Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Philipsi kodumasinate privaatsusteade

Viimati värskendatud [16. septembril 2021]

Saeco on Philipsi kodumasinate kaubamärk.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Holland või selle sidusettevõtted või tütarettevõtted („Philipsi kodumasinad”, „meie oma”, „meie/me” või „meid”) tahavad, et te oleksite kursis sellega, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame. Selle privaatsusteatise eesmärk on aidata teil mõista meie teenuste privaatsustavasid, sh milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ning kuidas neid kaitseme, aga ka teie isiklikke õigusi.

Tutvustus

Philipsi kodumasinad hindavad teie huvi meie ettevõtte, toodete ja teenuste vastu, külastades meie veebisaite (saeco.com) või nendega seotud sidekanaleid, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie sotsiaalmeedia lehekülgi ja/või kanaleid ja blogisid (koos Philipsi kodumasinate lehtedega). See privaatsusteade kehtib isikuandmete kohta, mida kogume või töötleme, kui te Philipsi kodumasinate veebilehtedega infot vahetate. Philipsi kodumasinatega saate suhelda Philipsi kodumasinate lehekülgede kaudu, ostes ja kasutades meie tooteid/teenuseid, kasutades turunduskommunikatsioone ja meie kliendituge. Neid interaktsioone võivad teha külastajad, kliendid, ärikliendid, tarnijad ja/või äripartnerid.

Philipsi kodumasinad töötlevad isikuandmeid ka väljaspool Philipsi kodumasinate lehekülgi, mis nõuavad teistsugust privaatsusteadet (nt Philipsi kodumasinate rakendused või Philipsi kodumasinate uurimisprojektid või muud spetsiaalsed veebisaidid või portaalid). Alati ja kus iganes see ka poleks, teevad Philipsi kodumasinad selgeks, et asjaomane privaatsusteade erineb sellest privaatsusavaldusest.

Selleks et luua üldine lähenemisviis eraelu puutumatuse kaitsele ja võimaldada ettevõttesiseseid andmeedastusi Philipsi kodumasinate tootjate vahel kogu maailmas, on Philips võtnud vastu Philipsi kodumasinate privaatsuseeskirjad.

Lõpetuseks, teie privaatsus on meie jaoks väga tähtis. Olete näidanud oma usaldust meie vastu, suheldes meie Philipsi kodumasinate lehtedega, ja me hindame seda usaldust. See tähendab, et me oleme alati pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele.

Milliseid isikuandmeid kogume ja millisel eesmärgil me seda teeme?

Meie privaatsusteates mõistet „isikuandmed“ kasutades peame silmas andmeid, mis on teiega seotud ja võimaldavad teie isikut tuvastada, kas siis otseselt või koos teiste andmetega, mis meil teie kohta olla võivad.

Saeco konto andmed

Saeco konto loomisel kogume järgmiseid isikuandmeid:

 1. ees- ja perekonnanimi;
 2. tervitus;
 3. e-posti aadress;
 4. parool;
 5. riik ja eelistatud keel, mis määratakse konto loomiseks kasutatud Saeco lehekülje laiendatud internetiaadressi alusel;

Me kasutame neid isikuandmeid teie Saeco konto loomiseks ja hoidmiseks. Saeco kontot saate kasutada mitmesuguste teenuste jaoks. Saeco konto kasutamisel teenuse tarbimiseks võime teie Saeco kontole lisada täiendavaid isikuandmeid. Järgmised lõigud teavitavad teid teie poolt kasutatavate teenuste ja isikuandmete kohta, mida lisame teie Saeco kontole, kui te seda teete.

Teie Saeco konto loomine toimub ainult teie soovil. Peame ürituste andmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016(679) artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Ost ja andmete registreerimine

Saeco tooteid saate registreerida meie veebisaidil.

Kui te registreerite oma toodet, kogume järgmiseid isikuandmeid:

 1. arve;
 2. telefoninumber;
 3. kodune aadress;
 4. teie registreeritud toote/teenuse üksikasjad, nagu toote/teenuse nimetus, tootekategooria, toote mudeli number, ostukuupäev, ostu tõendav dokument.

Toodete registreerimine toimub ainult teie soovil. Peame teie ostu registreerimist ja registreerimise andmeid vajalikeks andmeteks, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016(679) artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Reklaamkirjade andmed

Saate soovi korral end turundus ja reklaamkirjade saajaks registreerida.

Turundus ja reklaamkirjade saajaks registreerimise korral kasutame järgmiseid isikuandmeid.

