Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta videoklipus un bieži uzdoto jautājumu pilnīgu sarakstu skatiet vietnē www.saeco.com/care. Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.
Manā jaunajā kafijas automātā ir atrodamas kafijas paliekas.Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju.Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr ierīce ir pavisam jauna.
Ierīce ir režīmā “DEMO” (Demonstrācija).Gaidstāves ikona ir turēta nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.Izslēdziet un ieslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē.
Pilēšanas paplāte ātri piepildās / pilēšanas paplātē vienmēr ir nedaudz ūdens.Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.
user manual
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. novietojiet krūzi zem padeves teknes, lai savāktu skalojamo ūdeni, kas tiek no tās izvadīts.
Ikona, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biezumu tvertni, joprojām deg.Kafijas biezumu tvertne tika iztukšota laikā, kad ierīce bija atvienota no sienas kontaktligzdas vai jūs to pievienojāt atpakaļ pārāk ātri.Izņemiet kafijas biezumu tvertni, nogaidiet 5 sekundes un tad ievietojiet to atpakaļ.
Ierīce piedāvā iztukšot kafijas biezumu tvertni, lai gan tvertne nav pilna.Pēc pēdējās kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas ierīcē kafijas ciklu skaitītājs netika atiestatīts.Vienmēr pēc kafijas biezumu tvertnes novietošanas atpakaļ pagaidiet apmēram 5 sekundes. Tādā veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un sāks veikt pareizu kafijas biezumu ripu uzskaiti.
Kafijas biezumu tvertne ir pārpildīta, bet ikona “Empty coffee grounds container” (Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni) neparādījās uz displeja. Ir noņemta pilēšanas paplāte, neiztukšojot kafijas biezumu tvertni.Noņemot pilēšanas paplāti, iztukšojiet arī kafijas biezumu tvertni, pat ja tajā ir tikai dažas kafijas biezumu ripas. Tādā veidā kafijas biezumu ripu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un sāks veikt pareizu kafijas biezumu ripu uzskaiti.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Aizveriet apkopes vāku. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, un nogaidiet, līdz tā ir gatava darbam. Vēlreiz mēģiniet izņemt gatavošanas vienību.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Aizveriet apkopes vāku. Atstājiet gatavošanas vienību izņemtu. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Nogaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet ierīci atpakaļ strāvai, ieslēdziet to un gaidiet, līdz ierīce būs gatava lietošanai. Novietojiet gatavošanas vienību pareizā pozīcijā un ievietojiet ierīcē.
Kafija ir ūdeņaina.Gatavošanas vienība ir netīra vai ir jāieeļļo.Izņemiet gatavošanas vienību, noskalojiet to tekošā krāna ūdenī un ļaujiet tai nožūt. Pēc tam ieeļļojiet kustīgās detaļas.
Ierīce veic pašregulācijas procedūru. Šī procedūra tiek sākta automātiski, lietojot ierīci pirmo reizi, mainot kafijas pupiņu veidu vai pēc ilgstoša neizmantošanas perioda.Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas porcijas.
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.Iestatiet smalcinātājam smalkāku (zemāku) iestatījumu. Lai pilnībā sajustu atšķirību, pagatavojiet 2 vai 3 dzērienus.
Kafija nav pietiekami karsta.Iestatītā temperatūra ir pārāk zema.
user manual
Izvēlnē atlasiet maksimālo temperatūras iestatījumu.
Auksta glāze samazina dzēriena temperatūru. Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
Piena pievienošana samazina dzēriena temperatūru.Neatkarīgi no tā, vai jūs pievienojat karstu vai aukstu pienu, piena pievienošana vienmēr samazina kafijas temperatūru. Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
Kafija netek vai tek lēni.Uz AquaClean ūdens filtrs nav kārtīgi sagatavots uzstādīšanai.Izņemiet AquaClean ūdens filtru un izlejiet nedaudz karsta ūdens. Ja tas izdodas, AquaClean nav pareizi uzstādīts. Atkārtoti uzstādiet un aktivizējiet AquaClean filtru un izpildiet visas nodaļā “AquaClean ūdens filtrs” norādītās darbības.
Pēc ilgstoša ierīces neizmantošanas perioda AquaClean ūdens filtrs ir jāsagatavo atkārtotai izmantošanai un jāizlej 2–3 tasītes karsta ūdens.
AquaClean ūdens filtrs ir aizsērējis.AquaClean ūdens filtrs jānomaina ik pēc trim mēnešiem. Filtrs, kas ir vecāks par trim mēnešiem, var aizsērēt.
Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.Iestatiet smalcinātājam rupjāku (augstāku) iestatījumu. Ņemiet vērā, ka tas ietekmēs kafijas garšu.
Gatavošanas vienība ir netīra.Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Kafijas padeves tekne ir netīra.Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju vai adatu.
Maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis.
user manual
Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst.
Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar katlakmeni.Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Iekārta vienmēr ir jāatkaļķo, ja parādās tāds uzaicinājums.
Piens neputojas.Iekšējais piena putotājs ir netīrs vai ir ievietots nepareizi.Iztīriet iekšējo piena putotāju un pārliecinieties, ka novietojat un ievietojat to pareizi.
Piena veids nav piemērots putošanai.Dažādu veidu piens var veidot atšķirīga apjoma un atšķirīgas kvalitātes putas.
Piens šļakstās.Izmantotais piens nav pietiekami auksts.Raugieties, lai vienmēr izmantotu ledusskapī atdzesētu pienu.
Elastīgā piena caurulīte nav pareizi pievienota.
user manual
user manual
Atveriet kafijas padeves teknes durtiņas un pārbaudiet, vai elastīgā piena caurulīte ir pilnībā pievienota piena putotājam. Ievērojiet, ka piena putotāja un piena caurulītes var būt karstas. Pirms pieskaraties piena putotājam un caurulītēm, ļaujiet tām atdzist.
Piena putotāja un piena caurulītes nav tīras.Izņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju. Noskalojiet visas daļas zem krāna ūdens. Rūpīgai tīrīšanai izmantojiet Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli un veiciet procedūru „Deep Milk Clean”, izmantojot izvēlnes „Status” (Statuss) un „Hygiesteam”. Ievērojiet: ja daļas ir mazgātas trauku mazgājamajā mašīnā, iespējams, ka ēdiena daļiņas vai mazgāšanas līdzekļa atlikumi ir radījuši nosprostojumus. Iesakām arī vizuāli pārbaudīt, vai tās nav nosprostojušās.
Iesakām katru dienu veikt programmu “HygieSteam”. 1) Vadības panelī nospiediet vienumu „Status” (Statuss). 2) Atlasiet “HygieSteam”. 3) Pēc tam displejā apstipriniet visas darbības.
Piena caurulītes ir nosprostojušās.Vienmēr glabājiet piena tvertni bez piena caurulītēm ledusskapī. Piena caurulītēs var sakrāties atlikušais piens, un tas var bloķēt piena plūsmu caurulītēs. Pirms novietošanas glabāšanai izskalojiet piena caurulītes.
Piena putotāja un piena caurulītes nav tīras.Piena putotāja un piena caurulītes nav tīras.Izņemiet un izjauciet iekšējo piena putotāju. Noskalojiet visas daļas zem krāna ūdens. Rūpīgai tīrīšanai izmantojiet Philips piena sistēmas tīrīšanas līdzekli un veiciet procedūru „Deep Milk Clean”, izmantojot izvēlnes „Status” (Statuss) un „Hygiesteam”. Ievērojiet: ja daļas ir mazgātas trauku mazgājamajā mašīnā, iespējams, ka ēdiena daļiņas vai mazgāšanas līdzekļa atlikumi ir radījuši nosprostojumus. Iesakām arī vizuāli pārbaudīt, vai tās nav nosprostojušās.
Iesakām katru dienu veikt programmu “HygieSteam”. 1) Vadības panelī nospiediet vienumu „Status” (Statuss). 2) Atlasiet “HygieSteam”. 3) Pēc tam displejā apstipriniet visas darbības.
Ierīcei, iespējams, ir noplūde.Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē. Tas ir normāli.
user manual
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni, un samaziniet ūdens daudzumu pilēšanas paplātē.
Pilēšanas paplāte ir pārpildīta un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka ierīcei ir noplūde.
user manual
Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators.
Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, no ūdens tvertnes izplūst nedaudz ūdens, un ierīcē tika iesūkts gaiss.Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to ierīcē vēlreiz, cik vien tālu iespējams.
Gatavošanas vienība ir netīra/aizsērējusi.Izskalojiet gatavošanas vienību.
Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, nepārplūst un pilnas pilēšanas paplātes indikators darbojas pareizi.
