Saeco logo

Oświadczenie firmy Philips Domestic Appliances o prywatności

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2020 r.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., High Tech Campus 42, 5656AE Holandia lub jej podmioty stowarzyszone lub zależne („Philips”, „nasze”, „my” lub „nam”) chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób firma gromadzi, wykorzystuje oraz ujawnia Dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc w lepszym zrozumieniu naszych praktyk w zakresie prywatności, w tym tego, jakie Dane osobowe gromadzimy, dlaczego je gromadzimy, co z nimi robimy i w jaki sposób je chronimy, a także jakie indywidualne prawa przysługują użytkownikowi.

Wstęp

Firma Philips docenia zainteresowanie użytkownika naszą firmą, produktami oraz usługami, które wyraża, odwiedzając naszą witrynę internetową (www.philips.com) lub powiązane kanały komunikacyjne, w tym, między innymi, nasze strony mediów społecznościowych i/lub kanały oraz blogi (dalej łącznie „Strony internetowe firmy Philips”). Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy Danych osobowych, które gromadzimy lub przetwarzamy podczas interakcji użytkownika na Stronach internetowych firmy Philips, dokonywania zakupów lub korzystania z naszych produktów/usług, za pośrednictwem komunikacji marketingowej, jak również w ramach kontaktów z naszym działem obsługi klienta. Te interakcje mogą dotyczyć osób odwiedzających naszą witrynę, klientów, klientów biznesowych, dostawców i/lub partnerów biznesowych.

Firma Philips przetwarza również Dane osobowe wykraczające poza Strony internetowe firmy Philips, które będą wymagać osobnego oświadczenia o prywatności (dotyczy to np. aplikacji firmy Philips, projektów badawczych firmy Philips lub innych określonych witryn internetowych lub portali). W każdym takim przypadku firma Philips w wyraźny sposób zaznaczy, że dane oświadczenie o prywatności różni się od niniejszego oświadczenia o prywatności.

W celu stworzenia globalnego podejścia do ochrony prywatności i umożliwienia wewnętrznego przekazywania danych między swoimi oddziałami firma Philips przyjęła Wiążące reguły korporacyjne nazywane Zasadami dotyczącymi prywatności firmy Philips. Więcej informacji na temat Zasad dotyczących prywatności firmy Philips można znaleźć na naszej stronie internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).

I wreszcie, co nie mniej ważne, prywatność użytkownika ma dla nas ogromne znaczenie. Doceniamy zaufanie okazane nam podczas korzystania ze Stron internetowych firmy Philips. Oznacza to, że przez cały ten czas będziemy dokładać wszelkich starań w celu ochrony prywatności.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Termin „Dane osobowe” w naszym Oświadczeniu o prywatności oznacza informacje, które dotyczą użytkownika oraz pozwalają nam na jego identyfikację, zarówno bezpośrednio, jak i w połączeniu z innymi posiadanymi przez nas informacjami.

Dane powiązane z Kontem Philips

Użytkownik może utworzyć internetowe Konto Philips, aby korzystać z naszych usług i zakupów przez Internet.

Podczas tworzenia Konta Philips gromadzimy następujące Dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. data urodzenia lub wiek;
 3. zwrot grzecznościowy;
 4. adres e-mail;
 5. hasło;
 6. kraj i preferowany język określone na podstawie rozszerzonego adresu url na stronie internetowej firmy Philips, na której zostało utworzone konto;
 7. w przypadku utworzenia Konta Philips za pomocą konta na portalu społecznościowym możemy otrzymać dane powiązane z wybranym przez użytkownika profilem na portalu społecznościowym.
 8. Ponadto w przypadku interakcji z firmą Philips klientów profesjonalnych (takich jak klient biznesowy, dostawca i/lub partner biznesowy) gromadzimy następujące informacje):
  • nazwa firmy;
  • adres firmy;
  • firmowy numeru telefonu;
  • typ organizacji;
  • nazwa zawodu/specjalizacji;
  • numer rachunku klienta.

Wykorzystujemy te Dane osobowe do utworzenia lub prowadzenia Konta Philips. Użytkownik może używać swojego Konta Philips do korzystania z różnych usług. Jeśli będzie używać Konta Philips do korzystania z usług, możemy dodawać dodatkowe Dane osobowe do Konta Philips. Poniższe paragrafy przedstawiają informacje na temat usług, z których użytkownik może korzystać, oraz Danych osobowych, które są w takich przypadkach dodawane do Konta Philips.

