Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Privacyverklaring van Philips Domestic Appliances

Laatst bijgewerkt op 16 september 2021
Saeco is een merk van Philips Domestic Appliances.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Nederland, diens dochteraatschappijen of gelieerde ondernemingen ('Philips Domestic Appliances', 'onze', 'we' of 'ons') wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

Introductie

Philips Domestic Appliances waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (saeco.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen 'Philips Domestic Appliances-pagina's') Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Philips Domestic Appliances-pagina's. Uw interactie met Philips Domestic Appliances kan plaatsvinden via de Philips Domestic Appliances-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Philips Domestic Appliances verwerkt ook persoonlijke gegevens die niet afkomstig zijn van Philips Domestic Appliances-pagina's en waarvoor een andere privacyverklaring vereist is (bijv. Philips Domestic Appliances-apps, Philips Domestic Appliances onderzoeksprojecten of andere specifieke websites of portals). Wanneer en waar dat het geval is, zal Philips Domestic Appliances altijd duidelijk maken dat de betreffende privacyverklaring anders is dan deze privacyverklaring.

Voor een algemene aanpak van de bescherming van de privacy en om interne gegevensoverdracht tussen Philips Domestic Appliances-bedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft Philips bindende bedrijfsregels aangenomen, de zogenaamde Privacyregels van Philips Domestic Appliances.

Tot slot hechten wij oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Philips Domestic Appliances-pagina's en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken in onze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren

Saeco-accountgegevens

Wanneer u een Saeco-account maakt, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Voor- en achternaam;
 2. Aanhef;
 3. E-mailadres;
 4. Wachtwoord;
 5. Land en voorkeurstaal zoals vastgesteld op grond van de uitgebreide URL op de Saeco-pagina waarop u uw account maakt;

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw Saeco-account te maken en onderhouden. U kunt uw Saeco-account gebruiken voor verschillende diensten. Wanneer u uw Saeco-account gebruikt voor een dienst, kunnen we extra persoonlijke gegevens toevoegen aan uw Saeco-account In de volgende alinea's leert u meer over de diensten die u kunt gebruiken en welke persoonlijke gegevens wij toevoegen aan uw Saeco-account wanneer u dat doet.

Een Saeco-account wordt alleen op uw verzoek gemaakt.

Daarom vinden wij de verwerking van uw accountgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Aankoop- en registratiegegevens

U kunt Saeco-producten op onze website registreren.

Wanneer u uw product registreert, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Factuur;
 2. Telefoonnummer;
 3. Huisadres;
 4. Details van uw geregistreerde product/dienst, zoals de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs.

Registratie van producten gebeurt alleen op uw verzoek. Wij vinden de verwerking van uw aankoop en registratiegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679.

Gegevens voor promotionele communicatie

U kunt u aanmelden voor de ontvangst van marketing- en promotionele communicatie.

Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotionele communicatie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. E-mailadres;
 2. Uw Saeco-accountgegevens;
 3. Uw interacties met Philips Domestic Appliances-pagina's, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend, en het bijwonen van evenementen.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u promotieberichten te sturen - op basis van uw voorkeuren en gedrag - over Saeco-producten, -diensten, -evenementen en -aanbiedingen.

Bedrijven uit de Philips Domestic Appliances-groep kunnen u voor promotionele doeleinden benaderen via e-mail, sms en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichtgeving te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we mogelijk alle informatie gekoppeld aan uw accountgegevens en gegevens over uw interacties met Saeco analyseren en combineren. We gebruiken deze informatie ook om onze doelgroepen te segmenteren en te zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en om het effect van onze marketingactiviteiten te meten.

Saeco biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te allen tijde in te trekken via de link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt.

We kunnen ook persberichten vanSaeco per e-mail verzenden (e-mailgegevens voor persberichten). Wanneer we persberichten verzenden, verwerken we uw naam, contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) en bedrijfsgegevens.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor promotionele berichten is gebaseerd op uw toestemming en geschiedt op vrijwillige basis; dit is wettelijk toegestaan op grond van artikel 6 (a) van verordening (EU) 2016/679. Wanneer Philips Domestic Appliances uw persoonlijke gegevens verwerkt op grond van toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Online feedbackgegevens

U kunt ervoor kiezen feedback, opmerkingen, vragen, beoordelingen en recensies door te geven in online evaluaties (Online feedback)

Wanneer u van deze gelegenheid gebruik maakt, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

 1. uw cookie-id;
 2. uw feedback/opmerkingen/vragen/beoordeling;
 3. uw contactgegevens als u deze aan ons doorgeeft (naam, e-mail, telefoonnummer).

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om voor Philips Domestic Appliances waardevolle inzichten te verkrijgen ter verbetering van onze Philips Domestic Appliances-pagina's of ons assortiment producten/diensten.

We vinden dat de verwerking van uw online feedbackgegevens is gebaseerd op het rechtmatige belang van Philips Domestic Appliances om onze Philips Domestic Appliances-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Social Listening-gegevens

Wanneer u interacties hebt of communiceert op social-media-kanalen/pagina's/promoties en blogs (bijvoorbeeld wanneer u klikt op 'Vind ik leuk' of 'Delen', wanneer u opmerkingen post en deelt en wanneer u beoordelingen en reviews geeft), worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door een extern bedrijf dat social listening-services levert aan Philips Domestic Appliances. Dit houdt in dat het externe bedrijf dat de social listening-services levert, een kopie bewaart van uw openbare online interacties waartoe het externe bedrijf ons toegang heeft verleend.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, omvatten openbare gegevens die in de social-mediacontext door u zijn geleverd en afkomstig zijn van de relevante social-mediaprovider via een extern bedrijf dat social listening-services verleent zoals: naam, geslacht, geboortedatum of leeftijd, startpagina, profielfoto, tijdzone, postadres, land, interesses en opmerkingen en inhoud die u hebt gepost/gedeeld.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om een algemeen overzicht te verkrijgen van de mening die mensen over ons en onze merken hebben, om een idee te krijgen van relevante online influencers, om problemen met producten en diensten van Philips Domestic Appliances op te lossen en/of deze te verbeteren, en/of om een verkoopgesprek met u te beginnen (op grond van vragen/verzoeken die u hebt gericht aan ons of onze concurrenten).

