Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Natrag

Dobijte potrebnu podršku

Warranty

Proizvodi Saeco dizajnirani su i proizvedeni prema najvišim standardima te osiguravaju iznimno kvalitetne performanse, jednostavno se upotrebljavaju i postavljaju. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tijekom uporabe proizvoda, preporučujemo da najprije pogledate korisnički priručnik ili informacije u odjeljku podrške na ovom web-mjestu, na kojem (ovisno o vrsti proizvoda) možete pronaći korisnički priručnik koji se može preuzeti, zatim često postavljana pitanja, videozapis s uputama ili forum za podršku. U malo vjerojatnom slučaju kvara na proizvodu, Saeco će organizirati besplatan servis vašeg proizvoda Saeco, kada nas obavijestite o kvaru tijekom jamstvenog roka, pod uvjetom da je proizvod upotrebljavan u skladu s korisničkim priručnikom (npr. u predviđenom okruženju; nije za profesionalnu uporabu). Ako proizvod koji ste kupili u inozemstvu želite servisirati u svojoj zemlji, Saeco će nastojati servisirati vaš proizvod u skladu s uvjetima jamstva zemlje u kojoj ste proizvod kupili. Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava.

Razdoblje jamstva 

Jamstvo traje 24 mjeseca, osim ako je drugačije navedeno u korisničkom priručniku, jamstvenom listu ili na web-mjestu www.philips.com/warranty.

Uvjeti jamstva

Jamstvo počinje na dan kupnje naveden na vašem dokazu o kupnji i istječe na kraju razdoblja navedenog u odjeljku „Razdoblje jamstva” u nastavku. Ako vam je potreban servis, ali ste izgubili svoj dokaz o kupnji, smatrat će se da je jamstveni rok započeo tri mjeseca od datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu ili izvedenog iz serijskog broja. Ako trebate servis za proizvode na kojima nema datuma proizvodnje ili serijskog broja proizvoda, potreban je valjani dokaz o kupnji. 
Ako popravak nije moguć ili nije komercijalno isplativ, Saeco može zamijeniti proizvod novim ili obnovljenim proizvodom slične funkcionalnosti. Nakon popravka, nadogradnje ugrađenog programa ili zamjene jamstveni rok nastavlja se od datuma izvorne kupnje.

Što je isključeno?

Jamstvo ne pokriva neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak vremena, gubitak podataka ili gubitak prihoda), niti naknadu za aktivnosti koje ste izvršili sami, kao što je redovito održavanje, instaliranje ažuriranja ugrađenog programa te spremanje ili vraćanje podataka. 
Saeco ne jamči neometani rad proizvoda bez grešaka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, međusobno funkcioniranje sa svim trenutačnim i/ili budućim verzijama softvera ili hardvera. 
Jamstvo je isključeno ili se ne primjenjuje u sljedećim situacijama:
- ako je dokaz o kupnji na bilo koji način izmijenjen ili učinjen nečitljivim.
- ako su broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje na proizvodu promijenjeni, uklonjeni ili učinjeni nečitljivim.
- ako je proizvod kupljen kao zaliha s greškom.
- ako su popravke ili izmjene proizvoda izvršile neovlaštene servisne organizacije ili osobe.
- ako je nedostatak posljedica prekomjerne uporabe izvan predviđene namjene.
- ako je kvar uzrokovan zlouporabom proizvoda ili u uvjetima okoline koji nisu u skladu s naputcima iz korisničkog priručnika proizvoda.
- ako je kvar uzrokovan spajanjem vanjskih uređaja, dodatne opreme ili pribora (uključujući softver) koji nisu preporučeni u korisničkom priručniku.
- ako je jedinica oštećena, uključujući ali ne ograničavajući se na oštećenja od životinja, munje, neuobičajenog napona, požara, prirodne katastrofe, prijevoza ili vode (osim ako korisnički priručnik izričito ne navodi da se proizvod smije ispirati).
- ako se radi o uobičajenom trošenju i habanju ili zamjeni potrošnih dijelova (npr. filtarski ulošci).
- ako proizvod ne radi ispravno jer nije izvorno dizajniran, proizveden ili odobren za uporabu u zemlji u kojoj upotrebljavate proizvod, što bi se moglo dogoditi kada ste uvezli proizvod.
- ako proizvod ne radi ispravno zbog problema s pristupom ili vezom s davateljima usluga, kao što su prekidi u pristupnim mrežama (npr. internet), kvarovi na liniji pretplatnika ili korespondenta, kvar lokalne mreže (kabliranje, poslužitelj datoteka, linija korisnika) i kvarovi u prijenosnoj mreži (smetnje, kodiranje, kvarovi ili loša kvaliteta mreže).

Koji je servis potreban?

Kako biste izbjegli nepotrebne neugodnosti, savjetujemo vam da, prije nego kontaktirate svog prodavatelja ili tvrtku Saeco, pozorno pročitate korisnički priručnik i/ili potražite odjeljak za podršku na ovom webmjestu. Za dobivanje servisa unutar jamstvenog roka obratite se kontakt centru za potrošače putem jednog od načina kontakta navedenih na ovom web-mjestu. Kada vaš proizvod više nije obuhvaćen jamstvom, u nekim zemljama možete izravno kontaktirati najbliži ovlašteni servis. Ako su dostupne, na ovom web-mjestu možete pronaći adrese servisnih središta. 
Kako bismo vam mogli učinkovito pomoći kada kontaktirate tvrtku Saeco ili njezine servisne partnere, neka su vam pri ruci:
- vrsta proizvoda ili broj modela (koji se ponekad naziva i ID modela)
- dokaz o kupnji (npr. izvorni ili gotovinski račun) s naznakom datuma kupnje, naziva trgovca i broja modela proizvoda; i
- serijski broj proizvoda ili šifra datuma proizvodnje kako je navedeno na proizvodu. Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje (ako je dostupna) mogu se pronaći na unutarnjoj strani servisnih vrata proizvoda.

Priključeni proizvodi?

Svi podaci pohranjeni u priključenim proizvodima mogu se izgubiti ili izbrisati tijekom servisa. Saeco neće biti odgovoran za takav gubitak.

Trgovačka marka SAECO

SAECO je registrirani žig tvrtke Koninklijke Philips N.V. i upotrebljava se pod licencom. Proizvodnja i prodaja ovog proizvoda u nadležnosti je tvrtke Philips Domestic Appliances Nederland B.V., a jamstvo daje tvrtka Philips Domestic Appliances Nederland B.V.

Davatelj jamstva

Davatelj jamstva za proizvode koji se prodaju pod robnom markom Saeco je tvrtka Philips Domestic Appliances Nederland B.V. koja se nalazi na sljedećoj adresi: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Nizozemska.

Korisne poveznice