Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Vissza

Támogatás, amelyre számíthat

Garancia

A Saeco termékeit a legszigorúbb elvárásoknak megfelelően tervezték és gyártották, így kiváló teljesítményt nyújtanak, miközben egyszerűen beüzemelhetők és használhatók. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a termék használata során, azt javasoljuk, hogy először olvassa el a felhasználói kézikönyvet vagy a weboldal támogatási szakaszában található információkat, ahol (a termék típusától függően) letölthető felhasználói kézikönyvet, gyakran ismételt kérdéseket, oktatóvideókat vagy támogatási fórumot is találhat.

A termék meghibásodása esetén a Saeco gondoskodik az Ön Saeco termékének ingyenes szervizeléséről, amennyiben Ön a jótállási idő alatt tájékoztat minket a hibáról, feltéve, hogy a terméket a használati útmutatónak megfelelően használta (pl. az előírt környezetben, nem professzionális célra).

Ha a terméket külföldön vásárolta, de az Ön országában javíttatja, a Saeco arra törekszik, hogy a terméket annak az országnak a garanciális feltételei szerint szervizelje, amelyben Ön a terméket vásárolta.

A jelen jótállás nem érinti az Ön törvény adta jogait.

Jótállási időszak

A jótállás időtartama 36 hónap, kivéve, ha a használati útmutatóban, a jótállási jegyen vagy a www.philips.com/warranty oldalon ez másként nem szerepel.

Jótállási feltételek

A jótállási idő a vásárlás vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett napján kezdődik, és az alábbi „Jótállási időszak” pontban megjelölt időszak végén jár le. Ha a terméket javíttatni kell, de elvesztette a vásárlást igazoló bizonylatot, a jótállási idő a terméken feltüntetett vagy a sorozatszámból származó gyártási dátumtól számított három hónappal kezdődik. Ha olyan terméket szeretne javíttatni, amelyen nincs feltüntetve a gyártási dátum vagy sorozatszám, a vásárlást igazoló érvényes bizonylat szükséges.

Ha a javítás nem lehetséges vagy kereskedelmi szempontból nem észszerű, a Saeco a terméket egy új vagy felújított, hasonló funkcionalitású termékre cserélheti. Javítás, firmware-frissítés vagy csere után a jótállási idő az eredeti vásárlás napjától folytatódik.

Mi van kizárva a jótállás hatálya alól?

A jótállás nem terjed ki a közvetett vagy következményes károkra (ideértve többek között az időveszteséget, az adatvesztést vagy a jövedelemkiesést), sem az ön által végzett tevékenységekért járó kártérítésre, mint például a rendszeres karbantartás, a firmware-frissítések telepítése vagy az adatok mentése és helyreállítása.

A Saeco nem garantálja a termékek folyamatos vagy hibamentes üzemeltetését, beleértve többek a szoftverek és hardverek összes jelenlegi és/vagy jövőbeli verziójával való kompatibilitást.

A jótállás nem vonatkozik, illetve érvénytelen a következő esetekben:

 • A vásárlást igazoló bizonylatot bármilyen módon megváltoztatták, vagy olvashatatlanná tették.
 • A terméken feltüntetett modellszámot, sorozatszámot vagy gyártásidátumkódot megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.
 • A terméket hibás áruként vásárolták meg. A terméken erre nem jogosult szervezetek vagy személyek végeztek javítást vagy módosítást.
 • A hiba a rendeltetésszerű használatot meghaladó túlzott mértékű használat eredménye.
 • A hibát a termék nem rendeltetésszerű használata vagy olyan környezeti feltételek okozták, amelyek nem felelnek meg a termék használati utasításában előírtaknak.
 • A hibát a felhasználói kézikönyvben ajánlottaktól eltérő perifériák, kiegészítő berendezések vagy tartozékok (beleértve a szoftvert is) csatlakoztatása okozta.
 • A készülék megsérült, beleértve többek között az állatok, villámlás, rendellenes feszültség, tűz, természeti katasztrófa, szállítás vagy víz (kivéve, ha a használati utasítás kifejezetten azt tartalmazza, hogy a termék öblíthető) okozta károkat. Normál elhasználódás, vagy a jellegüknél fogva fogyóeszköznek minősülő részek (pl. szűrőbetétek) cseréje.
 • Ha a termék azért nem működik megfelelően, mert eredetileg nem abban az országban való használatra tervezték, gyártották vagy engedélyezték, ahol Ön használja – ez a termék importálásakor fordulhat elő.
 • Ha a termék azért nem működik megfelelően, mivel problémák merülnek fel a szolgáltatókhoz való hozzáféréssel vagy a hozzájuk való kapcsolódással: ilyen lehet például a hálózatokhoz (pl. internethez) való hozzáférés megszakadása, az előfizetői vagy felhasználói vonal hibája, a helyi hálózat hibája (a kábelezéssel, fájlszerverrel, felhasználói vonallal felmerülő problémák) és az átviteli hálózat hibái (interferencia, zavarás, hibák vagy rossz minőségű hálózat).

Javításra van szükség?

A felesleges kellemetlenségek elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet és/vagy a weboldal támogatási szakaszát, mielőtt a kereskedőhöz vagy a Saeco vállalathoz fordulna. Ha a jótállási időn belül szeretne javítást igényelni, kérjük forduljon az ügyfélszolgálati központhoz a weboldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Ha a termék jótállási időszaka már véget ért, egyes országokban közvetlenül is kapcsolatba léphet a legközelebbi hivatalos szervizközponttal. Ha rendelkezésre áll ez a lehetőség, a weboldalon találhatja meg a szervizközpontok címét.

A minél hatékonyabb segítségnyújtás érdekében arra kérjük, hogy mielőtt felveszi a kapcsolatot a Saeco vállalattal vagy szervizpartnereivel, készítse elő a következőket:

 • a termék típus- vagy modellszámát (más néven modellazonosítóját);
 • a vásárlást igazoló bizonylatot (pl. az eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumát, a kereskedő nevét és a termék modellszámát; és
 • a terméken szereplő sorozatszámot vagy gyártásidátumkódot.

A modellszám, a sorozatszám vagy a gyártásidátumkód (ha van ilyen) a termék szervizajtajának belső oldalán található.

Csatlakoztatott termékről van szó?

A javítás során a csatlakoztatott termékeken tárolt összes adat elveszhet vagy törölődhet. A Saeco nem vállal felelősséget az ilyen adatvesztésért.

A SAECO márka

A SAECO a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, amelyet licenc alapján használnak. A jelen termék gyártásáért és értékesítéséért a Philips Domestic Appliances Nederland B.V. és a Philips Domestic Appliances Nederland B.V. a felelős.

Jótálló

A Saeco márkanév alatt értékesített termékek jótállója a Philips Domestic Appliances Nederland B.V., amelynek címe: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Hollandia.