Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Pogoji uporabe

Saeco je blagovna znamka podjetja Philips Domestic Appliances.

To spletno mesto ("spletno mesto") vam nudi Philips Domestic Appliances Nederland B.V., High Tech Campus 42, 5656AE Eindhoven ("PDA").

Za dostop in uporabo tega spletnega mesta veljajo naslednji pogoji uporabe. Poleg njih lahko za posamezne vsebine, podatke, gradiva ali informacije, ki so na voljo v tem spletnem mestu ali prek njega (»vsebina«), in za posebne vsebine, podatke, gradiva ali informacije, ki jih prenesete, pošljete in/ali objavite v spletnem mestu (»uporabniške vsebine«), ali za posle, sklenjene prek spletnega mesta, veljajo posebni pogoji. Tovrstni posebni pogoji lahko veljajo poleg teh pogojev uporabe ali jih nadomeščajo, kjer je tako navedeno in samo v izrecno navedenem obsegu.

1. Sprejem pogojev uporabe

Ob dostopu ali uporabi tega spletnega mesta soglašate, da vas pogoji uporabe in vsi pogoji, ki so tu navedeni ali se nanje sklicujemo, ter vsi drugi dodatni pogoji, navedeni v spletnem mestu, pravno zavezujejo. Če se s celotnimi pogoji uporabe NE strinjate, do spletnega mesta NE dostopajte in ga ne uporabljajte.

2. Sprememba pogojev

Philips lahko te pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Tako spremenjeni pogoji uporabe stopijo v veljavo, ko so objavljeni. Če po tovrstni objavi še nadalje dostopate do spletnega mesta in ga uporabljate, se šteje, da s spremembami strinjate. Priporočamo redno spremljanje vseh veljavnih pogojev uporabe. Druga spletna mesta PDA imajo lahko svoje pogoje uporabe, ki zanje veljajo.

PDA si pridržuje pravico kadarkoli ukiniti, spremeniti ali posodobiti spletno mesto ali vsebino v njem brez predhodne najave. PDA si zaradi kateregakoli razloga in po lastni presoji pridržuje pravico kadarkoli omejiti, zavrniti ali ukiniti dostop katerekoli osebe do spletnega mesta ali njegovih delov, kar stopi v veljavo takoj in brez predhodnega obvestila.

3. Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki, posredovani ali zbrani prek ali v povezavi s tem spletnim mestom se uporabljajo izključno skladno s pravilnikom o zasebnosti podjetja PDA. Za te pogoje uporabe velja pravilnik o zasebnosti, kot je objavljen v tem spletnem mestu.

4. Omejitve odgovornosti

VSE INFORMACIJE (MED DRUGIM BESEDILA, SLIKE, GRAFIKE, POVEZAVE IN DRUGO GRADIVO) V SPLETNEM MESTU SO NA VOLJO »KOT SO« IN »KOT SO DOSTOPNE«. PHILIPS TER NJEGOVE HČERINSKE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, PARTNERJI, PODELJEVALCI LICENC, NOSILCI LICENC IN DOBAVITELJI V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, IZRECNO ZAVRAČAJO VSAKRŠNA IZRECNA ALI DOMNEVNA ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA POSAMEZNE NAMENE IN NEKRŠENJE PRAVIC ALI ZA DELOVANJE SPLETNEGA MESTA, NJEGOVIH VSEBIN ALI UPORABNIŠKIH VSEBIN. Ne PDA ne njegove hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, podeljevalci licenc, nosilci licenc in dobavitelji ne zagotavljajo, da (i) bo spletno mesto zadostilo vašim potrebam, (ii) da bo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brezhibno delovalo in (iii) da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo spletnega mesta (vključno z informacijami in gradivi v njem), pravilni, popolni, točni, zanesljivi ali da bodo drugače zadostili vašim potrebam.

To je javno spletno mesto. Glede uporabniških vsebin, ki jih posredujete v spletno mesto ni mogoče pričakovati zaupnosti. V spletnem mestu ne objavljajte zaupnih informacij.

