Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Naudojimo sąlygos

„Saeco“ yra „Philips Domestic Appliances“ prekių ženklas.

Šią interneto svetainę („Svetainė“) jums siūlo „Philips Domestic Appliances Nederland B.V.“, „Claude Debussylaan 88“, 1082MD (PDA).

Šiose Naudojimo sąlygose reglamentuojama jūsų prieiga prie šios svetainės ir jos naudojimas. Be to, konkrečios sąlygos gali būti taikomos konkrečiam šio tinklalapio arba per jį pasiekiamam turiniui, duomenims, medžiagai arba informacijai (toliau „Turinys“) ir konkrečiam turiniui, duomenims, medžiagai ar informacijai, kurią galite įkelti, pateikti ir (arba) paskelbti interneto svetainėje („Naudotojo turinys“), arba per šią svetainę atliekamoms operacijoms. Tokios konkrečios sąlygos gali papildyti šias Naudojimo sąlygas arba, kai ir tik aiškiai nurodyta, gali pakeisti šias Naudojimo sąlygas.

1. Sutikimas su Naudojimo sąlygomis

Prisijungdami prie šios Svetainės ar ją naudodami sutinkate teisiškai laikytis Naudojimo sąlygų ir visų jose pateiktų ar nuorodų sąlygų arba bet kokių papildomų šioje Svetainėje išdėstytų nuostatų ir sąlygų. Jei NESUTINKATE su visomis šiomis sąlygomis, turėtumėte NESIJUNGTI prie šios Svetainės ir jos NENAUDOTI.

2. Sąlygų keitimas

„Philips“ gali bet kuriuo metu iš dalies pakeisti šias Naudojimo sąlygas. Tokios iš dalies pakeistos Naudojimo sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jei toliau jungsitės prie Svetainės arba ją naudosite po pakeistų sąlygų paskelbimo, bus laikoma, kad sutinkate su tokiais pakeitimais. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti galiojančias nuostatas ir sąlygas. Kitos PDA svetainės gali turėti savo naudojimo sąlygas, taikomas tokioms interneto svetainėms.

PDA pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti, keisti ar atnaujinti Svetainę ar Svetainės turinį. PDA pasilieka teisę savo nuožiūra apriboti, atsisakyti suteikti ar nutraukti bet kurio asmens prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies nedelsiant ir be įspėjimo bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.

3. Privatumo politika

Asmeninė informacija, pateikta šioje Svetainėje, per ją surinkta ar su ja susijusi, naudojama tik remiantis PDA Privatumo pranešimu, o šioms Naudojimo sąlygoms taikomas šioje Svetainėje paskelbtas Privatumo pranešimas.

4. Atsakomybės ribojimai

VISA INFORMACIJA (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TEKSTĄ, VAIZDUS, GRAFIKĄ, NUORODAS IR KITĄ MEDŽIAGĄ) SVETAINĖJE PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „KOKIA GALIMA“. „PHILIPS“ IR JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIJŲ TEIKĖJAI, PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCIJŲ GAVĖJAI IR TIEKĖJAI AIŠKIAI ATSISAKO, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, BET KOKIŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, PAREIŠKIMŲ ARBA GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDIMO ARBA ŠIOS SVETAINĖS VEIKIMUI REIKALINGO TURINIO AR NAUDOTOJO TURINIO. Nei PDA, nei jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų teikėjai, prekių ženklų licencijų gavėjai ir tiekėjai negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų, kad (i) Svetainė atitiks jūsų reikalavimus, (ii) Svetainė veiks nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų, arba (iii) rezultatai, kurie gali būti gauti naudojant Svetainę (įskaitant bet kokią informaciją ir medžiagą šioje Svetainėje) bus teisingi, išsamūs, tikslūs, patikimi ar kitaip atitiks jūsų reikalavimus.

Tai yra vieša interneto svetainė. Neturėtumėte tikėtis bet kokio Naudotojo turinio, kurį galite pateikti šioje Svetainėje, konfidencialumo. Čia neteikite konfidencialios informacijos.

