Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Oświadczenie firmy Philips Domestic Appliances o prywatności

Ostatnia aktualizacja 18 września 2016 r.
Saeco to marka należąca do firmy Philips Domestic Appliances.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Holandia lub jej podmioty stowarzyszone lub zależne („Philips Domestic Appliances”, „nasze”, „my” lub „nam”) chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób firma gromadzi, wykorzystuje oraz ujawnia Dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc w lepszym zrozumieniu naszych praktyk w zakresie prywatności, w tym tego, jakie Dane osobowe gromadzimy, dlaczego je gromadzimy, co z nimi robimy i w jaki sposób je chronimy, a także jakie indywidualne prawa przysługują użytkownikowi.

Wstęp

Firma Philips Domestic Appliances dziękuje użytkownikowi za zainteresowanie naszą firmą, produktami oraz usługami, które ten wyraża, odwiedzając nasze witryny internetowe (saeco.com) lub powiązane kanały komunikacyjne, w tym między innymi nasze strony mediów społecznościowych i/lub kanały oraz blogi (dalej łącznie „Strony internetowe firmy Philips Domestic Appliances”). Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy Danych osobowych, które gromadzimy lub przetwarzamy podczas interakcji użytkownika na Stronach internetowych firmy Philips Domestic Appliances. Użytkownik może wchodzić w interakcje z firmą Philips Domestic Appliances poprzez Strony internetowe Philips Domestic Appliances, zakup i korzystanie z naszych produktów/usług, jak również za pośrednictwem komunikatów marketingowych oraz w ramach kontaktów z naszym działem obsługi klienta. Interakcje te mogą nawiązywać osoby odwiedzające naszą witrynę, klienci, klienci biznesowi, dostawcy i/lub partnerzy biznesowi.

Firma Philips Domestic Appliances przetwarza również Dane osobowe wykraczające poza Strony internetowe firmy Philips Domestic Appliances, które będą wymagać osobnego oświadczenia o prywatności (dotyczy to np. aplikacji lub projektów badawczych firmy Philips Domestic Appliances lub innych określonych witryn internetowych lub portali). W każdym takim przypadku firma Philips wyraźnie zaznaczy, że dane oświadczenie o prywatności różni się od niniejszego oświadczenia o prywatności.

W celu stworzenia globalnego podejścia do ochrony prywatności i umożliwienia wewnętrznego transferu danych pomiędzy spółkami Philips Domestic Appliances na całym świecie, firma Philips przyjęła Zasady ochrony prywatności Philips Domestic Appliances.

I wreszcie, co równie ważne, prywatność użytkownika ma dla nas ogromne znaczenie. Korzystając ze Stron internetowych firmy Philips Domestic Appliances, użytkownik okazuje nam zaufanie, które sobie bardzo cenimy. Dlatego będziemy dokładać wszelkich starań, aby stale chronić prywatność użytkownika.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

W naszym Oświadczeniu o prywatności termin „Dane osobowe” oznacza informacje, które dotyczą użytkownika i pozwalają nam na jego identyfikację, zarówno bezpośrednio, jak i w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas informacjami.

Dane powiązane z Kontem Saeco

Gdy użytkownik zakłada Konta Saeco, gromadzimy następujące Dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Tytuł;
 3. Adres e-mail;
 4. Hasło;
 5. Kraj i preferencje językowe określone przez rozszerzony adres url ze strony Saeco, na której użytkownik tworzy swoje konto;

Używamy tych danych osobowych w celu utworzenia i utrzymania Konta Saeco. Użytkownik może wykorzystywać Konto Saeco do różnych usług. Podczas używania przez użytkownika Konta Saeco do korzystania z usług możemy dodać do Konta Saeco dodatkowe Dane osobowe. W poniższych akapitach informujemy o usługach, z których użytkownik może korzystać oraz o tym, jakie Dane osobowe zostaną dodane do jego Konta Saeco w takim przypadku.

Konto Saeco może zostać utworzone wyłącznie na prośbę użytkownika. Dlatego uważamy przetwarzanie Danych powiązanych z Kontem za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodne z prawem w świetle art. 6(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane dotyczące zakupów i rejestracji

Użytkownik może zarejestrować produkty Saeco na naszej witrynie internetowej.

