Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Wróć

Rozwiązywanie problemów

Jak korzystać z funkcji Amazon Alexa w ekspresie Saeco Xelsis lub Saeco GranAroma Deluxe

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Amazon Alexa w ekspresie Saeco Xelsis lub Saeco GranAroma Deluxe w naszym artykule poniżej.Zainstaluj i korzystaj z usługi Amazon Smart ReorderAktywuj usługę Amazon Smart Reorder, aby nigdy nie zabrakło ważnych produktów do konserwacji, takich jak AquaClean i odkamieniacz, i aby cieszyć się najlepszą jakością kawy z ekspresu Saeco. Ta funkcja jest dostępna w niektórych krajach, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Języki i kraj obsługiwane przez usługę Alexa”

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj przewodnik wideo, aby skonfigurować i połączyć urządzenie z usługą Amazon Smart Reorder:

1. Podłącz ekspres do kawy Saeco do lokalnej sieci Wi-Fi.
2. Zaakceptuj politykę prywatności i warunki oraz upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.
3. Utwórz konto Saeco i powiąż urządzenie z kontem.
4. Jeśli nie masz jeszcze konta Amazon, utwórz je – w tym samym kraju, w którym zostało utworzone konto Saeco.
5. Otwórz aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym i wyszukaj „Funkcja Saeco” dla usługi Amazon Alexa. Włącz ją.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć konta Amazon i Saeco.
7. Zaakceptuj politykę prywatności firmy Amazon i zezwól na udostępnianie danych usłudze Smart Reorder.

W aplikacji wybierz ekspres Saeco i kliknij opcję „Materiały eksploatacyjne”. Następnie wybierz usługę Amazon Smart Reorder i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 
Zainstaluj i korzystaj z usługi głosowej Amazon AlexaAmazon Alexa oferuje teraz nowe polecenia głosowe, które umożliwiają włączanie i wyłączanie urządzenia oraz zaparzenie kawy ze standardowych przepisów za pomocą głosu. Należy pamiętać, że dostępność tej funkcji może się różnić w zależności od regionu, dlatego więcej informacji można znaleźć w sekcji „Języki i kraje obsługiwane przez usługę Alexa”.

Aby skonfigurować i połączyć urządzenie z usługą głosową Amazon, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Podłącz ekspres do kawy Saeco do lokalnej sieci Wi-Fi.
2. Zaakceptuj politykę prywatności i warunki oraz upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowane oprogramowanie w wersji 01.07.11 lub nowszej.
3. Utwórz konto Saeco i połącz urządzenie z kontem Saeco.
4. Upewnij się, że masz konto Amazon. Jeśli nie – utwórz je w tym samym kraju, w którym utworzono konto Saeco.
5. Upewnij się, że urządzenie echo / głośnik i urządzenie Saeco są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
6. Otwórz aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym, wyszukaj „Funkcja Saeco” w sekcji „Funkcje i gry” i wybierz opcję „Włącz, aby użyć”.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć konta Amazon i Saeco. W aplikacji Alexa podaj poświadczenia konta Saeco.
8. Należy zaakceptować politykę prywatności firmy Amazon i zezwolić na udostępnianie danych firmie Amazon.
9. Dotknij przycisku, aby połączyć się z usługą Alexa. Po pewnym czasie przetwarzania otrzymasz potwierdzenie, że konto Saeco zostało pomyślnie połączone i możesz zamknąć stronę łączenia kont w aplikacji.
10. Aplikacja Alexa wyszuka ekspres Saeco i wyświetli monit o jego odnalezieniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces konfiguracji. Urządzenie jest teraz gotowe do obsługi za pomocą poleceń głosowych Alexa.

Aby sprawdzić, czy połączenie z kontem Amazon powiodło się, przejdź do menu „Ustawienia” urządzenia i sprawdź, czy na karcie Amazon Alexa znajduje się napis „Połączono z Amazon”. Jeśli widzisz komunikat „Nieaktywne”, dotknij karty, aby odświeżyć stan.

Wskazówka:
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wystarczy wywołać usługę Alexa za pomocą następujących poleceń:

• „Alexa, Switch on the coffee machine” (Alexa, włącz ekspres do kawy).
• „Alexa, włącz ekspres do kawy.”

Jednak aby zaparzyć kawę lub anulować parzenie kawy, należy przejść do interfejsu ekspresu do kawy Saeco. W tym celu należy wydać następujące polecenia:

• „Alexa, open Saeco.” (Alexa, włącz Saeco.) (Poczekaj na wiadomość powitalną Alexa) „Brew me /something/” (Zaparz /coś/)
• Alexa, tell Saeco to brew me /something/” (Alexa, każ Saeco zaparzyć /coś/)
• „Alexa, ask Saeco to brew me /something/” (Alexa, poproś Saeco o zaparzenie /czegoś/)

W opisie „Funkcje Saeco” w aplikacji Alexa znajdziesz więcej przykładów dostępnych poleceń głosowych.
 
Języki i kraje obsługiwane przez usługę AlexaAlexa obecnie obsługuje polecenia głosowe w językach lokalnych Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Natomiast w większości innych krajów, takich jak Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Węgry, Republika Czeska, Chorwacja, Serbia, Polska, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Estonia i Portugalia, polecenia głosowe mogą być wydawane tylko w języku angielskim. Należy pamiętać, że dostępność funkcji usługi Alexa może ulec zmianie lub funkcja może zostać wycofana w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 

Przydatne linki

Wróć