Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Privacyverklaring voor Versuni

Laatst bijgewerkt op 15/12/2023.

Waar we verwijzen naar Versuni, betekent dit Versuni Netherlands B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD, Nederland en/of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, die allemaal behoren tot de groep bedrijven die optreedt onder de naam Versuni (“Versuni”, hierna ook wel ons/onze, we/wij genoemd). 

Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken en hoe u uw individuele rechten kunt uitoefenen.

Inleiding

Versuni waardeert de interesse die u hebt getoond in ons bedrijf, onze producten en/of onze diensten. 

Voor de bescherming van persoonsgegevens past Versuni de principes van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming wereldwijd toe. Waar nodig kan Versuni (ook) de lokale privacywetgeving toepassen. De termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt, moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de AVG van de EU. 

Het respecteren van uw privacyrechten is voor ons van het hoogste belang. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interactie met Versuni en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat we ons inzetten voor de bescherming van de persoonsgegevens waarover wij de controle hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Saeco-accountgegevens

Wanneer u een Saeco-account maakt, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • ⁠Aanhef (indien u deze aan ons hebt doorgegeven);
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Land en voorkeurstaal (zoals
  vastgesteld op grond van de uitgebreide URL op de Saeco-pagina waarop u uw
  account maakt);

Wij kunnen deze gegevens verwerken om uw Saeco-account te maken en te onderhouden. We beschouwen de verwerking van uw Saeco-accountgegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.

Aankoop- en registratiegegevens

Wanneer u ervoor kiest uw aangeschafte product te kopen en/of te registreren, kunnen we de volgende gegevens verwerken en deze toevoegen aan uw Saeco-account:

 • De factuur van het product in kwestie;
 • Uw afleveradres en factuuradres (indien anders);
 • De naam van het product/de dienst en de categorie waartoe het behoort; 
 • Het modelnummer; 
 • De aankoopdatum;
 • Het klant-id-nummer zoals aangegeven op de factuur.

We beschouwen de verwerking van deze gegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.

Marketingcommunicatiegegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Uw e-mailadres;
 • Uw Saeco-accountgegevens (optioneel);
 • Uw interacties met onze webpagina's;
 • Uw gedrag ten aanzien van de marketingcommunicatie die we u hebben gestuurd (of u erop hebt geklikt en deze hebt geopend) en het bijwonen van evenementen.

De nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie kunnen aan u worden gepresenteerd via e-mail en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media.

We kunnen deze gegevens verwerken om u nieuws en andere marketingcommunicatie over onze producten, diensten, evenementen en promoties te kunnen sturen. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via de koppeling om u af te melden onderaan elke nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie die u van ons ontvangt, of u kunt de opt-in-instellingen in uw Saeco-account wijzigen. 

Als u kiest voor gepersonaliseerde reclame, kunnen we de communicatie aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag, zoals die bij ons bekend zijn. Om de communicatie te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we de gegevens waarover wij beschikken analyseren en combineren. We kunnen van ons publiek ook segmenten creëren, deze laten zien welke van onze producten en/of diensten interessant kunnen zijn voor onze geregistreerde gebruikers en om het succes van onze marketinginspanningen te kunnen volgen.

Online feedbackgegevens

Wanneer u uw feedback, opmerkingen, vragen, beoordelingen en recensies in online-evaluaties deelt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Uw naam, profiel en/of cookie-ID;
 • Uw feedback/opmerkingen/vragen/beoordeling/recensie;
 • Uw contactgegevens (indien u deze aan ons hebt verstrekt).

We kunnen deze gegevens verwerken om waardevolle inzichten te verkrijgen in de ervaringen en meningen van consumenten en om onze producten en/of diensten te verbeteren. We beschouwen de verwerking van deze gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Social listening-gegevens

Wanneer u reageert op of communiceert via onze sociale-mediakanalen/-pagina's/-promoties en -blogs (bijvoorbeeld wanneer u op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ klikt, wanneer u opmerkingen plaatst en deelt en wanneer u beoordelingen en recensies indient), kunnen uw gegevens worden verwerkt door een extern bedrijf dat social listening-diensten aan ons levert. De derde partij mag een kopie van uw online openbare gegevens bewaren en de derde partij kan ons toegang tot deze gegevens verschaffen.

De gegevens die we in dit opzicht verwerken, kunnen het volgende omvatten: 

 • Uw naam / bijnaam / profiel; 
 • Uw geslacht (indien u deze informatie beschikbaar stelt); 
 • Uw verjaardag of leeftijd (optioneel);
 • Uw startpagina; 
 • Uw profielfoto; 
 • Uw land en/of tijdzone; 
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer; 
 • Uw interesses;
 • Uw opmerkingen en de inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld. 

