Saeco logo

Privacyverklaring van Philips

Laatst bijgewerkt op 6 Augustus 2020

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., High Tech Campus 42, 5656AE the Netherlands of haar filialen of dochterondernemingen ('Philips', 'ons', 'wij' , 'we' of 'onze') wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Introductie

Philips waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (www.philips.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen 'Philips-pagina's'). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Philips-pagina's. Uw interactie met Philips kan plaatsvinden via de Philips-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Philips verwerkt ook persoonlijke gegevens die niet afkomstig zijn van Philips-pagina's en waarvoor een andere privacyverklaring vereist is (bijvoorbeeld Philips-apps of Philips-onderzoeksprojecten of andere specifieke websites of portals). Wanneer en waar dat het geval is, zal Philips altijd duidelijk maken dat de betreffende privacyverklaring anders is dan deze privacyverklaring.

Voor een algemene aanpak van de bescherming van de privacy en om interne gegevensoverdracht tussen Philips-bedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft Philips bindende bedrijfsregels aangenomen, de zogenaamde Privacyregels van Philips. Meer informatie over de Privacyregels van Philips vindt u op de Philips-privacywebsite (www.philips.com/privacy).

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Philips-pagina's en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken in onze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren.

Philips-accountgegevens

U kunt ervoor kiezen om een online Philips-account te maken om gebruik te maken van onze diensten en online winkelbeleving.

Wanneer u een Philips-account maakt, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Naam;
 2. Geboortedatum of leeftijd;
 3. Aanhef;
 4. E-mailadres;
 5. Wachtwoord;
 6. Land en voorkeurstaal zoals vastgesteld op grond van de uitgebreide URL op de Philips-pagina waarop u uw account maakt;
 7. Als u besluit een Philips-account te maken met uw social-media-account, ontvangen wij mogelijk de gegevens uit uw social-mediaprofiel die u met ons wilt delen;
 8. Verder hebben wij mogelijk de volgende gegevens nodig wanneer u als professional (d.w.z. als zakelijke klant, leverancier en/of zakelijk partner) interactie heeft met Philips:
  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijfsadres
  • Telefoonnummer van bedrijf
  • Type organisatie
  • Functienaam/specialisatie
  • Klantaccountnummer

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw Philips-account te maken en onderhouden. U kunt uw Philips-account gebruiken voor verschillende diensten. Wanneer u uw Philips-account gebruikt voor een dienst, kunnen we extra persoonlijke gegevens toevoegen aan uw Philips-account. In de volgende alinea's leert u meer over de diensten die u kunt gebruiken en welke persoonlijke gegevens wij toevoegen aan uw Philips-account wanneer u dat doet.

Een Philips-account wordt alleen op uw verzoek gemaakt. Daarom vinden wij de verwerking van uw accountgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Aankoop- en registratiegegevens

U kunt Philips-producten en -diensten kopen in onze online winkel en uw product registreren.

Wanneer u producten/diensten koopt en wanneer u uw product registreert, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Leverings- en factureringsadres;
 2. Telefoonnummer;
 3. Factureringsgeschiedenis, dat een overzicht van aangeschafte Philips-producten/diensten omvat;
 4. Details van gesprekken die u mogelijk met klantenserviceafdelingen hebt gevoerd over uw aankoop of online winkelervaring;
 5. Details van uw geregistreerde product/dienst, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw aankoop uit te voeren en/of uw product te registreren. Wanneer u een Philips-account hebt, kunt u uw product ook registreren. Als u zich aanmeldt bij uw Philips-account, worden uw aankoop- en registratiegegevens toegevoegd aan uw Philips-account. Als u Philips-producten/diensten koopt als 'gast', gebruiken we uw aankoop- en registratiegegevens om uw aankoop uit te voeren, maar voegen we de gegevens niet toe aan uw Philips-account.

