Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Chybové kódy

Níže je uveden seznam chybových kódů indikujících problémy, které můžete vyřešit sami. Instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care. Pokud se objeví jiný chybový kód, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
Chybový kódProblémMožné řešení
01Nálevka na kávu je ucpaná.
user manual
Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Vysuňte varnou sestavu. Poté otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuňte rukojeť lžičky do nálevky na kávu. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku. Podrobná instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.
03Varná sestava je špinavá nebo není dobře promazaná. Vypněte přístroj. Opláchněte varnou sestavu čistou vodou, nechte ji oschnout a poté ji promažte. Nahlédněte do kapitoly Čištění varné sestavy, případně navštivte webové stránky www.saeco.com/care, kde naleznete podrobnější instruktážní videa. Poté přístroj znovu zapněte.
04Varná sestava není správně usazena.Vypněte přístroj. Vyjměte varnou sestavu a znovu ji vložte. Před vložením varné sestavy zkontrolujte, zda je ve správné poloze. Nahlédněte do kapitoly Manipulace s varnou sestavou, případně navštivte webové stránky www.saeco.com/care, kde naleznete podrobnější instruktážní videa. Poté přístroj znovu zapněte.
05Vodní okruh je zavzdušněn.Resetujte kávovar vypnutím a opětovným zapnutím. Pokud tento postup funguje, pokuste se vypustit 2–3 šálky horké vody. Odvápněte přístroj, pokud jste tak po delší dobu neučinili.
Filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven nebo je ucpaný.Vyjměte filtr AquaClean a potom zkuste znovu připravit kávu. Pokud tento postup funguje, před vložením filtru AquaClean se ujistěte, že je správně připraven. Vložte filtr AquaClean zpět do nádržky na vodu. Pokud přístroj stále nefunguje, může být ucpaný filtr a je zapotřebí ho vyměnit.
11Přístroj se potřebuje adaptovat na pokojovou teplotu.Vyčkejte, než se přístroj adaptuje na pokojovou teplotu (například po přepravě nebo venkovním použití). Přístroj vypněte, počkejte 30 minut a poté jej znovu zapněte. Pokud to nepomůže, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.
14Přístroj je přehřátý. Přístroj vypněte a po 30 minutách jej znovu zapněte.
19Přístroj není řádně zapojený do elektrické zásuvky.Ujistěte se, že malá zástrčka napájecího kabelu je řádně zasunuta do zásuvky na zadní straně přístroje.

Přehled přístroje