Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Zpět

Odstraňování problémů

Z nádržky na vodu kávovaru Saeco není čerpána voda

Pokud z nádobky na vodu kávovaru Saeco není čerpána voda, obvykle to způsobuje vzduch zachycený v kávovaru, který blokuje přívod vody. Níže naleznete možná řešení.Nádržka na vodu není plně vložena.Je možné, že nádržka na vodu není do přístroje správně vložena, což znamená, že z ní nelze čerpat vodu.
•    U kávovarů s nádržkou na vodu v přední části přístroje se ujistěte, zda je nádržka na vodu zasunuta zcela dozadu a tedy správně vložena.
•    U kávovarů s nádržkou na vodu v horní části přístroje se ujistěte, zda není oblast pod nádržkou na vodu znečištěná, nejsou na ní žádné částečky ani kávová zrna.
Odstranění zachyceného vzduchuVzduch zachycený v kávovaru odstraníte následovně:
1.    Přístroj VYPNĚTE
2.    Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte vodní filtr AquaClean (nebo jakýkoli jiný vodní filtr).
3.    Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo.
4.    Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj nahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2-3 šálky horké vody

Pokud používáte vodní filtr AquaClean, řiďte se tímto postupem, abyste zajistili, že bude filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1.    Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund
2.    Filtr Podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky.
3.    Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou.
4.    Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte
5.    Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody

Upozornění: Pokud již vodní filtr AquaClean používáte déle než 3 měsíce, filtr vyměňte, protože by mohl být zanesený.
Výpust horké vody je ucpaná (kávovary s napěňovačem mléka panarello/klasickým napěňovačem mléka)Pokud je ucpaná výpust horké vody, vyjměte vnější část napěňovače mléka Panarello / klasického napěňovače mléka a zkontrolujte, zda je výpust ucpaná vodním kamenem (bílé částečky na výpusti nebo kolem ní).
Pokud je zde nános vodního kamene, odstraňte jej roztokem pro odstranění vodního kamene.

Pokud se problém nepodaří odstranit pomocí uvedených řešení, obraťte se na nás se žádostí o další pomoc.

Užitečné odkazy

Zpět