Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Nazaj

Pridobite podporo, ki jo potrebujete

Warranty

Izdelki Saeco so razviti in izdelani skladno z najvišjimi standardi in zagotavljajo visokokakovostno delovanje ter preprosto uporabo in namestitev. Če pri uporabi izdelka naletite na kakršne koli težave, priporočamo, da najprej preverite v priročniku ali v razdelku za podporo na tem spletnem mestu, kjer so (glede na vrsto izdelka) lahko na voljo uporabniški priročnik, ki ga lahko prenesete, odgovori na pogosta vprašanja, videoposnetki z navodili ali forum za podporo. 
V malo verjetnem primeru, da pride do okvare izdelka, bo Saeco poskrbel za brezplačno popravilo izdelka Saeco, če nas o tem obvestite v garancijskem obdobju, pod pogojem, da je bil izdelek uporabljen v skladu z uporabniškim priročnikom (npr. v nameravanem okolju in ne za profesionalno uporabo). 
Če izdelek daste v popravilo v svoji državi, kupili pa ste ga v drugi, si bo Saeco prizadeval zagotoviti, da bo vaš izdelek popravljen v skladu z garancijskimi pogoji, ki veljajo v državi, kjer ste kupili izdelek. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Garancijsko obdobje 

Garancijsko obdobje je 24 mesecev, razen kjer je drugače navedeno v uporabniškem priročniku, garancijskem listu ali na spletnem mestu www.philips.com/warranty.

Garancijski pogoji

Garancijsko obdobje se začne na datum nakupa, ki je naveden v dokazilu o nakupu, in poteče ob koncu obdobja, navedenega v spodnjem razdelku »Garancijsko obdobje«. Če potrebujete popravilo, vendar ste izgubili dokazilo o nakupu, se obravnava, da se garancijsko obdobje začne tri mesece po datumu proizvodnje izdelka, navedenem na izdelku ali izpeljanem iz serijske številke. Če potrebujete popravilo za izdelke, na katerih ni naveden datum proizvodnje ali serijska številka, potrebujete veljavno dokazilo o nakupu. 
Če popravilo ni mogoče ali komercialno izvedljivo, lahko Saeco izdelek zamenja z novim ali obnovljenim izdelkom s podobno funkcionalnostjo. Po popravilu, nadgradnji vdelane programske opreme ali zamenjavi izdelka velja garancijsko obdobje od datuma prvotnega nakupa.

Kaj je izključeno?

Garancija ne krije posredne ali posledične škode (med drugim tudi izgube časa, podatkov ali prihodka), niti nadomestila za dejavnosti, ki jih izvedete sami, kot je redno vzdrževanje, namestitev posodobitev vdelane programske opreme ali shranjevanje/obnavljanje podatkov. 
Saeco ne jamči, da bodo izdelki delovali brez prekinitev ali napak, med drugim tudi za združljivost z vsemi trenutnimi in/ali prihodnjimi različicami programske ali strojne opreme. 
Garancija izključuje oziroma ne velja, če: 
– je dokazilo o nakupu na kakršen koli način spremenjeno ali neberljivo; 
– je številka modela, serijska številka ali datumska koda izdelave izdelka spremenjena, odstranjena ali neberljiva; 
– je bil izdelek kupljen kot okvarjena zaloga. Popravila ali spremembe izdelka so izvedle nepooblaščene servisne organizacije ali osebe; 
– je okvara posledica čezmerne uporabe zunaj okvira nameravane uporabe izdelka; 
– je okvara posledica zlorabe izdelka ali okoljskih pogojev, ki niso v skladu z uporabniškim priročnikom za izdelek; 
– je okvara posledica priključitve zunanje ali dodatne opreme oziroma pripomočkov (vključno s programsko opremo), ki niso priporočeni v uporabniškem priročniku; 
– je enota poškodovana, vključno s poškodbami, ki jih povzročijo živali, udar strele, neobičajna napetost, požar, naravna nesreča, prevoz ali voda (razen če je v uporabniškem priročniku izrecno navedeno, da je izdelek dovoljeno spirati). Običajna obraba ali zamenjava delov, ki so po svoji naravi potrošni (npr. filtrirne kartuše); 
– izdelek ne deluje pravilno, ker prvotno ni bil namenjen, proizveden ali odobren za uporabo v državi, kjer ga uporabljate, kar se lahko zgodi, ko je izdelek uvožen; 
– izdelek ne deluje pravilno zaradi težav z dostopom do ponudnikov storitev ali povezav z njimi, kot so prekinitve v dostopnih omrežjih (npr. internet), okvare na linijah naročnikov ali korespondentov, okvare v krajevnih omrežjih (kabli, datotečni strežniki, uporabnikova linija) in okvare v prenosnem omrežju (motnje, šifriranje, napake v omrežju ali njegova slaba kakovost).

Ali potrebujete popravilo?

Da se izognete nepotrebnim težavam, priporočamo, da skrbno preberete uporabniški priročnik in/ali si ogledate razdelek za podporo na tem spletnem mestu, preden se obrnete na prodajalca ali družbo Saeco. 
Če potrebujete popravilo med garancijskim obdobjem, se obrnite na središče za stik s potrošniki na enega od načinov za stik, navedenih na tem spletnem mestu. Ko izdelek ni več v garancijskem obdobju, se lahko v nekaterih državah obrnete neposredno na najbližji pooblaščeni servisni center. Če so servisni centri na voljo, lahko njihove naslove poiščete neposredno na tem spletnem mestu. 
Da bi vam lahko učinkovito pomagali, ko se obrnete na Saeco ali njegove servisne partnerje, pripravite naslednje: 
– vrsto izdelka ali številko modela (včasih je imenovana tudi ID modela); 
– dokazilo o nakupu (npr. originalni račun ali potrdilo o gotovinskem plačilu), na katerem so razvidni datum nakupa, ime trgovca in številka modela izdelka; 
– serijsko številko ali datumsko kodo izdelave izdelka, kot je navedena na izdelku. 
Številka modela, serijska številka ali datumska koda izdelave izdelka (če je na voljo) je na notranji strani servisnih vratc izdelka.

Povezani izdelki? 

Med popravilom lahko pride do izgube ali izbrisa vseh podatkov, shranjenih v povezanih izdelkih. Saeco ne bo odgovoren za tako izgubo. 

Znamka SAECO 

SAECO je zaščitena blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporablja na podlagi licence. Ta izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo družbe Philips Domestic Appliances Nederland B.V. in Philips Domestic Appliances Nederland B.V. je izdajatelj garancije za ta izdelek. 

Garant 

Garant za izdelke, ki se prodajajo pod blagovno znamko Saeco, je Philips Domestic Appliances Nederland B.V. na naslovu: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Nizozemska.

Uporabne povezave