PDA ir jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų teikėjai, prekių ženklų licencijų gavėjai ir tiekėjai neatsako už interneto, tinklo ar prieglobos paslaugų trikdžius ar neveikimą ir negarantuoja, kad šioje Svetainėje, paslaugose, kurios suteikia galimybę naudotis šia Svetaine, arba PDA siunčiamuose elektroniniuose pranešimuose nėra virusų ar kitų kenksmingų elementų.

Bet koks medžiagos atsisintimas ar kitoks gavimas naudojant šią Svetainę atliekama jūsų nuožiūra ir rizika. Tik jūs būsite atsakingi už bet kokią žalą jūsų kompiuterio sistemai arba duomenų praradimą, atsiradusį atsisiunčiant bet kokią medžiagą.

5. Registracija

Norint pasiekti tam tikras Svetainės sritis ir naudoti tam tikras Svetainės funkcijas, gali reikėti užsiregistruoti kaip turinio teikėjui. Ši registracija nemokama.

Registruodamiesi turite pasirinkti unikalų naudotojo vardą arba slapyvardį bei slaptažodį ir pateikti unikalų, galiojantį, esamą ir patikrinamą el. pašto adresą. Negalima naudoti pasikartojančių naudotojų vardų ir el. pašto adresų, todėl jei jūsų įvestas vardas ar adresas jau naudojami, būsite paraginti pasirinkti kitą. Atsiųsime jums patvirtinimo el. laišką su jūsų registruota informacija. Jei dėl kokios nors priežasties nepavyks atsiųsti tokios informacijos, jūsų prieiga arba naudojimo sritys bei funkcijos, kurioms reikalinga tokia registracija, gali būti atmestos arba jų naudojimas gali būti nutrauktas. Nedelsdami atnaujinsite savo registraciją, kad ji būtų tiksli ir aktuali. Tik jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio konfidencialumą. Mes pasiliekame teisę pakeisti jūsų naudotojo vardą, ištrinti jūsų Svetainėje pateiktą turinį, atmesti arba atšaukti jūsų registraciją, jei pasirinksite naudotojo vardą, kuris, mūsų nuožiūra, yra nešvankus, nepadorus, įžeidžiantis ar kitaip netinkamas. Taip pat tik jūs esate atsakingi už prieigos prie savo kompiuterio (-ių) ribojimą. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už visą veiklą, vykdomą naudojant jūsų paskyrą, naudotojo vardą ir (arba) slaptažodį ir susijusią su jūsų elgesiu, neveikimu ar aplaidumu. Jei sužinosite apie bet kokį įtartiną ar neleistiną elgesį, susijusį su jūsų paskyra, naudotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu, sutinkate nedelsdami su mumis susisiekti. Mes savo nuožiūra galime uždrausti registraciją iš bet kurios konkrečios el. pašto paslaugos arba IPT.

6. Turinio teikėjas

Pateikdami bet kokį Naudotojo turinį Svetainėje patvirtinate, kad medžiaga bus tinkama, konstruktyvi ir aktuali, joje nebus medžiagos, kuri gali būti neteisėta ar kitaip netinkama skelbti, įskaitant, bet neapsiribojant medžiaga, kuri (1) gali būti šmeižiančio pobūdžio arba kenkianti kitam asmeniui ar subjektui, (2) gali pakenkti bet kuriam asmeniui ar turtui arba kitaip šmeižti ar kenkti bet kuriam asmeniui ar organizacijai, (3) gali pažeisti bet kurio asmens teises (įskaitant teisę į privatumą ar viešumą), (4) yra pornografinio pobūdžio, nepadori, šventvagiška, vulgari, nepriderama ar kelianti grėsmę, (5) yra kultūriškai, etniškai ar kitaip smerktina arba (6) kuria siūloma arba skatinama bet kokia neteisėta veikla.

Prieš pateikdami bet kokią medžiagą dėsite visas pastangas, kad nuskaitytumėte ir pašalintumėte bet kokius virusus ar kitas užkrečiančias ar naikinančias funkcijas. Be to, per Svetainę nesiųsite grandininių laiškų, piramidinių schemų, apklausų ir raginimų. Taip pat negalite klastoti antraščių ar manipuliuoti identifikaciniais ar kitais duomenimis, siekdami nuslėpti bet kokio Turinio ir (arba) Naudotojo turinio, perduodamo per mūsų Svetainę, kilmę, arba manipuliuoti savo buvimu Svetainėje. Jūs neturite trukdyti ar trikdyti mūsų svetainių, serverių ar tinklų, taip pat negalite imtis jokių nepagrįstų ar neproporcingai mūsų infrastruktūrą apkraunančių veiksmų.