Przy rejestracji produktu gromadzimy następujące Dane osobowe:

 1. Faktura;
 2. Numer telefonu;
 3. Adres zamieszkania;
 4. Szczegóły dotyczące zarejestrowanego produktu/usługi, takie jak nazwa produktu/usługi, kategoria produktu, numer modelu produktu, data zakupu, dowód zakupu.

Rejestracja produktów odbywa się wyłącznie na prośbę użytkownika. Uważamy przetwarzanie danych dotyczących zakupów i rejestracji za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodne z prawem w świetle art. 6(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane dotyczące informacji marketingowych

Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych.

Jeśli użytkownik wybierze opcję otrzymywania informacji marketingowych oraz promocyjnych, będziemy wykorzystywać następujące Dane osobowe:

 1. Adres e-mail;
 2. dane użytkownika powiązane z Kontem Saeco;
 3. Interakcje na Stronach internetowych firmy Philips Domestic Appliances, otworzone lub kliknięte wiadomości e-mail oraz uczestnictwo w wydarzeniach.

Będziemy wykorzystywać te Dane osobowe, aby wysyłać do użytkownika informacje marketingowe – w oparciu o jego preferencje i zachowania – dotyczące produktów, usług i promocji Saeco oraz powiązanych wydarzeń.

Spółki grupy Philips Domestic Appliances mogą kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS oraz innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dostosować komunikację do preferencji i zachowań użytkownika oraz zapewnić mu najlepsze, spersonalizowane doświadczenie, może się zdarzyć, że będziemy analizować i łączyć wszystkie informacje związane z danymi Konta użytkownika oraz danymi dotyczącymi jego interakcji z Saeco. Informacje te wykorzystujemy również, aby tworzyć segmenty naszych odbiorców pokazujące, które z naszych produktów i/lub usług wzbudzają największe zainteresowanie użytkowników oraz śledzić skuteczność naszych działań marketingowych.

Saeco daje użytkownikowi możliwość rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymania informacji marketingowych poprzez link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się u dołu każdej wiadomości promocyjnej, którą od nas otrzymuje.

Możemy również wysyłać pocztą elektroniczną informacje prasowe Saeco (Dane dotyczące informacji prasowych). W przypadku wysyłania informacji prasowych będziemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe (np. adres e-mail) oraz dane dotyczące firmy.

Przetwarzanie Danych osobowych do celów komunikacji promocyjnej odbywa się za zgodą użytkownika, tj. dobrowolnie; podstawa taka jest zgodna prawem w świetle art. 6 (a) Rozporządzenia (UE) 2016/679. W przypadku, gdy firma Philips Domestic Appliances przetwarza Dane osobowe użytkownika w oparciu o udzieloną zgodę, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

Dane dotyczące opinii przekazywanych online

Użytkownik może przekazywać swoje opinie, komentarze, pytania, oceny oraz recenzje w internetowych formularzach oceny (Dane dotyczące opinii przekazywanych online).

W takiej sytuacji będziemy przetwarzać następujące Dane osobowe:

 1. Identyfikator cookie użytkownika;
 2. Opinie / komentarze / uwagi / pytania / recenzje użytkownika;
 3. Dane kontaktowe, jeśli użytkownik zdecyduje się je udostępnić (imię, adres e-mail, numer telefonu).

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby przekazywać firmie Philips Domestic Appliances cenne spostrzeżenia w celu ulepszenia naszych stron internetowych lub oferty produktów/usług.

Uznajemy, że przetwarzanie Danych dotyczących opinii przekazywanych online przez użytkownika wynika z uzasadnionego interesu firmy Philips Domestic Appliances, jakim jest ulepszanie naszych Stron internetowych oraz naszej oferty produktów i usług, a także jest zgodne z prawem w świetle art. 6(f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane dotyczące śledzenia aktywności w mediach społecznościowych

W przypadku gdy użytkownik wchodzi w interakcję lub komunikuje się za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych/stron/promocji oraz blogów (np. klikając przycisk „lubię to” lub „udostępnij”, publikując posty oraz udostępniając komentarze oraz przyznając oceny i pisząc recenzje), Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez stronę trzecią, która świadczy usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych na rzecz firmy Philips Domestic Appliances. Oznacza to, że strona trzecia, która świadczy usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych, będzie w posiadaniu kopii publicznie dostępnych interakcji użytkownika, do których strona trzecia udzieliła nam dostępu.

