Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Odredbe upotrebe

Saeco je robna marka tvrtke Philips Domestic Appliances.

Ovo web-mjesto („Web-mjesto“) pruža Philips Domestic Appliances Nederland B.V., High Tech Campus 42, 5656AE Eindhoven („PDA“).

Sljedeće Odredbe upotrebe određuju vaš pristup i upotrebu ovog web-mjesta. Određene odredbe i uvjeti također se mogu primjenjivati na određen sadržaj, podatke, materijale ili informacije koje se nalaze ili su dostupne putem ovog web-mjesta („Sadržaj“) i na određen sadržaj, podatke, materijale ili informacije koje vi prenesete, pošaljete i/ili objavite na web-mjestu („Korisnički sadržaj“) ili transakcije zaključene putem ovog web-mjesta. Takve određene odredbe mogu biti dodatak ovim Odredbama upotrebe ili, samo u izričito navedenom opsegu, mogu zamijeniti ove Odredbe upotrebe.

1. Prihvaćanje Odredbi upotrebe

Pristupanjem ovom web-mjestu ili njegovom upotrebom pristajete se pravno obvezati na Odredbe upotrebe i sve ovdje sadržane ili referirane odredbe i uvjete te sve dodatne odredbe i uvjete navedene na ovom web-mjestu. Ako NE pristajete na sve ove odredbe, NEMOJTE pristupati ovom web-mjestu niti ga upotrebljavati.

2. Izmjena Odredbi

Philips ove Odredbe upotrebe može izmijeniti u bilo kojem trenutku. Takve izmijenjene Odredbe upotrebe stupaju na snagu po objavljivanju. Ako nastavite pristupati Web-mjestu ili ga upotrebljavati nakon takvog objavljivanja, smatra se da ste prihvatili takve izmjene. Savjetujemo da redovito pregledavate sve primjenjive odredbe i uvjete. Druge stranice tvrtke PDA mogu imati svoje odredbe upotrebe koje se primjenjuju na tim web-mjestima.

PDA zadržava pravo obustave ili provedbe izmjena ili ažuriranja web-mjesta ili Sadržaja na Web-mjestu u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. PDA zadržava pravo da, prema vlastitom nahođenju i bez obavijesti, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, ograniči, odbije ili ukine pristup Web-mjestu ili nekom njegovom dijelu bilo kojoj osobi.

3. Pravila za zaštitu privatnosti

Osobne informacije ustupljene ili prikupljene putem Web-mjesta ili povezano s njime dopušteno je upotrebljavati isključivo sukladno Pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke PDA, a ove Odredbe upotrebe podložne su Pravilima o privatnosti objavljenima na ovom Web-mjestu.

4. Izjave o odricanju odgovornosti

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, TEKST, SLIKE, GRAFIKE, POVEZNICE I DRUGI MATERIJAL) NA WEB-MJESTU DAJU SE „KAKVE JESU“ I „KAKO SU DOSTUPNE“. TVRTKA PHILIPS I NJEZINE PODRUŽNICE, POVEZANE TVRTKE, PARTNERI, DAVATELJI LICENCE, KORISNICI LICENCE ROBNE MARKE I DOBAVLJAČI OVIM SE PUTEM IZRIČITO ODRIČU ODGOVORNOSTI ZA SVE IZJAVE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ONA O PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJU ODREDBI ILI ZA RAD OVOG WEB-MJESTA, SADRŽAJ ILI KORISNIČKI SADRŽAJ, U MJERI U KOJOJ JE TO DOPUŠTENO ZAKONOM. Tvrtka PDA i njezine podružnice, povezane tvrtke, partneri, davatelji licence, korisnici licence robne marke i dobavljači ne jamče i ne izjavljuju (i) da će sadržaj na Web-mjestu ispuniti vaše zahtjeve, (ii) da će Web-mjesto biti dostupno bez prekida, pravovremeno, da je sigurno ili bez pogrešaka, ili (iii) da će rezultati koji mogu biti ostvareni upotrebom ovog Web-mjesta (uključujući sve informacije i materijale na ovom Web-mjestu) biti točni, cjeloviti, precizni, pouzdani ili da će na drugi način ispunjavati vaše zahtjeve.