We vinden dat de verwerking van social listening-gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van Philips Domestic Appliances en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Consumenten- of klantenservicegegevens

U kunt interacties hebben met onze consumenten- of klantenservicecentra.

Wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning of communiceert met een van onze Philips-klantenservices per e-mail, telefoon of schriftelijk (bijvoorbeeld via een antwoordkaart), gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 1. uw accountgegevens;
 2. uw gespreksopnamen en -geschiedenis, aankoopgeschiedenis, de inhoud van uw vragen of verzoeken die u aan ons hebt gericht.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u klantenservice te verlenen (voor producten of diensten), op uw verzoeken te reageren, uw opdrachten uit te voeren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/diensten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren, te corrigeren en aan te passen om aan nalevingsnormen te voldoen en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze dienst verschaffen op grond van een overeenkomst met u, vinden wij dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EU) 2016/679 .

In andere gevallen vinden we dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van Philips Domestic Appliances en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679

Onze producten en diensten verbeteren (verbeteringsgegevens)

Wanneer we persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld tijdens uw gebruik van producten/diensten van Philips Domestic Appliances en/of onze Philips Domestic Appliances-pagina's, gebruiken voor analysedoelen, doen we dat om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. We doen dit ook om een algemeen overzicht te verkrijgen van de categorie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten.

We vinden dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op het rechtmatige belang van Philips Domestic Appliances om onze Philips Domestic Appliances-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EU) 2016/679.

Gevoelige gegevens

Wanneer we u diensten verlenen, kunnen wij informatie verzamelen waaruit uw ras of etnische herkomst, fysieke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of vermeende pleging van of veroordeling voor strafbare feiten naar voren komt. Dergelijke gegevens worden beschouwd als 'gevoelige persoonlijke gegevens' volgens artikel 9 verordening (EU) 2016/679.

We verzamelen alleen gevoelige gegevens wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming toe hebt gegeven, wanneer dit verplicht is of wanneer u deze gegevens doelbewust openbaar hebt gemaakt.

Uw persoonlijke gegevens delen met derden

Dochterondernemingen en serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaren:

 1. aan onze dochterondernemingen of filialen voor de doelen beschreven in deze privacyverklaring;
 2. aan onze externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservices, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services;
 3. aan externe bedrijven om hen in staat te stellen u marketingmateriaal toe te sturen dat past bij uw keuzes als u daarvoor hebt gekozen;
 4. aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties;
 5. Aan de contacten die zijn gekoppeld aan uw social-media-account, aan andere websitegebruikers en aan de provider van uw social-media-account in verband met uw activiteiten op het gebied van delen op social media.
 6. Wanneer u met Philips Domestic Appliances als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner communiceert, kan Philips Domestic Appliances persoonlijke gegevens delen die beschikbaar zijn in verslagen en andere materialen die door u en/of uw bedrijf zijn verstrekt overeenkomstig een verbinding met een andere zakenpartner en/of een leverancier.
Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen; en (c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen of filialen, u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen of onze voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Philips Domestic Appliances-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Philips Domestic Appliances-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik of de openbaring van informatie of het beveiligingsbeleid van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-providers, providers van social-mediaplatforms, leveranciers van besturingssystemen, providers van draadloze services of apparaatfabrikanten, met inbegrip van de persoonlijke gegevens die u openbaart aan andere organisaties via of in verband met de Philips Domestic Appliances-pagina's. Deze andere organisaties kunnen hun eigen privacyverklaringen, -regels of -beleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door die andere organisaties.

Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de Philips Domestic Appliances-pagina's: wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 1. te controleren of het digitale kanaal juist werkt;
 2. het gebruik van digitale kanalen te analyseren, zodat we de prestaties van onze digitale kanalen kunnen meten en verbeteren;
 3. verbinding te maken met uw social-medianetwerken en recensies te lezen;
 4. Reclame beter af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten de digitale kanalen van Philips Domestic Appliances;

U kunt cookies desgewenst verwijderen. Hoewel bepaalde cookies vereist zijn voor weergave- en navigatiedoelen op onze website of app, zijn de meeste functies toegankelijk zonder cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of soortgelijke gebruikte technologieën en uw keuzes aangaande cookies kunt u onze Cookieverklaringraadplegen.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk 'Hoe kunt u contact met ons opnemen?' hieronder.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard? Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Philips Domestic Appliances-pagina's; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Rechtsgebied en overdracht over grenzen heen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en wanneer u gebruikmaakt van de Philips Domestic Appliances-pagina's gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een toereikend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

U kunt u ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van Philips Domestic Appliances. Als u niet langer marketingmails wilt ontvangen op doorlopende basis, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de opgegeven persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie). Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Als u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruik maken van bepaalde Philips Domestic Appliances-services.

Speciale informatie voor ouders

Speciale informatie voor ouders

De Philips Domestic Appliances-pagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van Philips Domestic Appliances om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Contact | Philips Domestic Appliances. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips Domestic Appliances uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via Contact | Philips Domestic Appliances. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.