Aankoop en registratie van producten gebeurt alleen op uw verzoek. Wij vinden de verwerking van uw aankoop en registratiegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Producttestergegevens

Wanneer u een Philips-account hebt, kunt u zich aanmelden om tester te worden van Philips-producten/diensten en ons vertellen wat u vindt van onze producten of diensten.

Wanneer u zich aanmeldt om tester te worden voor een product/dienst van Philips, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Het type product waarin u bent geïnteresseerd, zodat we u kunnen informeren over relevante producttests;
 2. Informatie over uw aanvraag als producttester, zoals: voor welk product u tester wilt worden en uw antwoorden op de enquêtevragen ingeval een enquête in de selectieprocedure was opgenomen;
 3. Overzicht van de tests waaraan u hebt deelgenomen;
 4. Verzend-/verwerkingsgegevens zoals uw verzend-/factureringsgegevens en telefoonnummer;
 5. Uw feedback op en recensies van de geteste producten en diensten van Philips.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u uit te nodigen deel te nemen als tester en we gebruiken uw feedback om producten en diensten in verband met het geteste product en de diensten te verbeteren en ontwikkelen. Uw gegevens als producttester worden toegevoegd aan uw Philips-account.

We vinden dat de verwerking van uw gegevens als producttester is gebaseerd op het rechtmatige belang van Philips om een netwerk van testers van producten/diensten te hebben om ons assortiment producten en diensten te verbeteren, en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Gegevens voor promotionele communicatie

U kunt u aanmelden voor de ontvangst van marketing- en promotionele communicatie.

Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotionele communicatie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. E-mailadres (als u geen account hebt);
 2. Uw Philips-accountgegevens;
 3. Geboortedatum of leeftijd;
 4. Uw interacties met Philips-pagina's, mobiele apps van Philips, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend, en het bijwonen van evenementen.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u promotieberichten te sturen - op basis van uw voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips.

Bedrijven uit de Philips-groep kunnen u voor promotionele doeleinden benaderen via e-mail, sms en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichtgeving te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we mogelijk alle informatie gekoppeld aan uw accountgegevens en gegevens over uw interacties met Philips analyseren en combineren. We gebruiken deze informatie ook om onze doelgroepen te segmenteren en te zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en om het effect van onze marketingactiviteiten te meten.

Philips biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te allen tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt.

We kunnen ook persberichten van Philips per e-mail verzenden (e-mailgegevens voor persberichten). Wanneer Philips persberichten verzendt, verwerkt Philips uw naam, contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en bedrijfsgegevens.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor promotionele berichten is gebaseerd op uw toestemming en geschiedt op vrijwillige basis; dit is wettelijk toegestaan op grond van artikel 6 (a) van verordening (EU) 2016/679. Wanneer Philips uw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Competitiegegevens

U kunt ervoor kiezen deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijdspellen of andere competities (Competitie) via onze Philips-pagina's.

Wanneer u zich aanmeldt voor een Competitie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Uw accountgegevens, ingeval u deelneemt nadat u zich bij uw Philips-account hebt aangemeld;
 2. De gegevens uit uw social-mediaprofiel, ingeval uw deelneemt via uw social-media-account;
 3. Naam;
 4. E-mailadres;
 5. Telefoonnummer;
 6. Fysiek adres;
 7. Geboortedatum of leeftijd;
 8. Materiaal of inhoud gegenereerd en verschaft door u om deel te kunnen nemen aan sweepstakes, wedstrijden, spellen of andere competities.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u toe te staan deel te nemen en u te identificeren, om fraude te voorkomen/op te sporen en om de prijs uit te reiken (als u wint).

Wij vinden de verwerking van uw competitiegegevens in de voorgaande context noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Online feedbackgegevens

U kunt ervoor kiezen feedback, opmerkingen, vragen, beoordelingen en recensies door te geven in online evaluaties (Online feedback).

Wanneer u van deze gelegenheid gebruik maakt, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

 1. uw cookie-ID;
 2. uw feedback/opmerkingen/vragen/beoordeling;
 3. uw contactgegevens als u deze aan ons doorgeeft (naam, e-mail, telefoonnummer).

