Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Natrag

Rješavanje problema

Ne mogu prilagoditi postavku mlinca na aparatu za espresso Saeco

Kako biste prilagodili postavku mlinca na aparatu za espresso Saeco, slijedite korake u nastavku.Prilagodba postavki mlincaPostavke mlinca možete prilagoditi pomoću regulatora za postavke mljevenja unutar spremnika za kavu u zrnu. Ovisno o aparatu, možda će vam trebati ključ za prilagodbu (drška žlice za doziranje mljevene kave).
1.    Stavite šalicu ispod žlijeba za kavu.
2.    Pritisnite gumb za espresso kako biste skuhali espresso.
3.    Kada mlinac počne mljeti, na aparatima za koje je potreban alat; prvo stavite ključ za prilagodbu mlinca na regulator (pogledajte sliku 1), a zatim pritisnite regulator i okrenite ga ulijevo ili udesno. Na aparatima za koje nije potreban alat možete ručno pritisnuti regulator i okrenuti ga ulijevo ili udesno (pogledajte sliku 2).
4.    Okrenite ga za jedan zarez ulijevo ili udesno kako biste podesili postavku. Aparat ima brojke ili točkice koje označavaju postavku mljevenja. Manja točka = sitnije mljevenje. Manji broj = sitnije mljevenje
5.    Skuhajte 2–3 šalice kave kako biste okusili razliku. SAS (Saeco prilagodljivi senzor) treba izvršiti određene prilagodbe u vremenu vrtnje mlinca kako bi osigurao mljevenje odgovarajuće količine kave za optimalan espresso.
Prilagodba postavki mlinca aparata za espresso Saeco
Prilagodba postavki mlinca aparata za espresso Saeco

Korisne poveznice

Natrag