Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Terug

Krijg de gewenste ondersteuning

Garantie

Saeco-producten worden ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste normen en bieden hoogwaardige prestaties, gebruiksgemak en eenvoudige installatie. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw product, raden we u aan eerst de gebruiksaanwijzing of de informatie in het ondersteuningsgedeelte van deze website te raadplegen, waar (afhankelijk van het producttype) een downloadbare gebruiksaanwijzing, veelgestelde vragen, instructievideo's en een ondersteuningsforum te vinden zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw Saeco-product een defect vertoont, zorgt Saeco dat het gratis wordt gerepareerd wanneer u ons hiervan tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt, op voorwaarde dat het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing (bijv. in de beoogde omgeving; niet voor professioneel gebruik).

Als u uw product wilt opsturen voor service in uw eigen land terwijl u het product in het buitenland heeft gekocht, streeft Saeco ernaar uw product te repareren volgens de garantievoorwaarden van het land waar u het product heeft gekocht.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing, garantieverklaring of op www.philips.com/warranty.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint op de aankoopdatum zoals vermeld op uw bewijs van aankoop en loopt af aan het einde van de periode die wordt aangegeven in het gedeelte "Garantieperiode" hieronder. Als u uw apparaat wilt laten repareren onder de garantie maar uw bewijs van aankoop kwijt bent, wordt de garantieperiode geacht te zijn begonnen drie maanden na de productiedatum die op het product is vermeld of is afgeleid van het serienummer. Als u producten zonder productiedatum of serienummer op het product wilt laten repareren, is een geldig bewijs van aankoop vereist. Wanneer reparatie niet mogelijk of niet commercieel haalbaar is, kan Saeco het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product met vergelijkbare functionaliteit. Na een reparatie, firmware-upgrade of vervanging loopt de garantieperiode door vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop.

Wat valt er niet onder de garantie?

De garantie dekt geen indirecte schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, tijdverlies, verlies van gegevens of verlies van inkomsten), en verleent geen compensatie voor activiteiten die u zelf heeft uitgevoerd, zoals regelmatig onderhoud, het installeren van firmware-updates of het opslaan of herstellen van gegevens.

Saeco garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van producten, inclusief, maar niet beperkt tot, interoperabiliteit met alle huidige en/of toekomstige versies van software of hardware.

De garantie is niet van toepassing indien:

 • Het bewijs van aankoop op enigerlei wijze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 • Het modelnummer, serienummer of de productiedatumcode op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Het product werd gekocht als defect artikel. Reparaties of productaanpassingen zijn uitgevoerd door onbevoegde serviceorganisaties of personen.
 • Het gebrek het gevolg is van overmatig gebruik anders dan voor het beoogde doel.
 • Het gebrek wordt veroorzaakt door misbruik van het product of door omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing van het product.
 • Het defect wordt veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, extra apparatuur of accessoires (inclusief software) anders dan aanbevolen in de gebruikershandleiding.
 • Het apparaat is beschadigd, inclusief, maar niet beperkt tot, schade door dieren, bliksem, abnormale spanning, brand, een natuurramp, transport of water (tenzij in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk staat aangegeven dat het product mag worden afgespoeld). Normale slijtage of vervanging van onderdelen die door hun aard als verbruiksgoederen kunnen worden beschouwd (bijv. filtercartridges).
 • Het product niet goed werkt omdat het oorspronkelijk niet werd ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar u het gebruikt; dit kan het geval zijn als u het product heeft geïmporteerd.
 • Het product niet naar behoren werkt als gevolg van problemen met de toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de toegangsnetwerken (bijv. internet), storingen aan de aansluiting van de gebruiker of de correspondent, lokale netwerkproblemen (bekabeling, bestandsserver, gebruikersaansluiting) en storingen in het transmissienetwerk (interferentie, scrambling, storingen of slechte netwerkkwaliteit)

Reparatie nodig?

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en/of het ondersteuningsgedeelte van deze website te raadplegen voordat u contact opneemt met uw dealer of Saeco. Om binnen de garantieperiode service te verkrijgen, kunt u contact opnemen met het contactcentrum voor consumenten via een van de op deze website vermelde contactmethoden. Wanneer uw product niet langer onder de garantie valt, kunt u in sommige landen rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. U vindt de adressen van de servicecentra, indien beschikbaar, op deze website.

Om u efficiënt te kunnen helpen wanneer u contact opneemt met Saeco of zijn servicepartners, willen we u vragen de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • Het producttype of modelnummer (soms de model-ID genoemd)
 • Het bewijs van aankoop (bijv. originele factuur of kassabon) met vermelding van de aankoopdatum, de naam van de dealer en het modelnummer van het product; en
 • Het serienummer of de productiedatumcode van het product zoals gespecificeerd op het product.

Het modelnummer, het serienummer of de productiedatumcode (indien beschikbaar) vindt u aan de binnenkant van de servicedeur van het product.

Connected producten?

Alle gegevens die zijn opgeslagen in connected producten kunnen tijdens de service verloren gaan of worden verwijderd. Saeco is niet verantwoordelijk voor dergelijk verlies van gegevens.

SAECO-merk

SAECO is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V. en wordt onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van Philips Domestic Appliances Nederland B.V. en Philips Domestic Appliances Nederland B.V. is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

Garantieverlener

De garantieverlener voor producten verkocht onder de merknaam Saeco is Philips Domestic Appliances Nederland B.V., gevestigd te: Tussendiepen 4a, 9206 AD Drachten.