AquaClean ūdens filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkaļķošanu.Filtrs nav laicīgi uzstādīts pēc tam, kad ekrānā tika parādīts AquaClean atgādinājums. Tas nozīmē, ka ierīcē vēl ir palikušas kaļķakmens nogulsnes. Vispirms atkaļķojiet ierīci, tad uzstādiet AquaClean ūdens filtru.
Jauno ūdens filtru nevar ievietot.Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru, nevis AquaClean ūdens filtru.Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean ūdens filtri.
AquaClean ūdens filtra apaļais gumijas blīvgredzens nav savā vietā. Uzlieciet savā vietā AquaClean ūdens filtra apaļo gumijas blīvgredzenu.
Ierīce rada skaļu troksni.Tas ir normāli, ka ierīce lietošanas laikā rada troksni.Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet gatavošanas vienību un ieeļļojiet to.
AquaClean ūdens filtrs nebija pareizi sagatavots, un ierīcē tika iesūkts gaiss.No ūdens tvertnes izņemiet AquaClean ūdens filtru un atbilstoši sagatavojiet to lietošanai, pirms to ievietojiet atpakaļ.
Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, un ierīcē tika iesūkts gaiss.Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to ierīcē vēlreiz bīdot, cik vien tālu iespējams.
Kad es pirmo reizi mēģinu savienot ierīci ar Wi-Fi, tā nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.Norādīts nepareizs Wi-Fi nosaukums un parole.Pārbaudiet savu Wi-Fi nosaukumu un paroli.
Kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs neatrodas viens otra darbības rādiusā.Pārliecinieties, vai kafijas automāts un Wi-Fi maršrutētājs atrodas pietiekami tuvu viens otram, vai izmantojiet Wi-Fi pastiprinātāju.
Ierīcei neizdodas atrast mājas Wi-Fi tīklu.Wi-Fi maršrutētājs nedarbojas pareizi.Pārliecinieties, ka Wi-Fi maršrutētājs darbojas pareizi, un ka tam ir savienojums ar internetu.
Ierīce neatrodas maršrutētāja darbības diapazonā.Pārliecinieties, ka ierīce atrodas maršrutētāja darbības diapazonā. Varat arī izmantot Wi-Fi signāla pastiprinātāju.
Maršrutētājam, ar kuru kafijas automāts mēģina izveidot savienojumu, ir divas 5 GHz joslas, un kafijas automāts nemēģina izveidot savienojumu ar 2,4 GHz tīklu.5 GHz tīkli netiek atbalstīti. Pagaidām izslēdziet 5 GHz joslu maršrutētājā un mēģiniet vēlreiz savienot pārī kafijas automātu ar citu tā paša maršrutētāja joslu (2,4 GHz). Pēc veiksmīgas savienošanas pārī atkal ieslēdziet 5 GHz joslu
Es vēl nevaru izmantot Alexa un Amazon Smart Reorders.Jūs vēl neesat savienojis savu Amazon kontu ar savu Saeco kontu.Lūdzu, izpildiet ierīces vadības panelī sniegtos norādījumus, lai savienotu savu Amazon kontu ar savu Saeco kontu un, lai varētu izmantot Alexa balss vadību un Amazon Smart Reorders.
Piezīme. Lai varētu izmantot šīs funkcijas, jums ir jāuzinstalē lietotne Alexa vai jābūt pieejamai Alexa ierīcei, kā arī vietnē Amazon jāiespējo pakalpojums Smart Reorders.
Ierīces Wi-Fi savienojamība iepriekš darbojās, bet vairs nedarbojas.Jūsu Wi-Fi nosaukums un/vai parole ir mainīta.Izpildiet sadaļā „Savienojuma izveide ar Wi-Fi” izklāstītos norādījumus un izveidojiet savienojumu, izvēloties tīklu ar jauno Wi-Fi nosaukumu.
Wi-Fi parole ir mainīta.Izpildiet sadaļā „Savienojuma izveide ar Wi-Fi” izklāstītos norādījumus un ievadiet jauno Wi-Fi paroli.
Wi-Fi maršrutētājs nedarbojas pareizi.Pārbaudiet maršrutētāju un pārliecinieties, ka tas darbojas.
Wi-Fi savienojumu var pārtraukt elektromagnētiski vai citi traucējumi.Turiet ierīci prom no citām elektroniskām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.
Neviens no iepriekš minētajiem risinājumiem nedarbojas.Lai atkārtoti izveidotu Wi-Fi savienojumu, izslēdziet un ieslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē.

Ierīces pārskats