PDA in njegove hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, podeljevalci licenc, nosilci licenc in dobavitelji ne prevzemajo materialne odgovornosti za motnje ali izpade delovanja spleta, omrežja ali gostiteljskih storitev in ne jamčijo, da spletno mesto, storitve, ki omogočajo njegovo dostopnost, ali elektronske komunikacije, ki jih pošilja PDA ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih elementov.

Gradiva iz spletnega mesta prenašate ali prek njega do njih dostopate po lastni presoji in na lastno odgovornost. Za vso škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki nastane kot posledica prenosa tovrstnih gradiv, odgovarjate izključno sami.

5. Registracija

Za dostop do določenih strani spletnega mesta in za uporabo določenih funkcij spletnega mesta se je treba registrirati kot sooblikovalec. Registracija je brezplačna.

Ob registraciji je treba izbrati enoznačno uporabniško ime oz. vzdevek ter geslo in zagotoviti enoznačen, veljaven, aktiven in preverljiv elektronski naslov. Podvojena uporabniška imena in e-naslovi niso dovoljeni, zato boste ob vnosu pozvani k izbiri drugačnega imena ali naslova, če se ta že uporablja. Poslali vam bomo potrditveno e-pošto z vašimi podatki o registraciji. Če prejem tovrstne e-pošte zaradi kakršnegakoli razloga ni mogoč, vam bo dostop ali uporaba spletnih strani in njihovih funkcij, za katere je registracija obvezna, zavrnjen ali ukinjen. Svoje registrske podatke morate sproti posodabljati in tako zagotoviti njihovo točnost in ažurnost. Za ohranjanje zaupnosti svojega gesla ste odgovorni sami. Pridržujemo si pravico do spremembe vašega uporabniškega imena ali izbrisa vsebin, posredovanih v spletno mesto, ali do preklica vaše registracije, v primeru izbire uporabniškega imena, ki je po naši presoji obsceno, nespodobno, žaljivo ali drugače neprimerno. Za omejitev dostopa do svojih računalnikov ste odgovorni sami. Soglašate z odgovornostjo za vse dejavnosti, ki se zgodijo z uporabo vašega računa, uporabniškega imena in/ali gesla, ki so posledica vašega ravnanja, njegove opustitve ali malomarnosti. Če v povezavi s svojim računom, uporabniškim imenom in/ali geslom opazite sumljivo ali nepooblaščeno ravnanje, soglašate, da boste takoj stopili v stik z nami. Po lastni presoji lahko registracijo prek posameznih ponudnikov e-pošte ali spletnih storitev preprečimo.

6. Sooblikovalec

S posredovanjem katere koli uporabniške vsebine na spletno mesto se strinjate, da bo gradivo pravilno, konstruktivno in ustrezno ter ne bo vsebovalo nobenih elementov, ki bi lahko bil nezakonit ali drugače neprimeren za objavo, med drugimi elementov, ki (1) bi lahko obrekovali ali škodili drugi osebi ali subjektu, (2) bi lahko povzročili škodo kateri koli osebi ali lastnini oz.kako drugače obrekovali ali nadlegovali katero koli osebo ali organizacijo, (3) bi lahko kršili katere koli zakonite pravice katere koli osebe (vključno s pravico do zasebnosti ali lastne podobe), (4) so pornografski, obsceni, profani, vulgarni, nespodobni ali predstavljajo grožnjo, (5) so kulturno, etnično ali kako drugače sporni ali (6) nakazujejo ali spodbujajo kakršno koli nezakonito dejavnost.

Preden pošljete kakršno koli gradivo, se boste razumno potrudili ter pregledali gradivo, ali vsebuje viruse oz. druge kontaminirajoče ali uničujoče funkcije, in jih odstranili. Prav tako prek spletnega mesta ne smete prenašati verižnih pisem, piramidnih shem, anket in pozivov. Prav tako ne smete ponarejati glave ali manipulirati z identifikacijskimi ali drugimi podatki, da bi prikrili izvor katere koli vsebine in/ali uporabniške vsebine, ki se prenaša preko našega spletnega mesta, ali da bi manipulirali z vašo prisotnostjo na spletnem mestu. V naša spletna mesta, strežnike ali omrežja ne smete posegati ali jih motiti, prav tako ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi nerazumno ali v nesorazmerno veliki meri obremenjevali našo infrastrukturo.