Alle bovenstaande gegevens kunnen worden verwerkt in de mate waarin u dit in de context van de social media hebt verstrekt en beschikbaar hebt gesteld aan de derde partij die social listening-diensten aan ons levert.

We kunnen deze gegevens verwerken om inzicht te krijgen in de publieke opinie over ons, onze merken, onze producten en/of onze diensten. We kunnen deze gegevens ook verwerken om problemen met onze producten of diensten op te lossen en/of om onze producten en diensten in het algemeen te verbeteren. Tot slot kunnen we de gegevens verwerken door een gesprek met u te beginnen (op basis van vragen/verzoeken die u aan ons of onze concurrenten hebt gericht). We beschouwen de verwerking van social listening-gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Klantenservicegegevens

Als u ervoor kiest contact op te nemen met onze klantenservice (via e-mail, chat, telefoon of anderszins), kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Uw Saeco-accountgegevens;
 • Uw gespreksopname en -geschiedenis; 
 • Uw aankoopgeschiedenis (voor zover beschikbaar voor ons);
 • De inhoud van uw vragen of verzoeken.

We kunnen deze gegevens verwerken om u klantenservice te verlenen (op uw verzoeken reageren, uw opdrachten uitvoeren en u de juiste klantenservice verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/diensten). We kunnen deze gegevens ook verwerken om onze producten en/of diensten te verbeteren, te repareren en aan te passen. Een ander belangrijk doel van de verwerking van deze gegevens is het bewaken van de kwaliteit van ons serviceniveau, het controleren of we voldoen aan de kwaliteits- en nalevingsnormen en het kunnen bieden van relevante training aan onze klantenservicemedewerkers.

We beschouwen de verwerking van deze gegevens als gebaseerd op een wettelijke verplichting (garantie, reparatie), die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent (service) en/of als gebaseerd op ons legitieme belang.

Verbetering van producten en diensten 

We kunnen gegevens die we van u hebben verzameld verwerken, terwijl u onze producten of diensten hebt gebruikt, voor analytische doeleinden. We doen dit om waardevolle inzichten te verkrijgen in onze markten en doelgroepen en om te leren wie er belang kan hebben bij onze producten of diensten. We kunnen gegevens verwerken om onze producten en diensten te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en/of om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. We beschouwen de verwerking van social listening-gegevens in de voorgaande context als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën

We kunnen cookies of soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken wanneer u met onze webpagina's, onze social media-pagina's communiceert, onze e-mails ontvangt, onze mobiele apps en/of onze verbonden apparaten gebruikt. 

We kunnen gegevens verwerken met behulp van dergelijke cookies en technologieën om

 • te controleren of het digitale kanaal naar behoren werkt;
 • het gebruik van de digitale kanalen te analyseren, zodat we de prestaties van onze digitale kanalen, producten en diensten kunnen meten en verbeteren;
 • verbinding te maken met uw social media-netwerken en recensies te lezen;
 • reclame beter af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten onze digitale kanalen.

Onze digitale kanalen informeren u over de cookies die we toepassen. Behalve de functionele (noodzakelijke) cookies kunt u cookies naar wens toestaan of weigeren. We verwijzen naar onze cookieverklaring (zoals weergegeven in het digitale kanaal van uw keuze) voor meer informatie over de cookies die van toepassing zijn en uw keuzes met betrekking tot deze cookies. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Gevoelige gegevens

In het algemeen zijn we niet van plan gevoelige persoonsgegevens te verwerken. We verzoeken u vriendelijk om gevoelige persoonsgegevens niet met ons te delen. Mochten we echter bij uitzondering gevoelige persoonsgegevens ontvangen (bijvoorbeeld informatie die uw ras of etnische afkomst, lichamelijke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of vermeend plegen van of veroordeling voor strafbare feiten kan onthullen), dan zouden we deze informatie kunnen verwerken omdat het in de gegeven context noodzakelijk is, omdat u het bewust openbaar hebt gemaakt of wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. 