 1. E-posti aadress;
 2. teie Saeco konto andmed;
 3. teie tegevus Philipsi lehekülgedel, Philipsi mobiilirakendustes; e-kirjad, millel olete klõpsanud ja avanud, ning ürituste külastamine.

Kasutame neid isikuandmeid, et saata teile reklaamkirju – teie eelistuste ja tarbimiskäitumise järgi – Saeco toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta.

Teie nõusolekule tuginedes võivad Philipsi kontserni ettevõtted teile e-kirja, SMSi või muude digitaalsete kanalite (nt mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia) kaudu saata reklaamkirju. Selleks, et saaksime teile saata teie eelistustele ja tarbimiskäitumisele vastavaid teavitusi ja pakkuda teile parimat ja personaalset kogemust, võime teie kontoga seotud andmeid ja Saecoga suhtlemise andmeid analüüsida ja kombineerida. Me kasutamse seda teavet, et luua oma auditooriumi segmendid, mis näitavad, millised meie tooted ja/või teenused pakuvad kasutajatele huvi ning meie turundustöö edukuse üle ülevaadet saada.

Saeco annab teile õiguse reklaamkirjade vastuvõtmise nõusolekust igal ajal loobuda; selleks saab klõpsata iga meie saadetud reklaamkirja lõpus oleval tellimusest loobumise lingil.

Samuti võime saata e-posti teel Saeco pressiteateid (Pressi e-posti andmed). Pressiteadete saatmisel töötleme teie nime, kontaktandmeid (nt e-posti) ja ettevõtte teavet.

Isikuandmete töötlemine reklaamteadeteks põhineb teie nõusolekul, st on vabatahtlik; selline alus on seaduslik vastavalt määruse (EL) 2016/679 artikli 6 punktile a. Kui Philipsi kodumasinad töötlevad teie isikuandmeid nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

Internetis antava tagasiside andmed

Võite veebihinnangute kaudu anda tagasisidet, esitada kommetaare, küsimusi ja arvustusi (internetis antav tagasiside).

Kui kasutate seda võimalust, töötleme järgmiseid isikuandmeid.

 1. teie küpsise-ID;
 2. teie tagasiside / kommentaarid / küsimused / teie arvustuse ülevaade;
 3. teie kontaktandmed juhul, kui need meile edastate (nimi, e-posti aadress, telefoninumber).

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et edastada Philipsi kodumasinatele olulist teavet Philipsi lehekülgede või toodete / teenuste valiku täiustamise kohta.

Eeldame, et teie internetis antava tagasiside andmete töötlemise aluseks on Philipsi õigustatud huvi Philipsi lehekülgi ning meie toodete ja teenuste valikut täiustada, ning et andmete töötlemine määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike f kohaselt seaduslik.

Sotsiaalmeedia kanalite jälgimise andmed

Kui te kasutate või suhtlete sotsiaalmeedia kanalitega/lehtedega/kampaaniatega ja blogidega (nt kui klõpsate „Meeldib” või „Jaga”, kui postitate ja jagate kommentaare ning esitate reitinguid ja ülevaateid), töötleb teie isikuandmeid kolmas isik, kes pakub Philipsi kodumasinatele sotsiaalmeedia jälgimise teenuseid. See tähendab, et kolmas isik, kes osutab sotsiaalmeedia jälgimise teenuseid, säilitab koopia teie Interneti kaudu kättesaadavatest veebilehtede kasutamise andmete kohta, millele kolmas isik on meile juurdepääsu andnud.

Meie poolt kogutavad isikuandmed hõlmavad sotsiaalmeedia kontekstis teie esitatud, avalikult ligipääsetavaid andmeid, mille saame asjaomaselt sotsiaalmeedia teenuse pakkujalt sotsiaalmeedia kanalite jälgimise teenust pakkuvalt kolmandalt isikult; nendeks andmeteks on näiteks nimi, sugu, sünnipäev või vanus, koduleht, profiili foto, ajavöönd, e-posti aadress, riik, huvid ning teie postitatud/jagatud kommentaarid ja sisu.

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et saada ülevaade, mida inimesed meist ja meie kaubamärkidest arvavad, ning et saada teavet asjaomaste mõjutegurite kohta veebis ning lahendada küsimusi ja/või täiustada Philipsi tooteid ja teenuseid, ning/või alustada teiega reklaamialast vestlust (teie meile või meie konkurentidele suunatud küsimuste/taotluste järgi).

Peame sotsiaalmeedia kanalite jälgimise andmete eelnimetatud kontekstis Philipsi õigustatud huvi alusel töötlemist meile määruse (EL) 2016(679) artikli 6 lõikest f tulenevalt seaduslikuks.