Potrjujete, zagotavljate in jamčite, da uporabniška vsebina, ki jo posredujete na spletno mesto, ne krši nobenih lastninskih pravic drugih, med drugim avtorskih pravic, blagovnih ali patentov, in obveze do zaupnosti.

Potrjujete in strinjate se, da lahko katero koli od vaših zamisli, prispevkov ali razprav oz. katero koli drugo uporabniško vsebino, ki jo posredujete na spletnem mestu in ni predmet zaščite pravic intelektualne lastnine, uporabljajo drugi sooblikovalci brez plačila nadomestila ali navajanja avtorstva.

S tem podjetju PDA, njegovim hčerinskim ali povezanim družbam, nosilcem licenc in drugim partnerjem podeljujete globalno, brezplačno nepreklicno, brezplačno, neizključno in prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, za uporabo, reproduciranje, ustvarjanje izpeljanih del, distribucijo, javno predstavitev, javno prikazovanje, prenašanje in objavljanje uporabniške vsebine, ki jo sami posredujete, na tem spletnem mestu ali katerem koli drugem spletnem mestu PDA ali v drugih trženjskih materialih PDA oz. materialih za stike z javnostjo v medijih.

Za lastno uporabniško vsebino in posledice posredovanja in/ali objavljanja ste odgovorni sami. PDA lahko, a ni dolžan pregledati ali spremljati uporabniško vsebino pred in/ali po posredovanju. Vendar ste seznanjeni, da je nemogoče, da bi spremljali ali pregledali vso uporabniško vsebino. Brez omejitev PDA, njegove hčerinske ali povezane družbe, partnerji, podeljevalci licenc, nosilci licenc in dobavitelji ne bodo in ne morejo biti odgovorni za točnost, popolnost, kakovost ali veljavnost uporabniške vsebine, ki jo tretje osebe objavijo na spletnem mestu.

PDA ne podpira nobene uporabniške vsebine ali kakršnega koli mnenja, priporočila ali nasveta, izraženega v vsebini, prav tako PDA izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z uporabniško vsebino.

PDA ima izključno pravico in možnost, da kadar koli iz katerega koli razloga brez obvestila ali soglasja in po lastni presoji ureja in/ali odstrani sporočila ali katero koli drugo uporabniško vsebino, ki je sporna, neprimerna ali drugače krši te pogoje uporabe. Vsak uporabnik, ki meni, da je posredovana uporabniška vsebina sporna ali neprimerna, naj se nemudoma obrne na PDA. Po prejemu takega obvestila se bomo razumno potrudili, da bomo v razumnem roku sprejeli ukrepe, ki se nam zdijo primerni. Ker je to ročni postopek, določene uporabniške vsebine morda ne bomo mogli takoj odstraniti ali urediti.

7. Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE PDA ALI NJEGOVE HČERINSKE ALI POVEZANE DRUŽBE, PARTNERJI, PODELJEVALCI LICENC, NOSILCI LICENC ALI DOBAVITELJI NISO MATERIALNO ODGOVORNI ZA POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO, NENAMERNO ALI DRUGO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI ALI V POVEZAVI Z DOSTOPOM, UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO DOSTOPA ALI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA TER VSEBIN IN UPORABNIŠKIH VSEBIN, NITI V PRIMERU, ČE JE BILO PODJETJE PDA OBVEŠČENO O MOŽNOSTI NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE, RAZEN KOLIKOR TOVRSTNA ŠKODA NASTANE ZARADI GOLJUFIJE ALI GOLJUFIVEGA ZAVAJANJA S STRANI PDA.