Utworzenie Konta Philips odbywa się wyłącznie na prośbę użytkownika. Dlatego uważamy przetwarzanie Danych powiązanych z Kontem za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane dotyczące zakupów i rejestracji

Użytkownik może kupić produkty i usługi firmy Philips w naszym sklepie internetowym i zarejestrować swój produkt.

Przy zakupie produktów/usług oraz rejestracji produktu gromadzimy następujące Dane osobowe:

 1. adres do wysyłki i adres do faktury;
 2. numer telefonu;
 3. historia faktur, która obejmuje przegląd zakupionych produktów/usług firmy Philips;
 4. szczegóły rozmów pomiędzy użytkownikiem i działem obsługi klienta dotyczących dokonanego zakupu lub pytań na temat zakupów w sklepie internetowym;
 5. szczegóły dotyczące zarejestrowanych produktów/usług, takie jak nazwa produktu/usługi, kategoria produktu, numer modelu produktu, data zakupu, dowód zakupu.

Korzystamy z tych Danych osobowych w celu realizacji transakcji zakupu i/lub rejestracji produktu. Jeśli użytkownik posiada Konto Philips, może również zarejestrować swój produkt. Jeśli założy Konto Philips, jego Dane dotyczące zakupów i rejestracji zostaną dodane do jego Konta Philips. Jeśli użytkownik kupi produkty/usługi firmy Philips jako „gość”, wykorzystamy jego dane dotyczące zakupów i rejestracji do realizacji zakupu, ale nie dodamy tych informacji do jego Konta Philips.

Zakup i rejestracja produktów odbywa się wyłącznie na prośbę użytkownika. Uważamy przetwarzanie danych dotyczących zakupów i rejestracji za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane testera produktów

Mając Konto Philips, użytkownik może zarejestrować się, aby zostać testerem produktów/usług firmy Philips oraz wyrażać swoje zdanie na temat tych produktów lub usług.

Podczas rejestracji użytkownika jako testera produktów/usług firmy Philips będziemy gromadzić następujące Dane osobowe:

 1. rodzaj interesujących użytkownika produktów, co pozwoli nam przesyłać informacje o odpowiednich testach produktów;
 2. informacje dotyczące zgłoszenia użytkownika na testera produktów, takie jak rodzaj produktów, które chce testować oraz odpowiedzi na pytania ankiety selekcyjną, jeśli ankieta była częścią procesu wyboru;
 3. przegląd testów, w których użytkownik uczestniczył;
 4. dane dotyczące realizacji/wysyłki, takie jak informacje o wysyłce/fakturze oraz numer telefonu;
 5. opinie użytkownika oraz recenzje testowanych produktów i usług firmy Philips.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby zaprosić użytkownika do uczestnictwa w testach oraz wyrażenia opinii na temat ulepszenia oraz rozwoju naszych produktów, jak również usług powiązanych z testowanymi produktami i usługami. Dane testera produktów zostaną dodane do Konta Philips użytkownika.

Uznajemy, że przetwarzanie Danych testera produktów opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips w zakresie posiadania sieci dostępnych testerów produktów/usług, dzięki którym firma będzie ulepszać asortyment produktów i usług oraz że jest to zgodne z prawem na mocy artykułu 6(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane dotyczące informacji marketingowych

Użytkownik może zarejestrować się do otrzymywania informacji marketingowych.

W przypadku rejestracji do otrzymywania wiadomości marketingowych oraz informacji o promocjach będziemy wykorzystywać następujące Dane osobowe:

 1. adres e-mail (jeśli użytkownik nie posiada konta)
 2. dane użytkownika powiązane z Kontem Philips;
 3. data urodzenia lub wiek;
 4. interakcje na Stronach internetowych firmy Philips, w aplikacjach mobilnych firmy Philips, otworzone lub kliknięte wiadomości e-mail dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach.

Będziemy wykorzystywać te Dane osobowe, aby wysyłać do użytkownika informacje marketingowe — w oparciu o preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług, promocji firmy Philips oraz powiązanych wydarzeń.

Spółki grupy Philips mogą kontaktować się z użytkownikiem w celu dostarczenia komunikatów promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Możemy analizować i łączyć wszystkie Dane powiązane z Kontem oraz dane dotyczące interakcji użytkownika z firmą Philips. Wykorzystujemy również te informacje, aby tworzyć segmenty naszych odbiorców pokazujące, które z naszych produktów i/lub usług wzbudzają największe zainteresowanie użytkowników oraz śledzić skuteczność naszych działań marketingowych.