Persoonsgegevens delen met anderen

We mogen de persoonsgegevens die we verwerken alleen openbaar maken voor zover dit nodig en van toepassing is voor

 1. Onze dochterondernemingen, binnen de Versuni-groep van bedrijven;
 2. Derde partijen (serviceproviders) die diensten verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservice, CRM, identiteitsbeheer,
  evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere diensten;
 3. Derde partijen (marketing, promoties), zodat ze u marketingcommunicatie kunnen sturen en/of sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties kunnen aanbieden, in overeenstemming met uw keuze (mocht u hiervoor kiezen);
 4. Derde partijen (social media, onze websites), om uw contacten die zijn gekoppeld aan uw social media-account toe te staan uw gegevens te zien, zodat uw social media-accountprovider en andere websitegebruikers uw social sharing-activiteiten kunnen zien;
 5. Derde partijen (overig), om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont), om te reageren op verzoeken van de overheid en openbare instanties (waaronder mogelijk autoriteiten buiten het land waar u woont), om samen te werken met de wetshandhaving of om andere dringende juridische redenen, met betrekking tot het afdwingen van onze voorwaarden of het beschermen van de rechten, veiligheid of eigendommen van u, anderen of ons. 
 6. Derde partijen (M&A), in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure) kunnen we uw gegevens delen met de derde partij die bij deze transactie betrokken is. 

Wanneer we gegevens delen met derden om de gegevens namens ons te verwerken, sluiten we vereiste overeenkomsten voor gegevensverwerking, zodat we een passend beschermingsniveau kunnen garanderen.   

Services van derden buiten bereik

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de naleving van de privacyregels door derden, met inbegrip van derde partijen die een website of dienst uitvoeren waarnaar onze webpagina’s mogelijk linken. Het opnemen van een link op onze webpagina's betekent niet dat wij hieraan onze goedkeuring verlenen.

Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels door overige organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft of andere ontwikkelaars van apps en leveranciers van apps, social media-platforms, besturingssystemen, draadloze services of fabrikanten van apparaten. Deze organisaties kunnen hun eigen privacykennisgevingen, privacyverklaringen of privacybeleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw gegevens kunnen worden verwerkt door hen.

Internationale overdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners. Door gebruik te maken van onze producten en diensten, inclusief de interactie met onze webpagina's, stemt u in met de overdracht van gegevens naar landen buiten het land waar u woont, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan die van uw land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in persoonsgegevens waarover we controle hebben.

Als u zich in de EER bevindt, moet u zich ervan bewust zijn dat we adequate maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, voordat gegevens worden overgedragen naar landen die door de Europese Commissie niet adequaat worden geacht. Een effectbeoordeling van de overdracht en standaard contractuele clausules behoren tot de maatregelen die we in dergelijke gevallen implementeren.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We passen technische en organisatorische maatregelen toe om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet veilig is, verzoeken wij u vriendelijk en met klem om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Zie “Hoe kunt u contact met ons opnemen?” hieronder.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

We zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor de toepasselijke doeleinden. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: 

 • Of we een lopende relatie met u hebben; 
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of 
 • Of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijv. verjaringstermijnen, een potentiële rechtszaak of onderzoek naar regelgeving).

Uw rechten en keuzes 

Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (bijv. toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, of gegevensportabiliteit), kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier over privacyrechten. Dit formulier vindt u hier Contact opnemen | Versuni

Geef in uw verzoek aan wat uw relatie met ons is en welk privacyrecht u wenst uit te voeren. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren. We zullen zo snel mogelijk en in overeenstemming met het toepasselijke recht aan uw verzoek(en) voldoen. 

Naast het uitvoeren van privacyrechten kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie. U kunt zich afmelden door te klikken op de afmeldknop onder aan elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt. U kunt ook uw opt-in-instellingen wijzigen in het digitale kanaal van uw keuze. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren om te voldoen aan uw verzoek om uw abonnement op te zeggen of om uw opt-in-instellingen te wijzigen. Het is mogelijk dat u een of meer promotieberichten ontvangt voordat de opt-out is verwerkt. 

Houd er rekening mee dat het afmelden voor of indienen van een verzoek tot verwijdering niet betekent dat we geen gegevens meer mogen verwerken die met u verband houden. We kunnen (en moeten) bepaalde gegevens bewaren en verwerken, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden en/of andere wettelijke verplichtingen. En we kunnen u nog steeds berichten sturen, maar niet langer van promotionele aard.

Als u (een deel van) uw keuzes en rechten uitoefent zoals hierboven beschreven, kunt u onze producten en/of diensten mogelijk niet gebruiken (voor zover beschikbaar).

Speciale informatie voor ouders

Onze producten en diensten zijn niet gericht op minderjarigen, zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving, en we zijn niet van plan om persoonsgegevens van minderjarigen te verzamelen. Als wij erachter komen dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen we deze gegevens uit onze database. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten van hun kinderen. Mocht u als ouder of voogd weten dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via daprivacy@philips.com. 

U vindt de details van de Versuni Data Protection Officer ook op onze website: Contact opnemen | Versuni

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.