Ovo je javno web-mjesto. Ne trebate očekivati povjerljivost po pitanju bilo kojeg Korisničkog sadržaja koji pošaljete na ovo Web-mjesto. Ovdje nemojte slati povjerljive informacije.

PDA i njezine podružnice, povezane tvrtke, partneri, davatelji licence, korisnici licence robne marke i dobavljači nisu odgovorni za prekide ili nedostatke internetskih, mrežnih ili usluga hostiranja te ne jamče da su Web-mjesto, usluge koje omogućuju Web-mjesto ili elektroničke komunikacije koje šalje tvrtka PDA bez virusa ili drugih štetnih elemenata.

Kad preuzimate ili na drugi način pribavljate materijale upotrebom ovog Web-mjesta, to činite prema vlastitom nahođenju i na vlastiti rizik. Za sva oštećenja vašeg računalnog sustava ili gubitak podataka uzrokovan preuzimanjem takvih materijala odgovorni ste isključivo vi.

5. Registracija

Pristup određenim područjima Web-mjesta i upotreba određenih funkcija ili značajki Web-mjesta može zahtijevati da se registrirate kao doprinositelj. Registracija je besplatna.

Kad se registrirate, morate odabrati jedinstveno korisničko ime ili „nadimak“ i lozinku te morate poslati jedinstvenu, valjanu, aktualnu i provjerljivu adresu e-pošte. Dvostruka korisnička imena i adrese e-pošte nisu dopuštena, stoga će se od vas zatražiti, ako unesete ime ili adresu koja se već primjenjuje, da odaberete drugo. Poslat ćemo vam potvrdnu e-poštu s vašim registriranim informacijama. U slučaju neuspjeha isporuke tih informacija iz bilo kojeg razloga, vaš pristup područjima, funkcijama ili značajkama koja zahtijevaju takvu registraciju bit će odbijen ili ukinut. Odmah ćete ažurirati svoju registraciju kako bi bila točna i aktualna. Vi snosite isključivu odgovornost za održavanje povjerljivosti svoje lozinke. Zadržavamo pravo izmijeniti vaše korisničko ime ili izbrisati sadržaj poslan na Web-mjesto ili odbiti ili prekinuti vašu registraciju ako odaberete korisničko ime koje je, prema našem nahođenju, vulgarno, nepristojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno. Osim toga, snosite isključivu odgovornost za ograničavanje pristupa svojim računalima. Pristajete preuzeti odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom, korisničkim imenom i/ili lozinkom, a koje su posljedica vašeg ponašanja, neaktivnosti ili nemara. Ako utvrdite bilo kakvo sumnjivo ili neovlašteno ponašanje povezano s vašim računom, korisničkim imenom i/ili lozinkom, pristajete nas odmah kontaktirati. Možemo, prema vlastitom nahođenju, zabraniti registriranje s bilo koje određene usluge e-pošte ili ISP-a.

6. Doprinositelj

Slanjem bilo kojeg korisničkog sadržaja na Web-mjesto, prihvaćate da će materijal biti primjeren, konstruktivan i relevantan te da neće sadržavati nijednu stavku koja može biti nezakonita ili na drugi način neprikladna za objavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, stavke koje (1) mogu biti klevetničke ili štetne za drugu osobu ili entitet, (2) mogu nanijeti štetu bilo kojoj osobi ili imovini ili na neki drugi način narušiti ugled bilo koje osobe ili organizacije ili je maltretirati, (3) mogu prekršiti bilo koja zakonska prava bilo koje osobe (uključujući pravo na privatnost ili publicitet), (4) su pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili prijeteće, (5) su kulturološki, etnički ili na neki drugi način neprimjerene, ili (6) predlažu ili potiču nezakonite aktivnosti.

Prije slanja bilo kakvog materijala upotrijebit ćete razumne napore za skeniranje i uklanjanje virusa ili drugih kontaminirajućih ili destruktivnih značajki. Osim toga, ne smijete slati lančana pisma, piramidalne sheme, ankete i zahtjeve putem Web-stranice. Također nećete krivotvoriti zaglavlja ili manipulirati identifikacijom ili drugim podacima kako biste prikrili podrijetlo bilo kojeg Sadržaja i/ili Korisničkog sadržaja koji se prenosi putem našeg Web-mjesta ili manipulirali vašom prisutnošću na Web-mjestu. Ne smijete ometati ili remetiti naša web-mjesta, poslužitelje ili mreže niti poduzimati bilo kakve radnje koje nameću nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje našoj infrastrukturi.

