Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Vadības panelis

Ir pieejamas divas šī espreso automāta versijas. To vadības paneļu izskats ir atšķirīgs, taču visas ikonas darbojas vienādi. Pārskatu par visām ikonām skatiet B un C attēlos. Tālāk ir atrodami apraksti.
user manual
B1 Off icon (Izslēgšanas ikona)
C1 On/off icon (Ieslēgšanas/izslēgšanas ikona)
B2/C2 Drinks (Dzērieni)
B3/C3 Drinks menu (Dzērienu izvēlne)
B4/C4 Personal profiles (Personīgie profili)
B5/C5 Pupiņas
B6/C6 Machine settings (Kafijas automāta iestatījumi)
B7/C7 Status menu (Statusa izvēlne)
B8/C8 Veikals
B9/C9 start/stop user manual icon (Sākšanas/apturēšanas ikona)

Ierīces pārskats