Jūs patvirtinate, pareiškiate ir garantuojate, kad Svetainėje pateiktas Naudotojo turinys, nepažeidžia kitiems priklausančių nuosavybės teisių, tokių kaip autorių teisių, prekių ženklų, patentų teisių ar bet kokių konfidencialumo įsipareigojimų, tačiau jais neapsiribojant.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokias jūsų Svetainėje pateiktas idėjas, duomenis, diskusijas ar bet kokį kitą Naudotojo turinį, kuris nėra intelektinės nuosavybės teisių apsaugos objektas, gali neatlygintinai ir nekompensuojant naudoti bet kuris kitas turinio teikėjas.

Jūs suteikiate PDA, jos dukterinėms įmonėms, filialams, prekių ženklų licencijų turėtojams ir kitiems partneriams pasaulinę, neatšaukiamą, nemokamą, neišimtinę, sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją naudoti, atgaminti, rengti išvestinius kūrinius, platinti, viešai atlikti, viešai rodyti, perduoti ir skelbti Naudotojo turinį, kurį pateikėte šioje Svetainėje, bet kurioje kitoje PDA svetainėje, kitoje PDA rinkodaros ar viešųjų ryšių medžiagoje bet kurioje ir visose žiniasklaidos priemonėse.

Jūs esate visiškai atsakingi už savo Naudotojo turinį ir pasekmes, atsiradusias jį pateikus ir (arba) paskelbus. PDA gali, bet neprivalo, peržiūrėti ir stebėti Naudotojo turinį prieš jį pateikiant ir (arba) pateikus. Jūs patvirtinate, kad mums neįmanoma stebėti ar peržiūrėti viso Naudotojo turinio. Netaikant jokių apribojimų, PDA, jos dukterinės įmonės, filialai, partneriai, licencijų teikėjai, prekių ženklų licencijų gavėjai ir tiekėjai nebus ir negali būti laikomi atsakingais už trečiųjų šalių Svetainėje paskelbto Naudotojo turinio tikslumą, išsamumą, kokybę ar teisėtumą.

PDA nepatvirtina jokio Naudotojo turinio ar jame esančios nuomonės, rekomendacijos ar patarimo. PDA aiškiai neprisiima jokios su Naudotojo turiniu susijusios atsakomybės.

PDA turi išimtinę teisę ir galimybę dėl bet kokios priežasties, bet kuriuo metu, be įspėjimo ar sutikimo ir savo nuožiūra redaguoti ir (arba) pašalinti pranešimus ar bet kokį kitą Naudotojo turinį, kuris yra nepriimtinas, netinkamas ar kitaip pažeidžiantis šias Naudojimo sąlygas. Bet kuris Naudotojas, manantis, kad pateiktas Naudotojo turinys yra nepriimtinas arba netinkamas, yra raginamas nedelsiant kreiptis į PDA. Gavę tokį pranešimą, dėsime visas pastangas, kad per protingą laikotarpį būtų imtasi reikiamų veiksmų. Kadangi tai yra rankiniu būdu atliekamas procesas, informuojame, kad galime negalėti iš karto pašalinti ar redaguoti tam tikro Naudotojo turinio.

7. Atsakomybės apribojimas

JOKIAIS ATVEJAIS „PDA“ AR JOS DUKTERINĖS ĮMONĖS, FILIALAI, PARTNERIAI, LICENCIJŲ TEIKĖJAI, PREKIŲ ŽENKLŲ LICENCIJŲ GAVĖJAI IR TIEKĖJAI NĖRA ATSAKINGI UŽ NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL AR SUSIJUSIĄ SU PRIEIGA PRIE ŠIOS SVETAINĖS IR JOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO PRIE JOS PRISIJUNGTI IR NAUDOTI, TURINIU AR NAUDOTOJO TURINIU, NET JEI „PDA“ BUVO PATARTA DĖL GALIMYBĖS ATSIRASTI TOKIAI ŽALAI, IŠSKYRUS TUOMET, KAI TOKIA ŽALA ATSIRANDA DĖL „PDA“ SUKČIAVIMO AR NESĄŽININGO ELEGESIO.

