Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Natrag

Upute

Kako čistiti i održavati aparat za espresso Saeco

Aparat za espresso Saeco važno je održavati čistim kako bi se osigurale optimalne radne značajke aparata, dijelova i okusa kave.

Detaljnije upute za čišćenje aparata za espresso možete pronaći u korisničkom priručniku. U nastavku smo dodali nekoliko videozapisa s općim uputama za čišćenje aparata i njegovih dijelova.

Obavezno očistite sklop za mlijeko aparata za kavu. Nemojte dopustiti da se mlijeko u njemu osuši jer suho mlijeko teško je ukloniti.
Čišćenje sklopa za kuhanjeSklop za kuhanje zahtijeva tjedno i mjesečno održavanje. U našem videozapisu s uputama u nastavku objašnjeno je kako to učiniti.
•    Tjedno čišćenje: Sklop za kuhanje aparata isperite mlakom vodom  
•    Mjesečno čišćenje: Za uklanjanje ulja iz filtra u sklopu za kuhanje upotrijebite tablete za uklanjanje ulja od kave CA6704
Podmazivanje sklopa za kuhanjeVažno je često podmazivati sklop za kuhanje kako bi se mehanički dijelovi aparata za espresso mogli lakše pomicati.
Sklop za kuhanje podmažite svaka 2 mjeseca.
1.    Nanesite tanak sloj maziva na klip sklopa za kuhanje
2.    Nanesite tanak sloj maziva oko osovine koja se nalazi na dnu sklopa za kuhanje
3.    Nanesite tanak sloj maziva na vodilice s obje strane
Čišćenje pladnja, spremnika za ostatke mljevene kave i spremnika za voduU nastavku možete pronaći informacije o tome koliko često treba čistiti pladanj, spremnik za ostatke mljevene kave i spremnik za vodu:
•    Pladanj: Ispraznite ga svaki dan ili čim se prikaže crveni indikator za pladanj
•    Spremnik za ostatke mljevene kave: Spremnik za ostatke mljevene kave očistite jednom tjedno, a ispraznite ga kad vas aparat na to upozori
•    Spremnik za vodu: Jednom tjedno ga očistite ga i isperite pod mlazom vode

Imajte na umu sljedeće: U stroju za pranje posuđa mogu se prati samo pladnjevi serije GranAroma.
Čišćenje unutarnjeg cappuccinatoreaU nastavku možete pronaći upute za čišćenje cappuccinatorea ili pogledati videozapis.
• Dnevno: U izborniku za čišćenje pokrenite program „HYGIESTEAM“.
• Tjedno: Izvadite i rastavite unutarnji cappuccinatore.
  Sve dijelove isperite pod mlazom vode s malo sredstva za pranje posuđa.
• Mjesečno: Pokrenite postupak dubinskog čišćenja MILK CLEAN u izborniku za čišćenje i upotrijebite sredstvo za čišćenje sklopa za mlijeko Philips (CA6705).
Čišćenje vrča za mlijekoU nastavku možete pronaći upute o čišćenju vrča za mlijeko aparata za espresso Saeco ili pogledati videozapis.
 • Nakon svake upotrebe: Većina aparata nakon kuhanja na zaslonu nakratko prikazuje ikonu za čišćenje.
  Stavite praznu šalicu ispod žlijeba za mlijeko i slijedite upute na zaslonu.
• Dnevno: Isperite cijev i gornji dio vrča za mlijeko mlakom vodom.
• Tjedno: Rastavite vrč za mlijeko i operite sve dijelove mlakom vodom.
• Mjesečno: Upotrijebite sredstvo za čišćenje sklopa za mlijeko tvrtke Philips (CA6705) kako biste spriječili začepljivanje sklopa za mlijeko.

Korisne poveznice

Natrag