Saeco logoSaeco logo

Log in

Saeco logoSaeco logo

Log in

Dobijte potrebnu podršku

Način uklanjanja kamenca

Naučite na koji način

Saeco GranAroma – Kako se uklanja kamenac?

Na koji se način uklanja kamenac s vašeg aparata Saeco Incanto?

Saeco PicoBaristo Deluxe – Kako se uklanja kamenac?

Saeco Xelsis – Kako se uklanja kamenac s aparata Saeco Xelsis? | Serija SM75XX

Saeco Xelsis – Kako se uklanja kamenac s aparata Saeco Xelsis? | Serija SM76XX