Firma Philips daje możliwość rezygnacji w dowolnym czasie z otrzymania informacji marketingowych poprzez łącze znajdujące się u dołu każdej z przesyłanych przez nas marketingowych wiadomości e-mail.

Firma Philips może wysyłać również informacje prasowe pocztą elektroniczną (informacje prasowe wysyłane pocztą elektroniczną). Jeśli firma Philips będzie wysyłać wiadomości prasowe, przetwarzane będą informacje takie, jak imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe (np. adres e-mail) oraz dane dotyczące firmy.

Przetwarzanie Danych osobowych do celów komunikacji promocyjnej odbywa się za zgodą użytkownika, tj. dobrowolnie; podstawa taka jest zgodna z artykułem 6 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679. W przypadku, gdy firma Philips przetwarza Dane osobowe użytkownika w oparciu o udzieloną zgodę, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

Dane dotyczące udziału w konkursach

Użytkownik może zdecydować się na wzięcie udziału w loteriach, konkursach, grach lub innych konkurencjach (Konkursy) za pośrednictwem Stron internetowych firmy Philips.

W przypadku rejestracji w Konkursie będziemy wykorzystywać następujące dane osobowe:

 1. dane dotyczące Konta, jeśli użytkownik bierze udział po zalogowaniu się na Konto Philips;
 2. dane profilu w mediach społecznościowych, jeśli użytkownik bierze udział po zalogowaniu się na konto w serwisie społecznościowym;
 3. imię i nazwisko;
 4. adres e-mail;
 5. numer telefonu;
 6. adres fizyczny;
 7. data urodzenia lub wiek;
 8. materiały i treści tworzone i udostępniane przez użytkownika w celu wzięcia udziału w loterii, konkursie, grze lub innej konkurencji.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby umożliwić użytkownikowi uczestnictwo, identyfikować go, zapobiegać/wykrywać przypadki oszustw oraz realizować wygraną (w przypadku wygrania).

Uznajemy, że przetwarzanie danych dotyczących udziału w konkursach w wyżej określonym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane dotyczące opinii przekazywanych online

Użytkownik może przekazywać swoje opinie, komentarze, pytania, oceny oraz recenzje w internetowych formularzach oceny (Dane dotyczące opinii przekazywanych online).

W takiej sytuacji będziemy przetwarzać następujące Dane osobowe:

 1. identyfikator cookie użytkownika;
 2. opinie / komentarze / uwagi / pytania / recenzje użytkownika;
 3. dane kontaktowe, jeśli użytkownik zdecyduje się je udostępnić (imię, adres e-mail, numer telefonu).

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby zapewnić firmie Philips cenne informacje umożliwiające usprawnianie naszych Stron internetowych lub zakresu naszych produktów/usług.

Uznajemy, że przetwarzanie Dane dotyczące opinii przekazywanych online opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips w zakresie ulepszania naszych Stron internetowych oraz asortymentu naszych produktów oraz jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane dotyczące wydarzeń

Firma Philips może gromadzić dane na potrzeby wydarzeń, seminariów internetowych lub targów („Wydarzenia”), w których użytkownik może uczestniczyć lub na które może się rejestrować za pośrednictwem Stron internetowych firmy Philips. Użytkownik może zarejestrować się na Wydarzenie za pośrednictwem Stron internetowych firmy Philips lub stron innej firmy zajmującej się organizacją wydarzenia.

W przypadku zapisania się na wydarzenie będziemy przetwarzać następujące informacje:

 1. dane dotyczące konta;
 2. imię i nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. kraj;
 5. zwrot grzecznościowy;
 6. zainteresowanie produktem/usługą.

Ponadto będziemy potrzebować następujących informacji w przypadku kontaktu z firmą Philips w charakterze Klienta biznesowego:

 1. specjalizacja;
 2. zakład;
 3. tryb;
 4. obszar zainteresowania produktami;
 5. data;
 6. przedział czasowy;
 7. telefon służbowy;
 8. stosowne informacje o diecie.

Rejestrując swój udział w wydarzeniu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy Philips wiadomości dotyczących wydarzenia, takich jak lokalizacja, data i godzina wydarzenia.

