k nějaké službě, můžeme k vašemu účtu Saeco přidat další osobní údaje. V následujících odstavcích najdete informace o tom, které služby můžete využívat a jaké osobní údaje v případě jejich využití přidáme k vašemu účtu.

Vytvořit účet Saeco lze pouze na základě vaší žádosti. Proto je zpracování údajů o vašem účtu za nutné pro vytvoření smlouvy, ve které se stanete v souladu s článkem 6(b) nařízení (EU) 2016/679 právně odpovědnou smluvní stranou.

Nákup a registrační údaje

Produkty Saeco můžete na našich webových stránkách zaregistrovat.

Při registraci produktu shromažďujeme následující osobní údaje:

 1. Faktura;
 2. Telefonní číslo;
 3. Adresa bydliště;
 4. Podrobné údaje o vašem registrované produktu/službě, například název produktu/služby, kategorie produktu, číslo modelu produktu, datum nákupu, doklad o nákupu.

Registraci produktu lze provést pouze na vaši žádost. Zpracování údajů o vašem nákupu a registraci je nutné pro vytvoření smlouvy, ve které se stanete v souladu s článkem 6(b) nařízení (EU) 2016/679 právně odpovědnou smluvní stranou.

Údaje o komunikaci v rámci akčních nabídek (propagace)

Můžete se přihlásit k odběru marketingových a propagačních informací.

Pokus se k odběru marketingových a propagačních informací přihlásíte, budeme používat následující osobní údaje:

 1. E-mailovou adresu;
 2. Údaje o vašem účtu Saeco;
 3. Vaše interakce se stránkami společnosti Philips Domestic Appliances, e-maily, na které jste klikli a otevřeli, a účast na událostech.

Tyto osobní údaje používáme za účelem propagační komunikace – založené na vašich preferencích a chování – o produktech Saeco, službách, událostech a propagačních akcích.

Skupina společností Philips Domestic Appliances vám může zasílat reklamní informace prostřednictvím e-mailu, SMS a dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální média. Abychom tuto komunikaci přizpůsobili vašim preferencím a nákupnímu chování a mohli vám poskytovat nejlepší produkty a služby odpovídající vašim konkrétním potřebám, můžeme veškeré informace související s údaji o vašem účtu a údaje o vašich interakcích se společností Saeco analyzovat a kombinovat. Tyto informace používáme také k vytvoření segmentů naší cílové skupiny, které nám ukazují, o které z našich produktů a/nebo služeb máte zájem, a ke sledování úspěšnosti našich marketingových aktivit.

Společnost Saeco vám umožní váš souhlas s odběrem reklamních a propagačních sdělení kdykoli zrušit. To můžete udělat pomocí odkazu pro odhlášení odběru v dolní části každého reklamního nebo propagačního e-mailu, který od nás můžete obdržet.

E-mailem vám také můžeme zasílat tiskové zprávy Saeco (údaje o e-mailech s tiskovými zprávami). Pokud vám zašleme tiskovou zprávu, zpracujeme vaše jméno, kontaktní údaje (např. e-mail) a informace o společnosti.

Zpracování osobních údajů za účelem reklamní a propagační komunikace je založeno na vašem dobrovolně poskytnutém souhlasu; což je platný právní úkon na základě článku 6 (a) nařízení (EU) 2016/679. Pokud společnost Philips Domestic Appliances zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo oprávněnost k jejich zpracování založenou na souhlasu platném před zrušením vašeho souhlasu.

Údaje o online zpětné vazbě

Můžete se sami rozhodnout, zda poskytnete svou zpětnou vazbu, komentáře, otázky, hodnocení a recenze prostřednictvím online evaluace (online zpětné vazby).

V případě, že tuto příležitost využijete, zpracujeme vaše následující osobní údaje:

 1. ID vašich cookie;
 2. Vaši zpětnou vazbu/komentáře/otázky/vaše hodnocení a recenzi;
 3. Vaše kontaktní údaje v případě, že nám je poskytnete (jméno, e-mail, telefonní číslo).

