Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Wróć

Rozwiązywanie problemów

Woda nie jest pobierana ze zbiornika ekspresu Saeco

Jeśli woda nie jest pobierana ze zbiornika wody, zazwyczaj oznacza to, że w ekspresie do kawy Saeco uwięzione jest powietrze, które blokuje dopływ wody. Poniżej znajdują się informacje, jak rozwiązać ten problem.Zbiornik wody nie został całkowicie włożonyByć może zbiornik wody nie został prawidłowo umieszczony w urządzeniu, co uniemożliwia pobieranie wody.
•    Jeśli posiadasz ekspres do kawy ze zbiornikiem wody w przedniej części urządzenia, sprawdź, czy zbiornik jest całkowicie przesunięty do tyłu, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony.
•    Jeśli posiadasz ekspres do kawy ze zbiornikiem wody w górnej części urządzenia, upewnij się, że powierzchnia pod zbiornikiem jest wolna od zanieczyszczeń, pozostałości lub ziaren kawy.
Usuwanie uwięzionego powietrza z urządzeniaAby usunąć uwięzione powietrze z ekspresu, wykonaj poniższe czynności:
1.    WYŁĄCZ urządzenie.
2.    Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean (lub inny filtr, który się w nim znajduje).
3.    Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu.
4.    Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody nalej 2–3 filiżanki gorącej wody

Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany:
1    Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund.
2.    Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra.
3.    Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą.
4.    Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz.
5.    Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.

Uwaga: Jeśli używasz filtra wody AquaClean dłużej niż 3 miesiące, wymień filtr, ponieważ może być zatkany.
Kranik gorącej wody jest zatkany (dot. urządzeń z przystawką Panarello / klasycznym spieniaczem do mleka)Jeśli kranik gorącej wody jest zatkany, wyjmij zewnętrzną część przystawki panarello/klasycznego spieniacza do mleka i sprawdź, czy dziobek nie jest zablokowany przez nagromadzony kamień (białe cząsteczki wewnątrz lub wokół dziobka).
W przypadku nagromadzenia się kamienia użyj środka do odkamieniania.

Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

Przydatne linki

Wróć