Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Atkaļķošanas procedūra

Izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļķošanas līdzekli uz sērskābes, sālsskābes, sulfamīnskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un tas nepienācīgi izšķīdinās katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļķošanas līdzeklis, garantija nav spēkā. Ja ierīce netiek atkaļķota, garantija nav spēkā. Jūs varat iegādāties Philips atkaļķotāju pie vietējā vai tiešsaistes mazumtirgotāja vai pilnvarotajos servisa centros.
1 Kad ierīce pieprasa veikt atkaļķošanu, pieskarieties apstiprināšanas ikonai user manual, lai uzsāktu procedūru. Lai palaistu atkaļķošanu bez ierīces aicinājuma, pieskarieties ikonai „Status” (Statuss) un atlasiet vienumu „Descale” (Atkaļķot).
user manual
2 Izņemiet pilēšanas paplāti, kafijas biezumu tvertni un HygieSteam tvertni, iztukšojiet tās un pēc tam ievietojiet atpakaļ vietā.
3 Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Izņemiet „AquaClean” filtru.
user manual
4 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē, pēc tam ielejiet tvertnē ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (TĪRĪŠANA). Tad ievietojiet ierīcē ūdens tvertni.
5 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
user manual
user manual
6 Pārliecinieties, ka HygieSteam tvertne ir pareizi salikta un piestiprināta pie ierīces. Ievietojiet piena caurulīti piena caurulītes turētājā.
7 Lai palaistu atkaļķošanas procedūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes, tajā ir atkaļķošanas cikls un skalošanas cikls.
8 Kad skalošanas cikls ir beidzies, jāizskalo ūdens tvertne un ūdens sistēma. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
9 Ievietojiet jaunu AquaClean filtru ūdens tvertnē un aktivizējiet to.
Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot!

Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta

Varat pārtraukt atkaļķošanas procedūru, vadības panelī nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu. Ja atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, ūdens tvertnē vai ūdens sistēmā var palikt nedaudz atkaļķošanas šķidruma. Šādā gadījumā rīkojieties sekojoši:
1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.
2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusi karstā ūdens no ūdens tvertnes un tad gatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju.
Piezīme. ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra.

Ierīces pārskats