Uznajemy, że przetwarzanie danych dotyczących wydarzeń jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane dotyczące śledzenia aktywności w mediach społecznościowych

W przypadku udzielania się lub komunikowania się za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych/stron/promocji oraz blogów (np. klikając przycisk „lubię to” lub „udostępnij”, publikując posty oraz udostępniając komentarze oraz przyznając oceny i pisząc recenzje) Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez stronę trzecią, która świadczy usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych na rzecz firmy Philips. Oznacza to, że strona trzecia, która świadczy usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych, będzie w posiadaniu kopii publicznie dostępnych interakcji, do których dostęp został nam udzielony przez stronę trzecią.

Gromadzone przez nas Dane osobowe obejmują publicznie dostępne dane podane przez użytkownika w mediach społecznościowych, które firma uzyskała od stosownego dostawcy mediów społecznościowych za pośrednictwem strony trzeciej świadczącej usługi śledzenia aktywności w mediach społecznościowych, takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia lub wiek, strona główna, zdjęcie profilowe, strefa czasowa, adres e-mail, kraj, zainteresowania oraz publikowane/udostępniane komentarze i treści.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby uzyskiwać ogólny wgląd w opinie, jaki ludzie mają na temat naszej firmy i marki, poznawać pomysły liczących się opiniotwórców internetowych oraz rozwiązywać problemy i/lub usprawniać produkty i usługi firmy Philips i/lub nawiązywać z użytkownikiem rozmowy o charakterze promocyjnym (w oparciu o pytania/prośby skierowane przez użytkownika do nas lub do naszej konkurencji).

Uznajemy, że przetwarzanie Danych dotyczących śledzenia aktywności w mediach społecznościowych w wyżej określonym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane z Centrum Obsługi Klienta lub Konsumenta

Użytkownik może kontaktować się z naszymi Centrami Obsługi Klienta lub Konsumenta.

Kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub przedstawicielem Biura Obsługi Konsumenta firmy Philips za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub pisemnie (np. za pomocą karty odpowiedzi), będziemy wykorzystywać następujące Dane Osobowe:

 1. dane użytkownika powiązane z Kontem;
 2. nagrania rozmów oraz historia, historia zakupów, treść zgłaszanych pytań lub próśb użytkownika.

Wykorzystujemy te Dane osobowe, aby zapewniać obsługę klienta i konsumenta (która może być powiązana z produktem lub usługą), udzielać odpowiedzi na zapytania, realizować prośby użytkownika oraz zapewniać usługi związane z obsługą klienta, takie jak naprawa lub wymiana produktów/usług. Wykorzystujemy również Dane osobowe w celu naprawy oraz dostosowania naszych produktów i usług, spełnienia standardów w zakresie przestrzegania prawa oraz edukowania naszych pracowników działu obsługi klienta podczas szkoleń.

Jeśli będziemy świadczyć usługi na podstawie umowy z użytkownikiem, uznajemy przetwarzanie Danych osobowych użytkownika za niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

W innych przypadkach uznajemy, że przetwarzanie Danych osobowych użytkownika w wyżej określonym kontekście jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Ulepszanie naszych produktów i usług (Dane dotyczące ulepszeń)

Jeśli używamy Danych osobowych podanych przez użytkownika podczas korzystania z Produktów/Usług firmy Philips i/lub Stron internetowych firmy Philips do celów analitycznych, robimy to w celu ulepszenia naszych Produktów/Usług oraz poprawy doświadczenia użytkownika. Nasze działania prowadzone są w celu uzyskania ogólnego przeglądu kategorii odbiorców zainteresowanych naszymi Produktami i/lub Usługami.

Uznajemy, że przetwarzanie Danych osobowych użytkownika w powyższym kontekście opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips w zakresie ulepszania naszych Stron internetowych firmy Philips oraz asortymentu naszych produktów, dzięki którym firma będzie usprawniać asortyment produktów i usług, oraz takie przetwarzanie jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6(f) Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Dane wrażliwe

W toku świadczenia usług możemy gromadzić informacje, które mogą pozwalać na ujawnienie rasy lub pochodzenia, zdrowia fizycznego lub psychicznego, przekonań religijnych użytkownika, domniemania popełnienia przestępstwa, jak również orzeczeń sądu właściwego w sprawach karnych uznających użytkownika winnym popełnienia przestępstwa. Takie informacje mają charakter „danych wrażliwych” na mocy artykułu 9 Rozporządzenia (EU) 2016/679.