Gromadzone przez nas Dane osobowe obejmują publicznie dostępne dane podane przez użytkownika w mediach społecznościowych, które uzyskujemy od odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych za pośrednictwem strony trzeciej świadczącej usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych. Są to takie dane jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia lub wiek, strona główna, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, adres e-mail, kraj, zainteresowania oraz publikowane/udostępniane komentarze i treści.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby uzyskać ogólny wgląd w opinie na temat naszej firmy i marki, poznać zdanie liczących się opiniotwórców internetowych oraz rozwiązywać problemy i/lub usprawniać produkty i usługi firmy Philips Domestic Appliances, i/lub nawiązywać z użytkownikiem rozmowy o charakterze promocyjnym (w oparciu o pytania/prośby skierowane przez użytkownika do nas lub do naszej konkurencji).

Uznajemy, że przetwarzanie Danych dotyczących śledzenia aktywności w mediach społecznościowych w wyżej określonym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodne z prawem w świetle art. 6(f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane z Centrum Obsługi Klienta lub Konsumenta

Użytkownik może kontaktować się z naszymi Centrami Obsługi Klienta lub Konsumenta.

Gdy użytkownik kontaktuje się z Biurem Obsługi Klienta lub przedstawicielem Biura Obsługi Konsumenta firmy Philips Domestic Appliances za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie (np. za pomocą karty odpowiedzi), wykorzystujemy następujące Dane osobowe:

 1. Dane użytkownika powiązane z Kontem;
 2. Nagrania oraz historię rozmów, historię zakupów, treść pytań lub próśb zgłaszanych przez użytkownika.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby zapewnić użytkownikowi obsługę klienta i konsumenta (która może być powiązana z produktem lub usługą), udzielać odpowiedzi na zapytania, spełnić żądania użytkownika oraz zapewnić usługi związane z obsługą klienta, takie jak naprawa lub wymiana produktów/usług. Wykorzystujemy również Dane osobowe w celu ulepszania, naprawy oraz dostosowania naszych produktów i usług, spełniania standardów w zakresie przestrzegania prawa oraz przeszkolenia naszych pracowników działu obsługi klienta podczas szkoleń.

Jeśli świadczymy te usługi na podstawie umowy z użytkownikiem, uznajemy przetwarzanie jego Danych osobowych za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem w świetle art. 6(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

W innych przypadkach uznajemy, że przetwarzanie Danych osobowych użytkownika w powyższym kontekście opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips Domestic Appliances oraz jest zgodne z prawem w świetle art. 6(f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Ulepszanie naszych produktów i usług (Dane dotyczące ulepszeń)

Jeśli Danych osobowych podanych przez użytkownika podczas korzystania z Produktów/Usług firmy Philips Domestic Appliances i/lub Stron internetowych firmy Philips Domestic Appliances używamy do celów analitycznych, robimy to w celu ulepszenia naszych Produktów/Usług oraz poprawy doświadczenia użytkownika. Robimy to także w celu uzyskania ogólnego przeglądu kategorii odbiorców zainteresowanych naszymi Produktami i/lub Usługami.

Uznajemy, że przetwarzanie Danych dotyczących opinii przekazywanych online przez użytkownika wynika z uzasadnionego interesu firmy Philips Domestic Appliances, jakim jest ulepszanie naszych Stron internetowych oraz naszej oferty produktów i usług, a także jest zgodne z prawem w świetle art. 6(f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane wrażliwe

W toku świadczenia usług możemy gromadzić informacje, które mogą ujawnić rasę lub pochodzenie etniczne użytkownika, jego stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, przekonania religijne, jak również domniemane popełnienie przestępstwa lub wyrok w sprawie karnej skazujący użytkownika za przestępstwo. Takie informacje mają charakter „danych wrażliwych” zgodnie z art. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dane wrażliwe gromadzimy tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, gdy jest to konieczne lub użytkownik świadomie je upublicznił.