Tarbija või klienditeeninduse andmed

Võite meie tarbija- või klienditeeninduskeskustega suhelda.

Kui võtate ühendust klienditoega või suhtlete ühe Philipsi klienditeeninduse töötajaga e-kirja vaheldusel, telefoni teel või kirjavahetuse läbi (nt vastusekaart), kasutame järgmiseid isikuandmeid:

 1. teie konto andmed;
 2. teie kõne salvestus ja -ajalugu, ostuajalugu, teie küsimuste sisu või esitatud taotlused.

Kasutame neid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile tarbija- ja kliendituge (mis võib olla seotud toote või teenusega), vastata teie päringutele, täita teie soovid, ning pakkuda teile seotud klienditeenindust nagu parandused või toodete/teenuste tagasi ostmist. Samuti kasutame neid isikuandmeid selleks, et teha paremaks, parandada ja kohandada meie tooteid ja teenuseid, et olla vastavuses nõutud standarditega ning selleks, et koolitada meie klienditeenindajaid väljaõppe ajal.

IKui me osutame seda teenust teiega sõlmitud lepingu alusel, peame teie isikuandmeid töötlema, et täita lepingut, mille osapooleks teie olete, ja täita meile määruse (EL) 2016(679) artikli 6 lõikest b tulenevat kohustust.

Teistel juhtudel peame teie isikuandmete eelnimetatud kontekstis Philipsi kodumasinate õigustatud huvi alusel töötlemist meile määruse (EL) 2016(679) artikli 6 lõikest f tulenevalt seaduslikuks.

Meie toodete ja teenuste täiustamine (Täiustamise andmed)

Kui me kasutame analüütilistel põhjustel teie kohta kogutud isikuandmeid, kui olete kasutanud Philipsi kodumasinate tooteid või teenuseid ja/või meie Philipsi kodumasinate veebilehti, teeme seda selleks, et parandada meie tooteid/teenust, ning selleks, et täiustada teie kliendikogemust. Teeme seda ka selleks, et meil oleks üldine ülevaade auditooriumi kategooriast, kes on huvitatud millistest meie toodetest ja/või teenustest..

Eeldame, et teie isikuandmete eelnimetatud kontekstis töötlemise aluseks on Philipsi kodumasinatel õigustatud huvi Philipsi kodumasinate lehekülgi ning meie toodete ja teenuste valikut täiustada, ning et andmete töötlemine määruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike f kohaselt seaduslik.

Tundlikud andmed

Teile teenuste osutamise käigus võime koguda teavet, mis võib paljastada teie rassilise või etnilise päritolu, füüsilise või vaimse tervise, usuliste tõekspidamiste või kuriteo väidetava soorituse või süüdimõistmise kriminaalkuritegudes. Sellist teavet käsitatakse tundlike isikuandmetena vastavalt määruse (EL) 2016 artiklile 9. 679.

Kogume tundlikke andmeid ainult teie sõnaselge nõusoleku alusel, kui see on vajalik või kui olete need andmed tahtlikult avalikustanud.

Teie isikuandmete jagamine teistega

Sidusettevõtted ja teenuseosutajad

Võime avalikustada teie isikuandmeid::

 1. oma sidus- ja tütarettevõtetele selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel;
 2. meie kolmandast isikust teenuseosutajatele, kes osutavad meile teenuseid nagu veebisaidi hostimine, andmeanalüüs, makse-/arvetöötlus, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja asjaomase infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, e-kirjade edastamine, krediidiriski maandamine, identiteedihaldus, ürituste haldus, turuteave, auditeerimine, pettuse tuvastamine ja muud teenused;
 3. kolmandatele isikutele, et nad saaksid saata teile turunduskirju kooskõlas teie valikuga, kui olete sellise jagamise valinud;
 4. auhindade jagamise, võistluste ja sarnaste kampaaniapakkumiste kolmandast isikust korraldajatele;
 5. suhtlusmeedia konto, teiste veebisaitide kasutajate ja sotsiaalmeediakonto pakkujaga seotud ühenduste suhtes seoses sotsiaalse ühiskasutuse tegevusega.
 6. Kui suhtlete Philipsi kodumasinatega ärikliendi, tarnija või äripartnerina, võib Philips kodumasinad avalikustada isikuandmeid, mis sisalduvad teie ja/või teie ettevõtte esitatud aruannetes või teistes materjalides vastavalt kokkuleppele mõne teise äripartneri ja/või tarnijaga.
Muu kasutamine ja avalikustamised

Samuti võime kasutada ja avalikustada teie isikuandmeid viisil, mis on meie arvates vajalik või sobiv: (a) et täita kehtivate seaduste nõudeid, mis võivad hõlmata väljaspool teie asukohariiki kehtivaid seaduseid; et vastata avaliku sektori ja valitsusasutuste (võivad hõlmata asutusi väljaspool teie elukohariiki) päringutele; et teha koostööd õiguskaitse või muul õiguslikul põhjusel; (b) et jõustada tingimusi; ja (c) et kaitsta meie, ja/või meie sidus- või tütarettevõtete, teie või teiste õigusi, privaatsust, turvalisust või vara.

