Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Vaření nápojů

Obecný postup

Chcete-li připravit nápoj, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
2 Pod výškově nastavitelnou dávkovací hubici umístěte jeden nebo dva šálky. Výšku hubice lze podle velikosti šálku nebo sklenice nastavit posunutím dávkovací hubice nahoru nebo dolů.
3 Přejděte do nabídky nápojů klepnutím na ikonu nápojů user manual. Přejíždějte zleva doprava a klepnutím vyberte požadovaný nápoj.
- Pokud chcete připravit dva šálky, klepněte na ikonu „2ד. Přístroj automaticky provede dva cykly mletí v pořadí vybraných nápojů.
user manual Ikona „2ד není k dispozici pro všechny nápoje.
4 Po výběru nápoje můžete posouváním nastavitelných sloupků nahoru a dolů upravit nastavení podle svých preferencí.
5 Přípravu vybraného nápoje poté spusťte stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual.
user manual Nopoužívejte karamelizovaná nebo jinak ochucená kávová zrna.
user manual Knoflíkem nastavení mletí otáčejte v malých krocích. Rozdíl v chuti se projeví po uvaření 5 šálků kávy.

Podpora týkající se parametrů nápojů

Chcete-li získat další informace o konkrétním parametru nápoje, stiskněte a podržte nastavitelný sloupek po dobu 3 sekund.
user manual

Příprava nápojů obsahujících mléko

Chcete-li vařit nápoje obsahující mléko, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
Tip: Když je pružná trubička na mléko připojena k napěňovači mléka, posuňte dávkovací hubici do nejvyšší polohy pro snadný přístup k nádržce na vodu.
2 Odšroubujte víko nádržky na mléko a naplňte ji mlékem.
Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vždy používejte vychlazené mléko.
3 Připojte pružnou trubičku na mléko k napěňovači mléka.
4 Vložte kovovou trubičku na mléko do nádržky.
5 Klepněte na ikonu nápojů user manual, posuňte se v nabídce a vyberte ikonu nápoje s mlékem podle vlastního výběru.
6 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
7 Stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual můžete kdykoli začít připravovat vybraný nápoj.
- U některých nápojů začne přístroj vypouštět nejprve mléko a až potom kávu. U jiných nápojů je pořadí obrácené – přístroj vypouští nejprve kávu a až potom mléko.
- Chcete-li přestat vydávat mléko dříve, než přístroj vydá přednastavené množství, stiskněte ikonu spuštění/zastavení user manual (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).
- Chcete-li před dokončením přestat vydávat celý nápoj (mléko a kávu), stiskněte a podržte ikonu spuštění/zastavení user manual (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).
user manual Bezprostředně po dokončení dávkování mléka proběhne čistící program „HygieSteam Shot“. Přístroj vhání do vnitřního systému na mléko páru, aby ho rychle opláchl. Kovová část trubičky na mléko proto může být horká. Abyste se vyhnuli riziku popálení, nechte ji nejprve vychladnout.
Tip: K přípravě nápojů obsahujících mléko můžete také použít běžné krabicové mléko. Vložte kovovou trubičku na mléko přímo do krabicového mléka.

Vaření kávy z mleté kávy

Chcete-li vařit kávu z mleté kávy, postupujte podle několika jednoduchých kroků.
user manual
1 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a vsypte do ní jednu odměrku mleté kávy. Poté víko zavřete.
2 Klepněte na ikonu nápojů user manual, posuňte se zleva doprava a vyberte svůj nápoj.
3 Klepněte na ikonu mleté kávy user manual.
4 Nastavení můžete upravit podle svých preferencí posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů.
5 Přípravu vybraného nápoje poté spusťte stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual.
user manual Pokud vyberete mletou kávu, nebude možné nastavit sílu kávy nebo uvařit více šálků najednou.

Dávkování horké vody

user manual
1 Ujistěte se, že je vnitřní napěňovač mléka správně připojen k přístroji.
2 Postavte pod výstup šálek.
user manual
3 Klepněte na položku „Horká voda“.
user manual
4 Posunutím nastavitelných sloupků nahoru a dolů můžete podle potřeby upravit množství horké vody nebo její teplotu.
5 Stiskněte ikonu Spuštění/Zastavení user manual.
6 Chcete-li před dokončením zastavit vypouštění horké vody, stiskněte znovu ikonu spuštění/zastavení user manual (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo znovu stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).

