Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Wróć

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zmienić ustawień młynka do kawy w ekspresie Saeco

Aby dostosować ustawienia młynka do kawy w ekspresie Saeco, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.Regulacja ustawień młynkaUstawienia mielenia można dostosować za pomocą pokrętła znajdującego się w pojemniku na ziarna kawy. W zależności od urządzenia konieczne może być użycie klucza regulacji (uchwyt łyżki do zmielonej kawy).
1.    Umieść filiżankę pod kranikiem.
2.    Naciśnij przycisk „Espresso”, aby zaparzyć espresso.
3.    Gdy rozpocznie się mielenie — dotyczy urządzeń wymagających użycia narzędzia — najpierw umieść klucz regulacji młynka na pokrętle (patrz rys. 1), a następnie dociśnij pokrętło i obróć je w lewo lub w prawo. W przypadku ekspresów niewymagających użycia narzędzia wystarczy ręcznie docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w lewo lub w prawo (patrz rys. 2).
4.    Obróć pokrętło o jeden ząbek w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienie. Grubość mielenia może być określona przy użyciu liczb lub kropek. Mniejsza kropka = mniejsze ziarna. Niższa wartość = mniejsze ziarna.
5.    Zaparz 2-3 filiżanki kawy, aby poczuć różnicę. Czujnik SAS (Saeco Adapting Sensor) musi odpowiednio dostosować czas obracania się młynka, aby odpowiednia ilość kawy była mielona w celu uzyskania doskonałego espresso.
Regulacja ustawień młynka do kawy w ekspresie Saeco
Regulacja ustawień młynka do kawy w ekspresie Saeco

Przydatne linki

Wróć