Gromadzimy Dane wrażliwe wyłącznie wtedy, gdy udzielono wyraźniej zgody na takie działania, jest to konieczne lub dane zostały świadomie upublicznione.

Udostępnianie Danych osobowych użytkownika innym

Partnerzy i usługodawcy

Możemy ujawniać Dane osobowe użytkownika:

 1. naszym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności;
 2. naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak hosting witryny internetowej, analiza danych, przetwarzanie danych dotyczących płatności/rachunków, realizacja zamówienia, technologia informacyjna oraz powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mai, usługi CRM, zarządzenie tożsamością, zarządzanie wydarzeniami, wywiad marketingowy, audyt, wykrywanie przypadków oszustw oraz inne usługi;
 3. stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie wiadomości marketingowych zgodnie z dokonanymi przez użytkownika wyborami, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości;
 4. zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji;
 5. podmiotom powiązanym z kontem użytkownika w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryny internetowej oraz dostawcy konta użytkownika w mediach społecznościowych, w związku z udostępnianymi przez użytkownika danymi w mediach społecznościowych. Łącząc Konto Philips z kontem w mediach społecznościowych, użytkownik upoważnia nas do udostępnienia informacji dostawcy konta w serwisie społecznościowym i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z udostępnianych przez nas informacji podlega polityce prywatności dostawcy mediów społecznościowych;
 6. jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z firmą Philips jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy, firma Philips może ujawnić Dane osobowe użytkownika dostępne w raportach i innych materiałach dostarczonych przez użytkownika i/lub firmę użytkownika w ramach współpracy z innym partnerem biznesowym i/lub dostawcą.
Inne sposoby wykorzystania i ujawniania informacji

Możemy również wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne w celu: (a) przestrzegania obowiązującego prawa, które może obejmować prawo poza krajem zamieszkania użytkownika, odpowiadania na wnioski organów publicznych i rządowych, które mogą obejmować organy poza krajem zamieszkania użytkownika, współpracy z organami ścigania lub z innych powodów prawnych; (b) egzekwowania naszych warunków; oraz (c) ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych, użytkownika lub innych osób.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać informacje na temat użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Usługi stron trzecich

Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie dotyczy (a nasza firma nie ponosi za to odpowiedzialności) prywatności, informacji lub innych praktyk stosowanych przez strony trzecie, w tym strony trzecie prowadzące jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do której łącze znajduje się na Stronach internetowych firmy Philips. Umieszczenie łącza na Stronach internetowych firmy Philips nie oznacza, że strona lub usługa, do której prowadzą łącza, są wspierane przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub zależne.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub politykę i praktyki bezpieczeństwa innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ani żadnego innego twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenta urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych ujawnianych innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku ze Stronami internetowymi firmy Philips. Te inne organizacje mogą mieć swoje własne informacje, oświadczenia lub zasady ochrony prywatności. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób Dane osobowe mogą być przetwarzane przez te inne organizacje.

Łącząc konto Philips z kontem w serwisie społecznościowym, użytkownik upoważnia nas do dzielenia się informacjami z dostawcą konta w mediach społecznościowych i rozumie, że korzystanie z udostępnianych przez nas informacji będzie podlegać polityce prywatności dostawcy mediów społecznościowych. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane znajomym użytkownika na koncie w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryny internetowej oraz dostawcom kont w mediach społecznościowych w związku z aktywnością użytkownika dotyczącą dzielenia się informacjami w mediach społecznościowych. Firma Philips jest zobowiązana do przestrzegania zasad i polityki prywatności tych osób trzecich, jak również ogólnych zasad firmy Philips dotyczących serwisów społecznościowych.

Pliki cookie stron trzecich i inne technologie śledzenia

Używamy plików cookie lub podobnych technologii podczas interakcji i korzystania przez użytkownika ze Stron internetowych firmy Philips — podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, korzystania z naszych stron społecznościowych, odbierania wiadomości e-mail od nas, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i/lub podłączonych do nich urządzeń. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika bezpośrednio na podstawie informacji, które gromadzimy przy użyciu tych technologii.