Peale selle võime teie andmeid kasutada, avalikustada või kolmandale isikule edastada igasuguse reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte, omistamise; meie äritegevuse, varade või aktsiate kas täielikult või osaliselt üleandmise või muul viisil kaotsimineku korral (sh seoses võimaliku pankrotimenetluse vms).

Kolmanda isiku teenused

See privaatsusteade ei käsitle ega vastuta ühegi kolmanda isiku eraelu puutumatuse, teabe ega muude tavade eest, sealhulgas ühegi kolmanda isiku puhul, kes kasutab mis tahes veebisaiti või teenust, millele Philipsi kodumasinate lehed lingivad. Lingi lisamine Philipsi kodumasinate lehekülgedele ei tähenda, et meie või meie sidusettevõtted või tütarettevõtted toetame lingitud veebisaiti või teenust.

Peale selle ei vastuta me andmete kogumise, kasutamise, avalikustamise või turvapoliitika või -meetmete eest, mida rakendavad organisatsioonid, nagu Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM või mõni teise rakenduse arendaja, rakenduse pakkuja, sotsiaalmeedia platvormi pakkuja, operatsioonisüsteemi pakkuja, mobiilteenuse pakkuja või seadme tootja, sealhulgas ka seoses isikuandmetega, mida nendele organisatsioonidele Philipsi lehekülgede kaudu või nendega seoses avalikustate. Neil muudel organisatsioonidel võivad olla oma privaatsusteated, -avaldused või -põhimõtted. Soovitame need kindlasti läbi vaadata, et mõista, kuidas need teised organisatsioonid võivad teie isikuandmeid töödelda.

Kolmanda isiku küpsised ja muud jälgimissüsteemid

Me kasutame küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, kui suhtlete Philipsi kodumasinate lehtedega ja kasutate neid – kui külastate meie veebisaite, kasutate meie sotsiaalmeedia lehekülgi, saate meie e-kirju, kasutate meie mobiilirakendusi ja/või ühendatud seadmeid. Enamikul juhtudel ei ole meil võimalik teid tuvastada otse nende tehnoloogiate abil kogutava teabe põhjal.

Kogutud andmeid kogutakse selleks, et:

 1. tagada digitaalse kanali nõuetekohane toimimine;
 2. analüüsida digitaalse kanali kasutamist, et saaksime mõõta meie digitaalsete kanalite toimivust ja tulemuslikkust parendada;
 3. luua ühendus teie sotsiaalmeedia võrgustikega ja lugeda arvustusi;
 4. aidata reklaame kohandada kooskõlas teie huvidega, nii Philipsi kodumasinate digitaalsete kanalite raames kui ka väljaspool nimetatud kanaleid.

Soovi korral saate küpsised kustutada; ehkki teatud küpsised on vajalikud meie veebisaidil või rakenduses ringi vaatamiseks ja navigeerimiseks, on enamik funktsioone siiski saadaval ka ilma küpsisteta. Selles rakenduses kasutatavate küpsiste või teiste sarnaste süsteemide kasutamise kohta ja teie küpsiste valikute kohta lugege meie küpsiste teatist.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me püüame kasutada mõistlikke organisatsioonilisi, tehnilisi ja haldusmeetmeid, et kaitsta isikuandmeid meie organisatsioonis. Kahjuks ei saa tagada, et andmeedastus- või salvestussüsteem oleks 100% turvaline. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline, palun teatage sellest viivitamatult vastavalt „Kuidas te saate meiega ühendust võtta?” allolevas lõigus.

Kui pikalt teie isikuandmeid talletatakse?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik või lubatud, arvestades vastavate andmete kogumise eesmärki (eesmärke). Talletamise perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist: i) ajaperiood, mille jooksul te Philipsi kodumasinate veebilehti kasutate; ii) võimalik juriidiline kohustus, mida kohustume täitma; või iii) olukord, mil talletamine on meie juriidilist staatust arvestades soovitatav (näiteks arvestades piiranguid, kohtuvaidlusi või regulatiivseid kontrolle).