Jei gyvenate šalyje ar valstybėje, kurioje neleidžiamos 4 skyriuje išvardytos atsakomybės išimtys ar ribojimai arba bet kuris garantijų teikimo atsisakymas, tokios išimtys ar ribojimai jums nebus taikomi, bet tik tiek, kiek tokios išimtys ar ribojimai yra neleidžiami. Tokiu atveju tokios išimtys ar ribojimai yra ribojami tiek, kiek to reikalaujama galiojančiuose įstatymuose.

8. Trečiųjų šalių turinys / programinė įranga

PDA jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokios trečiajai šaliai priklausančios svetainės, kuri gali būti susieta su Svetaine per hipersaitą, turinį, nesvarbu, ar tokį hipersaitą remdamasi Naudojimo sąlygomis teikia Svetainė, ar trečioji šalis. Jokia mūsų Svetainėje esanti nuoroda į kitą svetainę nelaikoma kitos svetainės patvirtinimu, taip pat neteikiamas joks su kitos svetainės turinio, į kurį gali nukreipti Svetainė, tikslumu, savalaikiškumu ar tinkamumu susijęs sprendimas ar garantija ir mes už tai neprisiimame atsakomybės.

Bet kokia programinė įranga, kurią galima atsisiųsti iš šios Svetainės arba per ją, yra licencijuojama remiantis bet kurios galiojančios licencijos sutarties sąlygomis. Išskyrus atvejus, numatytus taikomoje licencijos sutartyje, programinė įranga yra prieinama naudoti tik galutiniams naudotojams ir bet koks tolesnis programinės įrangos kopijavimas, atkūrimas ar platinimas yra aiškiai draudžiamas. TOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJOS, JEI TOKIOS TEIKIAMOS, TAIKOMOS TIK AIŠKIAI TAIKOMOJE LICENCIJOS SUTARTYJE NURODYTA TVARKA. „PDA“ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ TOELSNIŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDIMO.

9. Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir visos kitos nuosavybės teisės į Turinį, kurį teikia PDA, jos filialai, dukterinės įmonės, prekių ženklų licencijų gavėjai ir (arba) kiti partneriai, programinė įranga, skirta eksploatuoti ir viešinti Svetainę, Svetainėje surinkti duomenys, šios Svetainės tvarka, seka ir išdėstymas priklauso PDA arba jos patronuojančiai bendrovei. Visos teisės į Turinį, aiškiai nesuteiktos šiuo dokumentu, yra saugomos.

PHILIPS yra registruotasis „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklas..

10. Shut-Down of Site

Mes turime išimtinę teisę uždaryti Svetainę ar bet kurią jos dalį dėl bet kokios priežasties ir bet kuriuo metu be įspėjimo ar sutikimo. Mes neatsakysime už tai, kad neišsaugojote ar neištrynėte bet kokio Svetainėje pateikto Turinio ir (arba) Naudotojo turinio.

11. PDA gaminiai

Svetainėje gali būti nuorodų į konkrečius PDA gaminius ir paslaugas, kurie gali nebūti (lengvai) prieinami tam tikroje šalyje. Tokia nuoroda nereiškia ir negarantuoja, kad tokie gaminiai ar paslaugos bus prieinami bet kuriuo metu bet kurioje konkrečioje šalyje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį PDA verslo kontaktinį asmenį.

12. Ginčų sprendimas

Šios Naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Jūs sutinkate su neišskirtine Jungtinės Karalystės teismų jurisdikcija esant bet kokiems ginčams, ieškiniams ar ieškinio pagrindams, kylantiems iš šių Naudojimo sąlygų arba susijusių su šiomis Naudojimo sąlygomis, arba jūsų naudojimusi šia Svetaine, įskaitant bet kokius ginčus, susijusius su šių Naudojimo sąlygų egzistavimu arba teisėtumu, su sąlyga, kad sutinkate visus ginčus, pretenzijas ar ieškinio pagrindus teikti tik Jungtinės Karalystės teismams. Atkreipkite dėmesį, kad ginčai gali būti teikiami spręsti internetu Europos Komisijos internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų Svetainės.