Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Tagasi

Saage vajalikku tuge

Garantii

Saeco tooted on disainitud ja valmistatud kõige kõrgemaid standardeid järgides, neil on hea jõudlus ning neid on lihtne kasutada ja paigaldada. Kui teil esineb toote kasutamisel raskusi, soovitame teil kõigepealt lugeda kasutusjuhendit või selle veebisaidi toe jaotises olevat teavet, kust võite leida allalaaditava kasutusjuhendi (olenevalt toote tüübist), korduma kippuvad küsimused, õppevideod või tugifoorumi. Toote rikke korral, mis on küll ebatõenäoline, remondib Saeco teie Saeco toote tasuta, kui teavitasite meid rikkest garantiiaja jooksul, eeldusel, et toodet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile (nt ettenähtud keskkonnas, mitte professionaalsel eesmärgil). 
Kui viite toote remonti oma elukohariigis, aga ostsite toote välismaalt, püüab Saeco remontida teie toodet vastavalt selle riigi garantiitingimustele, kust te toote ostsite. See garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi. 

Garantiiperiood 

Garantiiperiood on 24 kuud, kui kasutusjuhendis, garantiilehel või aadressil www.philips.com/warranty pole märgitud teisiti. 

Garantiitingimused 

Garantiiperiood algab ostukuupäevast, mis on märgitud teie ostutõendile, ning lõpeb allpool jaotises „Garantiiperiood” märgitud perioodi lõpus. Kui teie seade vajab remonti, aga te olete kaotanud ostutõendi, loetakse garantiiperioodi alguseks kuupäev, mis on kolm kuud hilisem tootele märgitud või seerianumbrist tuletatavast valmistamiskuupäevast. Kui remonti vajab toode, millel puudub tootmiskuupäev või seerianumber, on vaja kehtivat ostutõendit. 
Kui parandamine ei ole võimalik või see pole äriliselt tasuv, võib Saeco asendada toote sarnaste funktsioonidega uue või taastatud tootega. Pärast parandamist, püsivara uuendamist või vahetamist jätkub garantiiperiood alates algsest ostukuupäevast. 

Mis on välistatud? 

Garantii ei kata kaudseid või ahelkahjusid (sealhulgas aja- ja andmekadu või saamatajäänud sissetulek) ega hüvita teie tehtud toiminguid, nagu regulaarne hooldus, püsivara värskenduste installimine või andmete salvestamine või taastamine. 
Saeco ei garanteeri toodete katkematut või tõrgeteta tööd, sealhulgas koostalitlusvõimet kõigi praeguste ja/või tulevaste tarkvara- või riistvaraversioonidega. 
Garantii ei kehti järgmistes olukordades.

- Ostutõendit on mis tahes viisil muudetud või see on loetamatuks tehtud.
- Tootel olevat mudelinumbrit, seerianumbrit või tootmiskuupäeva koodi on muudetud, see on eemaldatud või loetamatuks muudetud.
- Toode kuulus ostmisel defektsete toodete hulka. Toote parandamist või muudatusi on teinud volitamata remondiettevõtted või isikud.
- Defekt on põhjustatud ülemäärasest mittesihtotstarbelisest kasutamisest.
- Defekt on põhjustatud toote väärkasutusest või keskkonnatingimustest, mis ei vasta toote kasutusjuhendis märgitule.
- Defekt on põhjustatud muude kui kasutusjuhendis soovitatud väliste seadmete, lisaseadmete või tarvikute (sh tarkvara) ühendamisest.
- Toode on kahjustatud, sealhulgas kahjustused, mille on tekitanud loomad või mis on tingitud äikesest, ebanormaalsest pingest, tulekahjust, loodusõnnetusest, transpordist või veest (välja arvatud juhul, kui kasutusjuhendis on sõnaselgelt öeldud, et toodet võib veega loputada). Tavapärane kulumine või kuluosade (nt filtrikassetid) väljavahetamine.
- Toode ei tööta korralikult, sest see ei olnud mõeldud, toodetud ega heaks kiidetud kasutamiseks riigis, kus toodet kasutatakse. Selline olukord võib juhtuda, kui toode imporditakse.
- Toode ei tööta korralikult teenusepakkujatele juurdepääsu või nendega ühenduse loomisega seotud probleemide tõttu, nagu katkestused juurdepääsuvõrkudes (nt internet), rikked liituja või korrespondendi liinil, kohaliku võrgu rike (kaabeldus, failiserver, kasutaja liin) ja rikked ülekandevõrgus (interferents, skrambleerimine, rikked või halb võrgukvaliteet).

Toode vajab remonti? 

Asjatute ebamugavuste vältimiseks soovitame teil enne edasimüüja või Saeco poole pöördumist lugeda kasutusjuhend hoolikalt läbi ja/või vaadata selle veebisaidi toe jaotist. Toote remontimiseks garantiiperioodi ajal võtke ühendust klienditeeninduskeskusega ühel sellel veebisaidil näidatud meetoditest. Kui toote garantii enam ei kehti, on mõnes riigis võimalik ühendust võtta otse lähima volitatud hoolduskeskusega. Hoolduskeskuste aadressid leiate sellelt veebisaidilt. Et teid oleks võimalik parimal viisil aidata, kui võtate ühendust Saeco või tema teenusepartneritega, varuge käepärast
- toote tüübi või mudeli number (mille kohta öeldakse mõnikord ka mudeli ID);
- ostutõend (nt originaalarve või ostutšekk), millele on märgitud ostukuupäev, edasimüüja nimi ja toote mudeli number;
- tootel olev seerianumber või tootmiskuupäeva kood. 
Mudelinumbri, seerianumbri või tootmiskuupäeva koodi (kui see on olemas) leiate toote hooldusluugi sisemiselt poolelt. 

Kas tegemist on ühendatud tootega? 

Kõik ühendatud tootes olevad andmed võivad remondi käigus kaduma minna või need võidakse kustutada. Saeco ei vastuta niisuguse andmekao eest. 

SAECO kaubamärk 

SAECO on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärk ja seda kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote valmistamise ja müügi eest vastutab Philips Domestic Appliances Nederland B.V. ning Philips Domestic Appliances Nederland B.V. on selle toote garantiiandja. 

Garantiiandja 

Saeco kaubamärgi all müüdavate toodete garantiiandja on Philips Domestic Appliances Nederland B.V. aadressil Tussendiepen 4a, 9206 AD, Holland.

Kasulikud lingid