Kohtualluvus ja piiriülene edastamine

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kaasame teenuseosutajaid, ning teenuseid kasutades kinnitate, et lubate edastada (võimalikke) andmeid oma elukohariigist väljapoole, teistesse riikidesse, mille andmekaitse-eeskirjad võivad erineda teie elukohariigis kehtivatest. Teatud juhtudel võib kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametitel või julgeolekuasutustel olla õigus ligi pääseda teie isikuandmetele.

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võib teie isikuandmeid edastada sidusettevõtetele või teenuseosutajatele EMP-välistes riikides, millele Euroopa Komisjon on andnud heakskiidu EMP standardite kohaselt piisaval tasemel andmekaitse pakkumise eest (terviklik loend asjaomastest riikides on kättesaadav siin). Euroopa Majanduspiirkonnast Euroopa Komisjoni poolt mitteasjakohaseks peetavatele riikidele üleminekuks oleme kehtestanud piisavad meetmed teie isikuandmete kaitseks, näiteks Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud lepingu tüüptingimused.

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teie õigused ja valikuvõimalused

Kui soovite esitada taotluse teie varasemalt meile esitatud isikuandmetele ligi pääsemiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks, neile ligipääsu piiramiseks või nende töötlemisest keeldumiseks, või kui sooviksite teisele ettevõttele edastamiseks saada meilt teie kohta talletatud isikuandmetest elektroonilise koopia (ulatuses, mil asjaomane andmete edastamise õigus tuleneb teile kohaldatavast seadusandlusest), võtke meiega ühendust kontakti vormi kaudu. Vastame teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusega.

Palun tehke oma taotluses selgeks, milliseid isikuandmeid soovite muuta, kas soovite, et teie isikuandmed oleksid meie andmebaasist sulustatud, või andke meile muul viisil teada, milliseid piiranguid soovite oma isikuandmete kasutamisele seada. Teie kaitsmiseks võime töödelda ainult taotlusi, mis käsitlevad teie isikuandmeid seoses teie konto, e-posti aadressi või teiste konto andmetega, mida kasutate meile taotluse saatmiseks, ning enne taotluse töötlemist võib osutuda vajalikuks teie isiku tuvastamine.

Samuti võite loobuda elektroonilise side saamisest Philipsi kodumasinatelt. Kui te ei soovi edaspidi enam turundusalaseid e-kirju saada, võite nende saamisest loobuda, selleks klõpsake tellimise tühistamise nupul, mida leiate iga meie saadetud reklaamkirja lõpus.

Pöörame tähelepanu sellele, et võime teatud andmeid säilitada aruandluse eesmärgil ja/või selleks, et lõpetada tehingud, mida enne muutmise või kustutamise taotlemist alustasite (nt kui sooritate ostu või osalete kampaanias, ei pruugi meil teie esitatud isikuandmete muutmine või kustutamine õnnestuda enne, kui vastav ost on tehtud või kampaania lõppenud). Võimalik on ka jääkteave, mis jääb meie andmebaasidesse ja teistesse kirjetesse, mida ei eemaldata.

Proovime teie taotlusele vastata nii ruttu, kui praktiliselt võimalik. Palun pange tähele, et kui te loobute turundusega seotud e-kirjade saamisest, võime teile siiski saata olulisi haldussõnumeid, millest te ei saa loobuda.

Kui kasutate mõnda oma valikuvabadust või õigust (või kõiki neid), ei pruugi teatud Philipsi kodumasinate teenused teile, kas tervenisti või osaliselt, kättesaadavad olla.

Eriteave lapsevanematele

Eriteave lapsevanematele

Philipsi kodumasinate leheküljed ei ole suunatud lastele, nagu on määratletud kohaldatavas õiguses, ning me ei kogu teadlikult lastelt isikuandmeid. Siiski on Philipsi kodumasinate poliitika seaduse järgimine, kui see nõuab lapsevanematelt või eestkostjalt luba enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist. Meie eesmärk on kaitsta laste privaatsust ning julgustame vanemaid ja eestkostjaid laste veebitegevuste ja huvidega kursis olema.

Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on ilma nende nõusolekuta meile oma isikuandmed edastanud, tuleb võtta meiega ühendust aadressil Kontakti | Philips Domestic Appliances. Kui saame teada, et laps on meile isikuandmed edastanud, kustutame tema andmed oma failidest.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või selle kohta, kuidas Philipsi kodumasinad teie isikuandmeid kasutab, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil Kontakti | Philips Domestic Appliances. Peale selle on teil õigus oma riigi või piirkonna järelevalveasutusele kaebus esitada.