Udostępnianie Danych osobowych użytkownika innym

Partnerzy i usługodawcy

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika:

 1. Naszym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności;
 2. Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą takie usługi jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie danych dotyczących płatności/rachunków, realizacja zamówień, technologia informacyjna i powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi CRM, zarządzenie tożsamością, zarządzanie wydarzeniami, wywiad marketingowy, audyt, wykrywanie przypadków oszustw oraz inne usługi;
 3. Stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie wiadomości marketingowych zgodnie z dokonanymi przez użytkownika wyborami, jeśli wyraził on zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości;
 4. Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i tego typu promocji;
 5. Kontaktom powiązanym z kontem użytkownika w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryny internetowej oraz dostawcy konta użytkownika w mediach społecznościowych, w związku z danymi udostępnianymi przez użytkownika w mediach społecznościowych.
 6. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z firmą Philips Domestic Appliances jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, firma Philips Domestic Appliances może ujawnić Dane osobowe użytkownika dostępne w raportach i innych materiałach dostarczonych przez użytkownika i/lub firmę użytkownika w ramach współpracy z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą.
Inne sposoby wykorzystania i ujawniania informacji

Możemy również wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne w celu: (a) przestrzegania obowiązującego prawa, które może obejmować prawo poza krajem zamieszkania użytkownika, odpowiadania na wnioski organów publicznych i rządowych, które mogą obejmować organy poza krajem zamieszkania użytkownika, współpracy z organami ścigania lub z innych powodów prawnych; (b) realizacji naszych Warunków korzystania; oraz (c) ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności - naszych i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych, użytkownika lub innych osób.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać informacje na temat użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Usługi stron trzecich

Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie dotyczy prywatności, informacji lub innych praktyk stosowanych przez strony trzecie, w tym strony trzecie prowadzące jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do której link znajduje się na Stronach internetowych firmy Philips Domestic Appliances i nasza firma nie ponosi za to odpowiedzialności. Umieszczenie linku na Stronach internetowych firmy Philips Domestic Appliances nie oznacza, że strona lub usługa, do której prowadzi link, jest wspierana przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub zależne.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie informacji lub politykę i praktyki bezpieczeństwa innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ani żadnego innego twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenta urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych ujawnianych innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku ze Stronami internetowymi firmy Philips Domestic Appliances. Wspomniane wyżej inne organizacje mogą posiadać własne informacje, oświadczenia lub zasady ochrony prywatności. Zalecamy zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób Dane osobowe mogą być przetwarzane przez wspomniane wyżej inne organizacje.

Pliki cookie stron trzecich i inne technologie śledzenia

Używamy plików cookie lub podobnych technologii podczas interakcji użytkownika ze Stronami internetowymi firmy Philips Domestic Appliances i korzystania przez niego z tych Stron – podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, korzystania z naszych stron społecznościowych, odbierania naszych wiadomości e-mail, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i/lub podłączonych do nich urządzeń. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika bezpośrednio na podstawie informacji, które gromadzimy przy użyciu tych technologii.

Zgromadzone dane są wykorzystywane w celu:

 1. Upewnienia się, że kanał cyfrowy działa prawidłowo;
 2. Analizy wykorzystania kanału cyfrowego oraz zmierzenia i poprawy wydajności naszych kanałów cyfrowych;
 3. Połączenia z siecią społecznościową użytkownika oraz przeczytania recenzji;
 4. Lepszego dostosowania reklam do zainteresowań użytkownika, zarówno w ramach kanałów cyfrowych firmy Philips Domestic Appliances, jak i poza nimi;

Użytkownik może usunąć pliki cookie, jeśli chce; chociaż niektóre z nich są niezbędne do przeglądania i nawigacji w naszej witrynie internetowej lub aplikacji, większość funkcji jest nadal dostępna bez konieczności korzystania z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie lub innych podobnych zastosowanych technologii oraz wyborów dotyczących plików cookie, należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.

W jaki sposób chronimy Dane osobowe?