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om voor Philips waardevolle inzichten te verkrijgen ter verbetering van onze Philips-pagina's of ons assortiment producten/diensten.

We vinden dat de verwerking van uw online feedbackgegevens is gebaseerd op het rechtmatige belang van Philips om onze Philips-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Evenementengegevens

Philips kan gegevens verzamelen voor evenementen, webinars of beurzen ('Evenementen') die u wilt bijwonen en waarvoor u zich wilt registreren via de Philips-pagina's. U kunt u voor het evenement registreren via de Philips-pagina's of via het andere organiserende bedrijf.

Wanneer u zich voor een evenement registreert, verwerken wij de volgende gegevens:

 1. accountgegevens;
 2. naam;
 3. e-mailen;
 4. land;
 5. aanhef;
 6. belangstelling voor product/service.

Verder hebben we de volgende gegevens nodig wanneer u als een professional met Philips contact hebt: specialiteit;

 1. faciliteit;
 2. modaliteit;
 3. belangstelling voor producten;
 4. datum;
 5. tijdstip;
 6. zakelijk telefoonnummer;
 7. relevante dieetgegevens.

Door u voor een evenement te registreren, stemt u in met de ontvangst van berichten van Philips die direct verband houden met het evenement, zoals de locatie en de tijdstip van het evenement. Wij vinden de verwerking van evenementengegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Social Listening-gegevens

Wanneer u interacties hebt of communiceert op social-media-kanalen/pagina's/promoties en blogs (bijvoorbeeld wanneer u klikt op 'Vind ik leuk' of 'Delen', wanneer u opmerkingen post en deelt en wanneer u beoordelingen en reviews geeft), worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door een extern bedrijf dat social listening-services levert aan Philips. Dit houdt in dat het externe bedrijf dat de social listening-services levert, een kopie bewaart van uw openbare online interacties waartoe het externe bedrijf ons toegang heeft verleend.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, omvatten openbare gegevens die in de social-mediacontext door u zijn geleverd en afkomstig zijn van de relevante social-mediaprovider via een extern bedrijf dat social listening-services verleent zoals: naam, geslacht, geboortedatum of leeftijd, startpagina, profielfoto, tijdzone, postadres, land, interesses en opmerkingen en inhoud die u hebt gepost/gedeeld.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om een algemeen overzicht te verkrijgen van de mening die mensen over ons en onze merken hebben, om een idee te krijgen van relevante online influencers, om problemen met producten en diensten van Philips op te lossen en/of deze te verbeteren, en/of om een verkoopgesprek met u te beginnen (op grond van vragen/verzoeken die u hebt gericht aan ons of onze concurrenten).

We vinden dat de verwerking van social listening-gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van Philips en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Consumenten- of klantenservicegegevens

U kunt interacties hebben met onze consumenten- of klantenservicecentra. Wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning of communiceert met een van onze Philips-klantenservices per e-mail, telefoon of schriftelijk (bijvoorbeeld via een antwoordkaart), gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens: uw accountgegevens;

uw gespreksopnamen en -geschiedenis, aankoopgeschiedenis, de inhoud van uw vragen of verzoeken die u aan ons hebt gericht.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u klantenservice te verlenen (voor producten of diensten), op uw verzoeken te reageren, uw opdrachten uit te voeren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/diensten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren, te corrigeren en aan te passen om aan nalevingsnormen te voldoen en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze dienst verschaffen op grond van een overeenkomst met u, vinden wij dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

In andere gevallen vinden de dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van Philips en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Onze producten en diensten verbeteren (verbeteringsgegevens)

Wanneer we persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld tijdens uw gebruik van producten/diensten van Philips en/of onze Philips-pagina's, gebruiken voor analysedoelen, doen we dat om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. We doen dit ook om een algemeen overzicht te verkrijgen van de categorie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten.