Tyto osobní údaje poskytují společnosti Philips Domestic Appliances hodnotné přehledy informací pro vylepšování našich stránek Philips Domestic Appliances nebo řady produktů/služeb.

Zpracování údajů z vaší online zpětné vazby se zakládá na legitimním zájmu společnosti Philips Domestic Appliances vylepšovat své stránky Philips Domestic Appliances a řadu svých produktů a služeb v právním rozsahu stanoveném článkem 6(f) nařízení (EU) 2016/679.

Údaje o naslouchání sociálním médiím

V případě vaší interakce nebo komunikace na kanálech/stránkách/v propagačních akcích a blozích sociálních médií (například když kliknete na „líbí se mi“ nebo „sdílet“, když zadáváte příspěvek, sdílíte komentář a zveřejňujete hodnocení a recenze) jsou vaše osobní údaje zpracovávány třetí stranou, která poskytuje společnosti Philips Domestic Appliances služby v oblasti naslouchání sociálním médiím. To znamená, že tato třetí strana poskytující služby v oblasti naslouchání sociálním médiím uchovává kopie vašich veřejně dostupných interakcí, ke kterým nám tato třetí strana poskytuje přístup.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují veřejně dostupné údaje, které jste poskytli v kontextu sociálních médií, získané od příslušného poskytovatele sociálních médií prostřednictvím třetí strany poskytující služby v oblasti naslouchání médiím. Může se jednat o: jméno, pohlaví, datum narození, domovskou stránku, profilovou fotografii, časové pásmo, e-mailovou adresu, zemi, zájmy, komentáře a obsah, který jste zveřejnili/sdíleli.

Tyto osobní údaje používáme za účelem získání obecného přehledu o názorech lidí na naši společnost a značku a získání přehledu o příslušných online influencerech, řešení problémů a/nebo vylepšování produktů a služeb společnosti Philips Domestic Appliances a/nebo zahájení reklamní a propagační konverzace s vámi (na základě otázek/požadavků, které jste směřovali k nám nebo naší konkurenci).

Zpracování údajů z naslouchání sociálním médiím ve výše uvedeném kontextu se zakládá na legitimním zájmu společnosti Philips Domestic Appliances jednat v právním rozsahu stanoveném článkem 6(f) nařízení (EU) 2016/679.

Údaje o zákaznících nebo péči o zákazníky

Můžete komunikovat s našimi zákaznickými centry nebo centry péče o zákazníky.

Pokud kontaktujete oddělení zákaznické podpory nebo prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo písemně (například prostřednictvím odpovědního lístku) komunikujete s některým z pracovníků oddělení zákaznické podpory společnosti Philips Domestic Appliances, použijeme následují osobní údaje:

 1. Údaje o vašem účtu;
 2. Záznam a historie vašich hovorů, historie nákupů, obsah vašich dotazů nebo požadavků, které jste řešili.

Tyto osobní údaje používáme, abychom spotřebitelům a svým zákazníkům mohli poskytovat zákaznickou podporu (která se může vztahovat k produktům nebo službám), odpovídat na jejich dotazy a poskytovat jim odpovídající zákaznické služby, jako jsou opravy nebo výměny produktů/služeb. Tyto osobní údaje také používáme za účelem vylepšování, opravám a přizpůsobení našich produktů a služeb v rámci platných předpisů a ke vzdělávání pracovníků našich oddělení zákaznické péče během školení.

Pokud poskytneme tyto služby na základě smlouvy, bude zpracování údajů o vašem nákupu a registraci nutné pro vytvoření smlouvy, podle které se stanete v souladu s článkem 6(b) nařízení (EU) 2016/679 právně odpovědnou smluvní stranou.

V jiném případě se zpracování údajů ve výše uvedeném kontextu zakládá na legitimním zájmu společnosti Philips Domestic Appliances jednat v právním rozsahu stanoveném článkem 6(f) nařízení (EU) 2016/679.