Zgromadzone dane są wykorzystywane w celu:

 1. upewnienia się, że kanał cyfrowy działa prawidłowo;
 2. przeprowadzenia analizy wykorzystania kanału cyfrowego oraz zmierzenia i poprawy wydajności naszych kanałów cyfrowych;
 3. połączenia z siecią społecznościową użytkownika oraz przeczytania recenzji;
 4. lepszego dostosowania reklam do zainteresowań użytkownika, zarówno w ramach kanałów cyfrowych firmy Philips, jak i poza nimi;

Użytkownik może usunąć pliki cookie, jeśli chce; chociaż niektóre z nich są niezbędne do przeglądania i nawigacji w naszej witrynie internetowej lub aplikacji, większość funkcji będzie nadal dostępna bez konieczności korzystania z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie lub innych podobnych stosowanych technologii oraz wyborów dotyczących plików cookie, należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.

W jaki sposób chronimy Dane osobowe?

Staramy się stosować uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych w ramach naszej organizacji. Niestety żaden system transmisji danych ani przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Jeśli użytkownik ma podstawy, aby sądzić, że jego kontakty z nami nie są już bezpieczne, natychmiast należy poinformować nas o tym, korzystając z informacji zawartych w rozdziale „Jak się z nami skontaktować?”.

Jak długo będą przechowywane Dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu(-ów), dla którego(-ych) zostały uzyskane. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) czas, przez jaki jesteśmy zobowiązani do udostępniania użytkownikowi Stron internetowych firmy Philips; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, postępowaniach sądowych lub dochodzeniach regulacyjnych) wskazane jest zatrzymanie danych.

Jurysdykcja i transfer za granicę

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając ze Stron internetowych firmy Philips, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych, niż w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w takich krajach mogą być uprawnione do dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku przekazywania danych z krajów EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze Wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Użytkownik może otrzymać kopie tych dokumentów pod poniższym łączem lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Prawa i wybory dostępne dla użytkownika

Jeżeli użytkownik chce złożyć wniosek o udzielenie dostępu, poprawienie, usunięcie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, które zostały nam wcześniej przekazane, lub chce złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest przewidziane przez obowiązujące przepisy), może się skontaktować z nami pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na zgłoszenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

We wniosku należy wskazać, jakie Dane osobowe użytkownik chce zmienić, czy chce, aby dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób poinformować nas o ograniczeniach, jakie chce wprowadzić w korzystaniu przez nas z danych osobowych użytkownika. W celu ochrony Danych osobowych możemy jedynie spełniać żądania dotyczące Danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail użytkownika lub innymi informacjami o koncie, które użytkownik wykorzystuje do wysyłania do nas żądań, a także możemy być zmuszeni do zweryfikowania tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania.

Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wiadomości od firmy Philips drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z marketingiem w przyszłości, może zrezygnować z subskrypcji, klikając przycisk rezygnacji znajdujący się u dołu każdej otrzymanej od nas promocyjnej wiadomości e-mail.

Prosimy pamiętać, że może zaistnieć konieczność przechowywania przez nas określonych informacji w celu prowadzenia dokumentacji i/lub zakończenia wszelkich transakcji, które zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (np. gdy użytkownik dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, może zmienić lub usunąć podane Dane osobowe dopiero po zakończeniu takiego zakupu lub promocji). W naszych bazach danych i innych rejestrach mogą również pozostawać pewne szczątkowe informacje, które nie zostaną usunięte.

Postaramy się odpowiadać na prośby użytkownika tak szybko, jak to możliwe. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem użytkownik nadal może otrzymywać od nas ważne wiadomości administracyjne, z których nie może zrezygnować.

Jeśli użytkownik będzie korzystać z (niektórych) swoich wyborów i praw, może nie być w stanie korzystać, w całości lub w części, z niektórych usług firmy Philips.

Informacje specjalne dla rodziców

Zgodnie z obowiązującym prawem Strony internetowe firmy Philips nie są przeznaczone dla dzieci, nie gromadzimy więc świadomie Danych osobowych od dzieci. Jednak zgodnie z naszą polityką, firma Philips musi przestrzegać prawa, jeśli wymaga ono uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna, zanim firma będzie gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać Dane osobowe dzieci. Podejmujemy wszelkie działania, aby chronić prywatność dzieci i zdecydowanie zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali aktywną opiekę w związku z działaniami i zainteresowaniami swoich dzieci w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu, w jaki firma Philips używa Danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Igor Marek, pod adresem nasz formularz kontaktowy. Można również wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla kraju lub regionu użytkownika.