We vinden dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op het rechtmatige belang van Philips om onze Philips-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Gevoelige gegevens

Wanneer we u diensten verlenen, kunnen wij informatie verzamelen waaruit uw ras of etnische herkomst, fysieke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of vermeende pleging van of veroordeling voor strafbare feiten naar voren komt. Dergelijke gegevens worden beschouwd als 'gevoelige persoonlijke gegevens' volgens artikel 9 verordening (EU) 2016/679.

We verzamelen alleen gevoelige gegevens wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven, wanneer dit verplicht is of wanneer u deze gegevens doelbewust openbaar hebt gemaakt.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Dochterondernemingen en serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaren:

 1. Aan onze dochterondernemingen of filialen voor de doelen beschreven in deze privacyverklaring;
 2. Aan onze externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservices, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services;
 3. Aan externe bedrijven om hen in staat te stellen u marketingmateriaal toe te sturen dat past bij uw keuzes als u daarvoor hebt gekozen;
 4. Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties;
 5. Aan de contacten die zijn gekoppeld aan uw social-media-account, aan andere websitegebruikers en aan de provider van uw social-media-account in verband met uw activiteiten op het gebied van delen op social media. Door uw Philips-account en uw social-media-account aan elkaar te koppelen machtigt u ons om informatie te delen met de provider van uw social-media-account en begrijpt u dat het gebruik van de informatie die wij delen, onderhevig is aan het privacybeleid van de social-mediaprovider;
 6. Wanneer u met Philips als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner communiceert, kan Philips persoonlijke gegevens delen die beschikbaar zijn in verslagen en andere materialen die door u en/of uw bedrijf zijn verstrekt overeenkomstig een verbinding met een andere zakenpartner en/of een leverancier.
Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of filialen, u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen of onze voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Philips-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Philips-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik of de openbaring van informatie of het beveiligingsbeleid van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-providers, providers van social-mediaplatforms, leveranciers van besturingssystemen, providers van draadloze services of apparaatfabrikanten, met inbegrip van de persoonlijke gegevens die u openbaart aan andere organisaties via of in verband met de Philips-pagina's. Deze andere organisaties kunnen hun eigen privacyverklaringen, -regels of -beleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door die andere organisaties.

Door uw Philips-account en uw social-media-account aan elkaar te koppelen machtigt u ons om informatie te delen met de provider van uw social-media-account en begrijpt u dat het gebruik van de informatie die wij delen, onderhevig is aan het privacybeleid van de social-mediaprovider. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de vrienden die zijn gekoppeld aan uw social-media-account, met andere websitegebruikers en met de provider van uw social-media-account in het kader van uw activiteiten voor delen op sociale media. Philips is gebonden door de privacyprocedures of -beleidsregels van deze externe partijen en door onze eigen huisregels voor sociale media .

Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de Philips-pagina's: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 1. Te controleren of het digitale kanaal juist werkt;
 2. Het gebruik van digitale kanalen te analyseren zodat we de prestaties van onze digitale kanalen kunnen meten en verbeteren;
 3. Verbinding te maken met uw social-medianetwerken en recensies te lezen;
 4. Reclame beter af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten de digitale kanalen van Philips;

U kunt cookies desgewenst verwijderen. Hoewel bepaalde cookies vereist zijn voor weergave- en navigatiedoelen op onze website of app, zijn de meeste functies toegankelijk zonder cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of soortgelijke gebruikte technologieën en uw keuzes aangaande cookies kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk Hoe kunt u contact met ons opnemen? hieronder.

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Philips-pagina's; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Rechtsgebied en overdracht over grenzen heen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en wanneer u gebruikmaakt van de Philips-pagina's gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een toereikend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of via ons contactformulier.

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van Philips. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Als u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van bepaalde Philips-services.

Speciale informatie voor ouders

Speciale informatie voor ouders

De Philips-pagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van Philips om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via dit formulier. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via ons contactformulier. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.