Vylepšování našich produktů a služeb (údaje pro zlepšování)

Vaše osobní údaje, které jsme od vás získali během doby vašeho používání produktů/služeb společnosti Philips Domestic Appliances Products/Services a/nebo našich stránek Philips Domestic Appliances k analytickým účelům, používáme výhradně za účelem vylepšování našich produktů/služeb a vylepšení vašich uživatelských zkušeností. Děláme to také za účelem získání obecného přehledu o kategoriích uživatelů, kteří mají zájem o konkrétní produkty a/nebo služby.

Zpracování osobních údajů ve výše uvedeném kontextu se zakládá na legitimním zájmu společnosti Philips Domestic Appliances vylepšovat své stránky Philips Domestic Appliances a řadu svých produktů a služeb v právním rozsahu stanoveném článkem 6(f) nařízení (EU) 2016/679.

Citlivé údaje

V průběhu poskytování služeb můžeme shromažďovat informace, které mohou odhalovat vaši rasu nebo etnický původ, stav fyzického nebo mentálního zdraví, náboženské vyznání nebo informace o podezření ze spáchání trestné činnosti či odsouzení za trestné činy. Takové informace jsou podle článku 9 nařízení (EU) 2016/679 považovány za „citlivé osobní údaje“.

Shromažďujeme pouze citlivé údaje, k jejichž použití jste nám poskytli svůj výslovný souhlas, jsou nezbytné nebo jste je zveřejnili úmyslně.

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními

Pobočky a poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje můžeme předat:

 1. Našim pobočkám nebo dceřiným společnostem za účely popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 2. Našim poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby, jako jsou například hosting webových stránek, analýzy dat, zpracování faktur/plateb, vyřízení objednávek, informační technologie a poskytování související infrastruktury, zákaznický servis, zasílání e-mailů, CRM, správa identit, event management, marketing intelligence, audit, odhalování podvodů a další služby;
 3. Třetím stranám za účelem umožnění odesílání marketingové komunikace v souladu s vašimi preferencemi, pokud jste si možnost takového sdílení zaregistrovali;
 4. Třetím stranám zahrnujícím sponzory loterií, soutěží a podobných propagačních akcí;
 5. Vašim kontaktům souvisejícím s účtem sociálních médií, jiným uživatelům webových stránek a poskytovatelům vašich účtů na sociálních médiích v souvislosti s vaší aktivitou v rámci sociálního sdílení.
 6. Při interakci se společností Philips Domestic Appliances jako podnikatelský subjekt, dodavatel nebo obchodní partner může společnost Philips Domestic Appliances předat osobní údaje dostupné v hlášeních a jiných materiálech, které nám poskytnete vy nebo vaše firma na základě zakázky u jiného obchodního partnera a/nebo dodavatele.
Další použití a předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme také použít nebo předat, pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné: (a) za účelem dodržení platných zákonů, což může zahrnovat zákony platné mimo stát, ve kterém máte své trvalé bydliště, za účelem vyhovění žádostem veřejných a státních orgánů, což může zahrnovat orgány působící mimo zemi, ve které máte své trvalé bydliště, za účelem spolupráce při prosazování práv nebo z jiných právních důvodů; (b) za účelem prosazení našich smluvních podmínek; a (c) za účelem ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku naší společnosti a/nebo našich poboček a dceřiných společností, nebo vaší či jiné osoby.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje použít, zveřejnit nebo předat třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, vytvoření společného podniku, přidělení, převodu nebo jiného uspořádání všech nebo některých částí naší společnosti, majetku nebo cenných papírů (včetně těch, které souvisí s bankrotem nebo podobnými procesy).

Služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů neřeší a my nepřebíráme žádnou odpovědnost za ochranu osobních údajů, informace a jiné praktiky žádných třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, jejichž odkazy jsou na stránkách společnosti Philips Domestic Appliances uvedeny. Zařazení odkazu na webové stránky společnosti Philips Domestic Appliances Pages nevyjadřuje ani nenaznačuje náš souhlas ani souhlas našich poboček nebo dceřiných společností s obsahem nebo službami poskytovaných prostřednictvím těchto stránek.

Kromě toho neodpovídáme za shromažďování, použití či předávání informací ani za bezpečnostní zásady nebo postupy jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM či jiní vývojáři aplikací, poskytovatelé aplikací, poskytovatelé platforem sociálních médií, poskytovatelé operačních systémů. poskytovatelé služeb bezdrátového přenosu dat nebo výrobci zařízení, což se týká také veškerých osobních údajů, které poskytnete jiné organizaci prostřednictvím nebo v souvislosti se stránkami společnosti Philips Domestic Appliances. Tyto jiné organizace mohou mít svá vlastní prohlášení nebo zásady ochrany osobních údajů. Velmi vám doporučujeme, abyste si je dobře přečetli a zjistili si, jak budou tyto jiné organizace vaše osobní údaje zpracovávat.

Cookies třetích stran nebo jiné technologie sledování

Cookies nebo jiné technologie používáme během vaší interakce a použití stránek společnosti Philips Domestic Appliances Pages – když navštívíte naše webové stránky, použijete naše stránky sociálních médií, přijímáte naše e-maily, používáte naše mobilní aplikace a/nebo připojená zařízení. Ve většině případů vás nebudeme prostřednictvím informací shromážděných pomocí těchto technologií schopni identifikovat.

Údaje, které o vás shromáždíme, jsou používány za účelem:

 1. Zajištění správné funkčnosti digitálního kanálu;
 2. Analýzy využití digitálního kanálu, abychom mohli měřit a zlepšovat výsledky dosažené pomocí našich digitálních kanálů;
 3. Připojení k vašim sítím sociálních médií a čtení recenzí;
 4. Pomoci lépe přizpůsobit reklamní sdělení vašim zájmům v rámci digitálních kanálů společnosti Philips Domestic Appliances i mimo ně.

Pokud budete chtít, můžete cookies smazat: Přestože určité soubory cookies jsou nezbytné pro zobrazování a navigaci na našich webových stránkách a v aplikacích, většina funkcí bude dostupná i bez použití cookies. Další informace o použití cookies nebo podobných technologií a možnostech nastavení cookies naleznete v našich Zásadách použití cookies.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Abychom ochránili osobní údaje v rámci naší organizace, snažíme se využívat rozumná organizační, technická a administrativní opatření. Bohužel žádný přenos dat ani úložný systém nezaručuje 100% bezpečnost. Pokud máte nějaký důvod domnívat se, že vaše komunikace s námi již není bezpečná, okamžitě nás informujte v souladu s pokyny v sekci „Jak nás můžete kontaktovat?“ uvedené níže.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba, nebo po dobu trvání účelu, ke kterému byly tyto údaje získány. Kritéria pro určení délky období pro uchovávání údajů zahrnují: (i) dobu, po kterou probíhá náš vzájemný vztah a vaše účast na stránkách společnosti Philips Domestic Appliances; (ii) pokud existuje nějaká právní závazek, který musíme splnit; nebo (iii) pokud jejich uchovávání vyplývá z naší právní pozice (co se týče platných ustanovení v souvislosti s právními spory nebo vyšetřování státními orgány).

Soudní příslušnost a přeshraniční převod

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v kterékoli zemi, v níž máme své pobočky nebo ve kterých působí naši smluvní poskytovatelé služeb, a použitím stránek společnosti Philips Domestic Appliances Pages souhlasíte s předáváním informací do zemí mimo zemi vašeho trvalého pobytu, které mohou mít pravidla pro ochranu osobních údajů odlišné od zákonů platných ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou být soudy a donucovací orgány, státní orgány nebo bezpečnostní složky v těchto jiných zemích oprávněny k získání přístupu k vašim osobním údajům.

