Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Natrag

Rješavanje problema

Ne mogu povezati Saeco aparat za espresso s kućnom Wi-Fi mrežom

Ako imate problema s povezivanjem aparata za espresso Saeco s Wi-Fi mrežom, ovdje možete pronaći moguće uzroke i način na koji biste ih mogli sami popraviti.Kućna mreža nije vidljiva na popisu mrežaAko se vaša kućna mreža ne nalazi na popisu dostupnih mreža, provjerite sljedeće:

•    Povežite aparat za kavu s kućnom Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz 802.11 b/g/n. (5 GHz nije podržano)
•    Ako je naziv vaše kućne Wi-Fi mreže (SSID) skriven, aparat za espresso ga neće moći prepoznati. Privremeno ponovo konfigurirajte svoj kućni usmjerivač kako biste otkrili naziv Wi-Fi mreže. Nakon uspješnog povezivanja naziv Wi-Fi mreže može se ponovo sakriti. 
Problemi s postavkama kućne Wi-Fi mrežePregledajte sljedeći popis za provjeru kako biste riješili druge moguće probleme s povezivanjem s aparatom za espresso Saeco:

•    Ponovo postavite lokalni usmjerivač / Wi-Fi pristupnu točku i pokrenite Wi-Fi postavljanje drugi put
•    Provjerite jeste li naveli točne vjerodajnice za lozinku
•    Postavite uređaj bliže usmjerivaču / Wi-Fi pristupnoj točki i pokušajte ponovo
•    Povežite svoj aparat za kavu s kućnom Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz 802.11 b/g/n. (5 GHz nije podržano)

Pokušajte ponovo pokrenuti Wi-Fi postavljanje i slijedite upute na zaslonima.
Wi-Fi veza je prekinutaAko je vaš aparat za espresso Saeco izgubio vezu s kućnom Wi-Fi mrežom, provjerite sljedeće:
•    Vaša kućna mreža radi ispravno (dostupna internetska veza)
•    Usmjerivač / Wi-Fi lozinka nije se promijenila
•    Uređaj je uključen
•    Uređaj nije predaleko od usmjerivača
•    Uređaj nije preblizu drugim objektima i/ili uređajima koji bi mogli blokirati Wi-Fi signal.

Ako navedena rješenja ne rješavaju problem, obratite nam se za daljnju pomoć.

Korisne poveznice

Natrag