Potvrđujete, izjavljujete i jamčite da Korisnički sadržaj poslan na Web-mjesto ne krši pravo vlasništva drugog, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, zaštitni znak ili patent ili bilo kakvu obvezu povjerljivosti.

Potvrđujete i prihvaćate da bilo koju od vaših ideja, bilo koji podnesak ili raspravu ili bilo koji drugi Korisnički sadržaj koji ste poslali na Web-mjesto, a koji nije predmet zaštite prava intelektualnog vlasništva, može upotrebljavati bilo koji drugi doprinositelj bez naknade ili pripisivanja.

Ovim putem tvrtki PDA, njezinim podružnicama, povezanim tvrtkama, korisnicima licence za robnu marku i drugim partnerima dodjeljujete međunarodnu, neopozivu, besplatnu, neekskluzivnu licencu koje se može podlicencirati i prenositi u svrhe upotrebe, reproduciranja, pripreme za stvaranje izvedenica, distribuiranja, javnog izvođenja, javnog prikazivanja, prijenosa i objavljivanja Korisničkog sadržaja koji ste dali, na ovom Web-mjestu ili bilo kojem drugom web-mjestu tvrtke PDA ili u drugim marketinškim ili materijalima za odnose s javnošću na bilo kojem mediju i svim medijima.

Isključivo vi snosite odgovornost za vlastiti Korisnički sadržaj i posljedice njegovog slanja i/ili objavljivanja. Tvrtka PDA može, ali nije obvezna to učiniti, pregledati i nadzirati Korisnički sadržaj, prije i/ili poslije njegovog slanja. Međutim, potvrđujete da razumijete da ne možemo pratiti ili pregledati sve Korisničke sadržaje. Bez ograničenja, PDA, njezine podružnice, povezane tvrtke, partneri, davatelji licence, korisnici licence za robnu marku i dobavljači neće niti mogu biti odgovorni za točnost, potpunost, kvalitetu ili valjanost Korisničkog sadržaja koji objavljuju treće strane na Web-mjestu.

PDA ne podržava nijedan Korisnički sadržaj ili bilo koje mišljenje, preporuku ili savjet koji je u njemu naveden, a PDA se izričito odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s Korisničkim sadržajem.

PDA ima isključivo pravo i mogućnost uređivanja i/ili uklanjanja poruka ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji je neodgovarajući, neprimjeren ili na drugi način krši ove Odredbe upotrebe, iz bilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku te bez prethodne obavijesti ili suglasnosti i po vlastitom nahođenju. Svakog korisnika koji smatra da je poslani Korisnički sadržaj neodgovarajući ili neprimjeren potičemo da odmah kontaktira PDA. Po primitku takve obavijesti poduzet ćemo razumne napore za poduzimanje mjera koje smatramo nužnima u razumnom vremenskom razdoblju. Budući da se radi o ručnom postupku, imajte na umu da možda nećemo moći odmah ukloniti ili urediti određeni Korisnički sadržaj.

7. Ograničenje odgovornosti

TVRTKA PDA ILI BILO KOJA OD NJEZINIH PODRUŽNICA, POVEZANIH TVRTKI, PARTNERA, DAVATELJA LICENCE, KORISNIKA LICENCE ZA ROBNU MARKU ILI DOBAVLJAČA NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORAN ZA NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI BILO KOJU DRUGU ŠTETU NASTALU PRISTUPOM, UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU PRISTUPA ILI UPOTREBE OVOG WEB-MJESTA, SADRŽAJA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA, ILI S NJOM POVEZANU, ČAK I AKO JE TVRTKA PDA BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, OSIM U OPSEGU U KOJEM TAKVE ŠTETE NASTAJU KAO REZULTAT PRIJEVARE ILI ZAVARAVAJUĆEG POGREŠNOG PREDSTAVLJANJA OD STRANE TVRTKE PDA.