Če živite v državi ali regiji, kjer zgoraj navedene izključitve ali omejitve materialne odgovornosti ali omejitve jamstev iz zgornjega poglavja 4 niso dovoljene, te izključitve ali omejitve za vas ne veljajo, vendar le v tistem delu, ki ni dovoljen. V takšnem primeru so tovrstne izključitve ali omejitve omejene na obseg, ki ga dopušča veljavna zakonodaja.

8. Vsebine/programska oprema tretjih oseb

Podjetje-PDA ne odgovarja za vsebine spletnih mest v lasti tretjih oseb, ki so s spletnimi povezavami povezana s tem spletnim mestom, ne glede na to, ali so spletne povezave del spletnega mesta ali jih objavijo tretje osebe v skladu s pogoji uporabe. Nobena povezava v tem spletnem mestu do drugih spletnih mest ne predstavlja njihovega priporočanja; pri tem pravilnosti, pravočasnosti ali primernosti vsebine v spletnih mestih, do katerih vodijo te spletne povezave, ne presojamo in zanjo ne jamčimo ter posledično ne prevzemamo odgovornosti.

Vsaka programska oprema, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta ali prek njega, je licencirana v skladu s pogoji katere koli veljavne licenčne pogodbe. Programska oprema je na voljo za uporabo samo končnim uporabnikom, vsako nadaljnje kopiranje, razmnoževanje in nadaljnja distribucija programske opreme pa je izrecno prepovedana, razen kot je določeno v veljavni licenčni pogodbi. MOREBITNA JAMSTVA V ZVEZI S TAKO PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO SAMO KOT JE IZRECNO DOLOČENO V VELJAVNI LICENČNI POGODBI. PDA IZRECNO ZAVRAČA VSAKRŠNA NADALJNJA IZRECNA ALI DOMNEVNA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA POSAMEZNE NAMENE IN NEKRŠENJE PRAVIC V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO.

9. Avtorska pravica in blagovne znamke

Avtorska pravica in druge lastninske pravice do vsebine, ki jo zagotavlja podjetje PDA, njegove povezane ali hčerinske družbe, nosilci licenc in/ali drugi partnerji, do programske opreme, s pomočjo katere spletno mesto deluje in je objavljeno, do zbiranja podatkov v spletnem mestu in do reda, zaporedja in urejenosti spletnega mesta pripadajo podjetju PDA in/ali njegovi matični družbi. Vse pravice do vsebin, ki niso tu izrecno podeljene, so pridržane.

PHILIPS je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V.

10. Ukinitev spletnega mesta

Imamo izključno pravico spletno mesto ali njegove dele kadarkoli in zaradi kateregakoli razloga ukiniti brez predhodne najave ali soglasja. Nismo dolžni ali materialno odgovorni za shranjevanje ali izbris vsebin in/ali uporabniških vsebin, ki jih posredujete v spletno mesto.

11. Izdelki PDA

Spletno mesto lahko vsebuje informacije o določenih izdelkih in storitvah podjetja PDA, ki morda niso na voljo v določeni državi. Vsako takšno sklicevanje ne pomeni ali jamči, da bodo takšni izdelki ali storitve kadar koli na voljo v določeni državi. Za dodatne informacije se obrnite na vaš lokalni poslovni stik podjetja PDA.

12. Reševanje sporov

Za te pogoje uporabe in njihovo razlago se uporablja zakonodaja Anglije in Walesa. Soglašate z neizključno sodno pristojnostjo sodišč v Angliji in Walesu za reševanje vseh sporov, terjatev ali pravdnih postopkov zaradi ali v povezavi s temi pogoji uporabe ali vašo uporabo tega spletnega mesta, vključno z vsemi spori, povezanimi z obstojem ali veljavnostjo teh pogojev uporabe, če se strinjate, da boste vse takšne spore, terjatve ali pravdne postopke predložili izključno sodiščem Združenega kraljestva. Spore lahko predložite za spletno reševanje na platformi Evropske komisije za spletno reševanje sporov na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Hvala, ker ste se pridružili našemu spletnemu mestu.