Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Atgal

Trikčių šalinimas

Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Saeco“ espreso aparatą

Jei neišeina į „Saeco“ espreso aparatą įdėti virimo elemento, nustatykite virimo elementą į neutralią padėtį ir bandykite jį įdėti. Skaitykite toliau, jei norite sužinoti daugiau.Virimo elementas nėra neutralioje padėtyjePrieš tai, kai bandysite įdėti virimo elementą, įsitikinkite, kad jis nustatytas į neutralią padėtį. 

Virimo elementas yra neutralioje padėtyje, kai virimo elemento šone esančio geltono ratuko rodyklė yra sulygiuota su juoda rodykle ir „N.“ raide. O šone esantis geltonas kabliukas turi būti stačioje padėtyje (žr. paveikslėlį). 

Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį ir įdėti atgal į aparatą, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Palikite virimo elementą išimtą ir uždarykite techninės priežiūros dureles. Visas kitas dalis sudėkite atgal į aparatą (lašų surinkimo padėklą, kavos tirščių talpą, vandens bakelį). 
2. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol aparatas nebeskleis jokių garsų (tai gali užtrukti iki 15–20 sek.). 
3. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad ĮJUNGTUMĖTE aparatą. Kol aparatas nebus paruoštas naudoti, neatlikite tokių veiksmų kaip, pvz., techninei priežiūrai skirtų durelių atidarymas / lašų surinkimo padėklo ar vandens bakelio išėmimas. 
4. Prieš įdėdami virimo elementą, nustatykite jį į neutralią padėtį. Norėdami nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį, pirmiausia paspauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo elemento pagrindu (žr. 1 paveikslą). Tada patikrinkite, ar geltonas kabliukas yra statmenoje padėtyje ir jei nėra, nestumkite jo aukštyn (žr. 2 pav.)
5. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir pagal kreipiamuosius bėgelius stumkite virimo elementą į aparatą, kol jis užsifiksuos savo vietoje; 
6. Uždarykite techninės priežiūros dureles ir IŠJUNKITE aparatą, tuomet vėl ĮJUNKITE. 
Atkreipkite dėmesį: Priklausomai nuo konkretaus espreso aparato modelio, instrukcijos gali skirtis. Norėdami sužinoti tikslesnes išsamias instrukcijas, žr. naudotojo vadovą.
Paveikslėlyje paaiškinama, kaip nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį
Paveikslėlyje paaiškinama, kaip nustatyti virimo elementą į neutralią padėtį

Naudingos nuorodos

Atgal