Pokud máte trvalý pobyt v některé ze zemí EEA, mohou být vaše osobní údaje předány našim pobočkám, dceřiným společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích, které členy EEA nejsou, ale jsou podle standardů EEA uznávány Evropskou komisí jako země poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pro převody osobních údajů ze zemí EEA do zemí, které nejsou Evropskou komisí považovány za země poskytující dostatečnou ochranu osobních údajů, uplatňujeme za účelem ochrany vašich osobních údajů odpovídající opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí.

Práva a možnosti, které máte k dispozici

Vaše práva a možnosti, které máte k dispozici

Pokud byste chtěli odeslat žádost o přístup, úpravu, smazání, omezení nebo vyjádření ke zpracování osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste rádi odeslali odkaz s žádostí o zaslání elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely převodu jiné společnosti (v rozsahu tohoto práva na přenos dat, které vám zaručuje platný zákon), můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Na váš požadavek budeme reagovat v souladu s platným zákonem.

Ve svém požadavku prosím objasněte, které osobní údaje byste chtěli změnit, zda byste chtěli své osobní údaje v naší databázi potlačit, nebo nám dejte vědět, jaká omezení bychom měli na použití vašich dat uplatnit. Za účelem vaší ochrany můžeme implementovat pouze požadavky týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailovou adresou nebo jinými informacemi v rámci účtu, které používáte za účelem odeslání požadavku, a my můžeme před implementací vašeho požadavku ověřit vaši identitu.

Příjem elektronické komunikace od společnosti Philips Domestic Appliances můžete také odhlásit. Pokud si již nepřejete marketingové e-maily nadále dostávat, můžete jejich odběr zrušit ve spodní části každého reklamního oddílu kliknutím na tlačítko „zrušit odběr.“

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme potřebovat uchovávat určité informace pro účely evidence a/nebo k dokončení transakcí, které jste zahájili před požadavkem změny nebo smazání údajů (Například když provedete nákup nebo se účastníte promoakce. Je tedy možné, že nebudete moci poskytnuté osobní údaje změnit ani vymazat dokud nebude takový nákup nebo promoakce ukončena.) V našich databázích a dalších záznamech mohou také zůstat zbytkové informace, které nebudou odstraněny.

Vašim požadavkům se budeme snažit vyhovět co nejdříve to bude možné a prakticky proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odhlásíte odběr našich marketingově zaměřených e-mailů, můžeme vám i nadále zasílat důležité administrativní zprávy, jejichž odběr odhlásit nemůžete.

Pokud využijete (některých) svých voleb a práv, je možné, že nebudete moci, ať už v celém rozsahu nebo zčásti, používat určité služby společnosti Philips Domestic Appliances.

Speciální informace pro rodiče

Speciální informace pro rodiče

Stránky společnosti Philips Domestic Appliances nejsou určeny dětem, tak jak je stanoveno platnými zákony, a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí. Zásadou společnosti Philips Domestic Appliances je dodržování platných zákonů, pokud před shromažďováním, použitím nebo zveřejněním osobních údajů dětí vyžadováno svolení rodičů nebo zákonných zástupců. Zavázali jsem k ochraně soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům nebo zákonným zástupcům, aby se aktivně ujali své role a sledovali online aktivity a zájmy svých dětí.

Pokud jako rodič nebo zákonný zástupce zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na adrese Kontakt | Philips Domestic Appliances. Pokud zjistíme, že nám nějaké dítě poskytlo své osobní údaje, jejich údaje odstraníme z našich záznamů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte k našim Zásadám ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Philips Domestic Appliances používá vaše osobní údaje, kontaktujte našeho inspektora pro ochranu osobních údajů Kontakt | Philips Domestic Appliances. Případně máte také právo podat stížnost u dohlížecího orgánu pro vaši zemi nebo region.