Přizpůsobení

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Můžete si vybrat vlastní ikonu a vlastní název profilu.

Získejte ze zrn tu nejlepší chuť pomocí funkce BeanMaestro

S BeanMaestro si můžete zvolit druh a pražení kávových zrn. Tato funkce poté automaticky optimalizuje nastavení přípravy kávy, díky čemuž z kávových zrn získáte ten nejlepší výsledek.
user manual
1 Klepněte na ikonu zrn v hlavní nabídce.
user manual
2 Klepněte na funkci BeanMaestro.
3 Vyberte typ zrn. Můžete si vybrat mezi směsí Arabica a Robusta.
4 Vyberte úroveň pražení zrn.
5 Nastavení přípravy se optimalizuje automaticky.
6 Vychutnejte si svou další kávu.

Zrychlete přípravu pomocí funkce CoffeeMaestro

Kromě nastavování jednotlivých nastavení nabízí váš přístroj možnost výběru chuťových profilů pomocí funkce CoffeeMaestro. Můžete si vybrat možnosti Delicato, Intenso a Forte. Pro výběr chuťového profilu CoffeeMaestro:
user manual
1 Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.
user manual
2 Opakovaně klepněte na ikonu CoffeeMaestro.
- Hlavní nastavení nápoje se upraví odpovídajícím způsobem.
3 Spusťte přípravu nápoje klepnutím na ikonu spuštění/zastavení user manual.

Přizpůsobte si svůj nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch+

Po výběru nápoje se automaticky aktivuje funkce CoffeeEqualizer Touch+, která vám umožní upravit nastavení nápoje. Dlouhým stisknutím každé položky na displeji aktivujete funkci nápovědy a získáte další informace.
Pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch+ můžete upravit následující nastavení:
1 Intenzita aromatu
2 Množství kávy
3 Množství mléka
4 Množství vody
5 Teplota nápoje
6 Množství pěny
7 Chuť kávy
8 Také můžete zvolit, zda chcete připravit 1 nebo 2 šálky
9 Pořadí dávkování kávy a mléka
Poznámka: Nastavení, která lze upravit, závisí na vybraném nápoji.

Uložení oblíbených nápojů do profilu

Přístroj umožňuje měnit nastavení nápojů podle vlastních preferencí a poté přizpůsobené nápoje ukládat do osobních profilů. Pomocí profilů si můžete vybírat profily a ukládat recepty.
Pomocí ikony profilů user manual můžete vytvořit profil a přidat nápoj.
user manual
1 Klepněte na ikonu profilů user manual v hlavní nabídce.
user manual
2 Klepněte na ikonu Plus.
3 Zadejte své jméno a vyberte svou oblíbenou ikonu.
4 Jste připraveni přidat nápoj. Klepněte na ikonu vašeho vybraného nápoje.
5 Přizpůsobte si nápoj pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch+ nebo funkce CoffeeMaestro.
user manual
6 Klepnutím na ikonu „Uložit do profilu“ nápoj uložte do svého osobního profilu.

Funkce extra přidání (ExtraShot)

Přístroj nabízí funkci extra přidání do kávy nebo mléčných nápojů ještě dávku kávy Ristretto – například chcete-li, aby byla káva silnější.
1 Postavte pod výstup šálek.
user manual
2 Vyberte nápoj klepnutím na jednu z ikon přímé volby nápoje.
user manual
3 Posuňte nastavitelný sloupek nahoru, abyste nastavili nejvyšší úroveň síly nápoje, a vyberte funkci ExtraShot.
4 Poté začněte připravovat nápoj stisknutím ikony spuštění/zastavení user manual (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo ikony spuštění (pouze SM8885, SM8889).
5 Chcete-li zastavit vydávání nápoje před dokončením, stiskněte znovu ikonu spuštění/zastavení user manual (pouze SM8780, SM8782, SM8785) nebo znovu stiskněte ikonu zastavení (pouze SM8885, SM8889).
user manual Pokud jste vybrali funkci ExtraShot, je v jednom cyklu možné připravit pouze jednu kávu.
user manual Funkce extra dávky není k dispozici pro všechny nápoje.

Přehled přístroje