W jaki sposób zabezpieczamy Dane osobowe?

Staramy się stosować uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych w ramach naszej organizacji. Niestety żaden system transmisji danych i przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Jeśli użytkownik ma podstawy, aby sądzić, że jego kontakty z nami nie są już bezpieczne, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, przechodząc do sekcji „Jak się z nami skontaktować?” znajdującej się poniżej.

Jak długo będą przechowywane Dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu(-ów), dla którego(-ych) zostały zebrane. Okresy przechowywania przez nas danych ustalane są na podstawie następujących kryteriów: (i) czas, przez jaki jesteśmy zobowiązani do udostępniania użytkownikowi Stron internetowych firmy Philips Domestic Appliances; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, postępowaniach sądowych lub dochodzeniach regulacyjnych) wskazane jest przechowywanie danych.

Jurysdykcja i transfer za granicę

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając ze Stron internetowych firmy Philips Domestic Appliances, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji do krajów poza jego krajem zamieszkania, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w takich krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie EOG, jego Dane osobowe mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach nienależących do EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku przekazywania danych z krajów EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów, stosujemy do ochrony Danych osobowych użytkownika odpowiednie narzędzia, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Prawa i wybory dostępne użytkownikowi

Prawa i wybory dostępne użytkownikowi

Jeżeli użytkownik chce złożyć wniosek o udzielenie dostępu, poprawienie, usunięcie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych osobowych, które nam wcześniej przekazał, lub chce złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy dopuszczają prawo do przenoszenia danych), może się skontaktować z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Odpowiemy na zgłoszenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

We wniosku należy wskazać, jakie Dane osobowe użytkownik chce zmienić, czy chce, aby jego Dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób poinformować nas o ograniczeniach, jakie chce wprowadzić w korzystaniu przez nas z jego Danych osobowych. W celu ochrony użytkownika możemy realizować żądania dotyczące jedynie Danych osobowych powiązanych z kontem użytkownika, jego adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, których użytkownik używa do przesłania żądania, a przed realizacją żądania może będziemy musieli zweryfikować tożsamość użytkownika.

Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od firmy Philips Domestic Appliances. Jeśli użytkownik nie chce w przyszłości otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail, może z nich zrezygnować, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się u dołu każdej wiadomości promocyjnej, którą od nas otrzymuje.

Należy pamiętać, że może zaistnieć konieczność przechowywania przez nas określonych informacji w celach archiwizacyjnych i/lub zakończenia wszelkich transakcji, które zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (np. gdy użytkownik dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, może zmienić lub usunąć podane Dane osobowe dopiero po zakończeniu takiego zakupu lub promocji). Również w naszych bazach danych i innych rejestrach mogą pozostawać pewne szczątkowe informacje, które nie zostaną usunięte.

Dołożymy starań, aby odpowiadać na prośby użytkownika możliwie jak najszybciej. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail użytkownik nadal może otrzymywać od nas ważne wiadomości administracyjne, z których nie może zrezygnować.

Jeśli użytkownik skorzysta z (niektórych) swoich wyborów i praw, może nie być w stanie korzystać w całości lub w części z niektórych usług firmy Philips Domestic Appliances.

Informacje specjalne dla rodziców

Informacje specjalne dla rodziców

Strony internetowe firmy Philips Domestic Appliances nie są przeznaczone dla dzieci, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie, nie gromadzimy więc świadomie Danych osobowych od dzieci. Jednak zgodnie z naszą polityką firma Philips Domestic Appliances musi przestrzegać prawa, jeśli wymaga ono uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna, zanim firma będzie gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać Dane osobowe dzieci. Podejmujemy wszelkie działania, aby chronić prywatność dzieci i zdecydowanie zachęcamy rodziców i opiekunów, aby odgrywali aktywną rolę w związku z działaniami i zainteresowaniami swoich dzieci w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt pod adresem: Kontakt | Philips Domestic Appliances. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Jak się z nami skontaktować?

Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu, w jaki firma Philips Domestic Appliances wykorzystuje Dane osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: Kontakt | Philips Domestic Appliances. Można również wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla kraju lub regionu użytkownika