Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Natrag

Rješavanje problema

Ne mogu umetnuti sklop za kuhanje u aparat za espresso Saeco

Ako ne možete umetnuti sklop za kuhanje u aparat za espresso Saeco, postavite ga u neutralni položaj i zatim ga pokušajte vratiti. U nastavku teksta saznajte više.Sklop za kuhanje nije u neutralnom položajuPrije nego što pokušate umetnuti sklop za kuhanje, provjerite je li postavljen u neutralni položaj. 

Sklop za kuhanje je u neutralnom položaju kada se strelica na žutom cilindru na bočnoj strani sklopa za kuhanje poravna s crnom strelicom i oznakom „N“. Žuta kukica na bočnoj strani treba biti u uspravnom položaju (pogledajte sliku u nastavku kao referencu). 

Kako biste sklop za kuhanje postavili u neutralni položaj i vratili ga u aparat, slijedite ove korake: 

1. Sklop za kuhanje ostavite vani i zatvorite servisna vratašca. Sve ostale dijelove vratite u aparat (pladanj, spremnik za ostatke mljevene kave i spremnik za vodu). 
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili aparat. Pričekajte dok aparat ne prestane proizvoditi zvukove (to može potrajati do 15–20 sekundi). 
3. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat. Nemojte poduzimati nikakve radnje kao što su otvaranje servisnih vratašca, uklanjanje pladnja ili spremnika za vodu prije nego aparat bude spreman za uporabu. 
4. Prije umetanja, sklop za kuhanje postavite u neutralni položaj. Kako biste sklop za kuhanje postavili u neutralni položaj, najprije gurnite ručicu prema dolje, tako da dođe u kontakt s podnožjem sklopa za kuhanje (pogledajte sliku 1). Zatim provjerite je li žuta kuka u gornjem položaju i nije li gurnuta prema gore (pogledajte sliku 2)
5. Otvorite servisna vratašca i gurnite sklop za kuhanje natrag u aparat duž vodilica, sve dok ne sjedne na mjesto. 
6. Zatvorite servisna vratašca te isključite i ponovo uključite aparat. 
Imajte na umu sljedeće: Upute se mogu razlikovati ovisno o modelu vašeg aparata za espresso. Preciznije upute potražite u korisničkom priručniku.
Slika objašnjava kako postaviti sklop za kuhanje u neutralni položaj
Slika objašnjava kako postaviti sklop za kuhanje u neutralni položaj

Korisne poveznice

Natrag