Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Zpět

Odstraňování problémů

Nedaří se mi vložit spařovací jednotku do kávovaru Saeco Espresso.

Pokud nemůžete spařovací jednotku do kávovaru Saeco Espresso vložit, nastavte spařovací jednotku do neutrální pozice a zkuste ji umístit zpět. Čtěte dále a dozvíte se víc.Spařovací jednotka není v neutrální pozici.Než se pokusíte vložit spařovací jednotku, musí být jednotka nastavena do neutrální pozice. 

Spařovací jednotka je v neutrální pozici, když je šipka na žlutém válci po straně spařovací jednotky zarovnaná s černou šipkou a značkou „N“. Je také třeba, aby byl žlutý háček po straně ve vzpřímené poloze (viz obrázek níže). 

Pro nastavení spařovací jednotky do neutrální pozice a její vložení zpět do přístroje postupujte podle těchto kroků: 

1. Spařovací jednotku ponechte venku a zavřete servisní dvířka. Vložte zpět do přístroje všechny ostatní součásti (nádobku na odkapávání, nádobku na mletou kávu a nádržku na vodu). 
2. Stisknutím vypínače přístroj VYPNĚTE. Počkejte, až přístroj nebude vydávat žádné zvuky (může to trvat až 15–20 sekund). 
3. Stisknutím vypínače přístroj ZAPNĚTE. Neprovádějte žádné činnosti, jako otevírání servisních dvířek, vyjímání nádobky na odkapávání ani nádržky na vodu, dokud nebude přístroj připraven k použití. 
4. Spařovací jednotku před vložením nastavte do neutrální pozice. Pro nastavení spařovací jednotky do neutrální pozice nejprve stlačte páku tak, že se bude dotýkat základny spařovací jednotky (viz obrázek 1). Poté zkontrolujte, jestli je žlutý háček ve zcela vzpřímené poloze, a pokud ne, zvedněte jej směrem vzhůru (viz obrázek 2) 
5. Otevřete servisní dvířka a zasuňte spařovací jednotku zpět do přístroje po vodicích drážkách, dokud nezapadne na místo. 
6. Zavřete servisní dvířka a přístroj VYPNĚTE a poté znovu ZAPNĚTE. 
Upozorňujeme: Pokyny se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu kávovaru. Podrobnější pokyny v jednotlivých krocích najdete v uživatelské příručce.
Na obrázku je zobrazeno, jak nastavit spařovací jednotku do neutrální pozice
Na obrázku je zobrazeno, jak nastavit spařovací jednotku do neutrální pozice

Užitečné odkazy

Zpět