Ako živite u državi ili pokrajini koja ne dopušta bilo koje od prethodnih izuzeća ili ograničenja odgovornosti ili bilo koje odricanje od jamstvene odgovornosti iz prethodnog odjeljka 4, ta izuzeća ili ograničenja na vas se ne primjenjuju samo u opsegu u kojem su takva izuzeća ili ograničenja nedopuštena. U takvom slučaju, ta izuzeća ili ograničenja ograničavaju se na najveći opseg dopušten primjenjivim zakonom.

8. Sadržaj/softver treće strane

Tvrtka PDA ni na koji način nije odgovorna za sadržaj bilo koje stranice u vlasništvu treće strane koja hipervezom može biti povezana s Web-mjestom, neovisno o tome je li ta hiperveza ponuđena na Web-mjestu ili je nudi treća strana sukladno Odredbama upotrebe. Nijedna veza s drugom stranicom postavljena na naše Web-mjesto ne predstavlja odobravanje takve druge stranice te ne izražava sud ili jamstvo za točnost, pravovremenost ili prikladnost sadržaja svih stranica s kojima je Web-mjesto povezano i za njih ne preuzimamo odgovornost.

Svaki softver koji je dostupan za preuzimanje s ovog Web-mjesta ili putem njega licenciran je sukladno uvjetima bilo kojeg primjenjivog licencnog ugovora. Osim kako je navedeno u primjenjivom licencnom ugovoru, softver je dostupan samo krajnjim korisnicima, a daljnje kopiranje, reprodukcija ili ponovna distribucija softvera izričito je zabranjena. JAMSTVA, AKO POSTOJE, U POGLEDU TAKVOG SOFTVERA PRIMJENJUJU SE SAMO NA NAČIN IZRIČITO NAVEDEN U PRIMJENJIVOM LICENCNOM UGOVORU. PDA SE OVIM PUTEM IZRIČITO ODRIČE SVIH DALJNJIH PREDSTAVLJANJA I JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJE ODREDBI KOJE SE TIČU SOFTVERA.

9. Autorska prava i zaštitni znakovi

Autorska prava i sva druga vlasnička prava u Sadržaju koji pruža PDA, njezine podružnice, povezane tvrtke, korisnici licence za robnu marku i/ili drugi partneri, softver za upravljanje i objavu Web-mjesta, kompilacija podataka na Web-mjestu te uređenje, redoslijed i raspored ovog Web-mjesta, svi pripadaju tvrtki PDA ili njezinoj nadređenoj tvrtki. Zadržana su sva prava u Sadržaju koja ovdje nisu izričito dopuštena.

PHILIPS je registrirani zaštitni znak tvrtke Koninklijke Philips N.V.

10. Zatvaranje Web-mjesta

Imamo isključivo pravo zatvoriti Web-mjesto ili bilo koji njegov dio iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost za nespremanje ili brisanje bilo kojeg Sadržaja i/ili Korisničkog sadržaja poslanog na Web-mjesto.

11. Proizvodi tvrtke PDA

Web-mjesto može sadržavati reference na određene proizvode i usluge tvrtke PDA koji možda nisu (lako) dostupni u određenoj državi. Svaka takva referenca ne podrazumijeva niti jamči da će bilo koji takav proizvod ili usluga biti dostupni u bilo kojem trenutku u bilo kojoj određenoj državi. Dodatne informacije zatražite od lokalnog poslovnog kontakta tvrtke PDA.

12. Rješavanje sporova

Ovim Odredbama upotrebe upravlja se te se oni tumače sukladno zakonima Engleske i Walesa. Prihvaćate neekskluzivnu nadležnost sudova u Ujedinjenom Kraljevstvu za bilo kakve sporove, potraživanja ili temelje za pokretanje postupka koji proizlaze iz ili su povezani s ovim Odredbama upotrebe ili vašom upotrebom ovog Web-mjesta, uključujući sve sporove koji se odnose na postojanje ili valjanost ovih Odredbi upotrebe, pod uvjetom da ste suglasni realizirati takve sporove, potraživanja ili temelje za pokretanje postupka isključivo na sudovima Ujedinjenog Kraljevstva. Napominjemo da se sporovi mogu podnijeti na rješavanje putem interneta na platformi Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta na https://ec.europa.eu/consumers/odr

Hvala vam što ste se pridružili našem Web-mjestu.