Table of contents

Xelsis Suprema User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis SupremaUser Manual

Úprava nastavení přístroje

Většinu nastavení přístroje můžete upravit klepnutím na ikonu nastavení user manual a postupováním podle pokynů na obrazovce.
V případě zájmu o online podporu (časté dotazy, videa apod.) nasnímejte kód QR na obálce této brožury nebo navštivte stránky www.saeco.com/care.

Nastavení tvrdosti vody

user manual K zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti přístroje doporučujeme upravit nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Zároveň tím předejdete potřebě příliš častého odvápňování přístroje. Předvolené nastavení tvrdosti vody je 4: tvrdá voda.
Ke stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací proužek:
user manual
1 Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku nebo jej na 1 sekundu podržte pod tekoucí vodou.
user manual
2 Počkejte 1 minutu. Počet čtverečků, které se na testovacím proužku zbarví červeně, udává tvrdost vody.
V přístroji nastavte odpovídající tvrdost vody:
1 Klepnutím na ikonu nastavení user manual a posunutím zleva doprava vyberte „Tvrdost vody“.
user manual
2 Zvolte úroveň tvrdosti vody. Vybraný počet červených čtverečků na displeji by měl odpovídat počtu červených čtverečků na testovacím proužku.
3 Po nastavení správné tvrdosti vody volbu potvrďte klepnutím na ikonu potvrzení user manual.

Úprava nastavení mlýnku

Sílu kávy můžete upravit pomocí knoflíku nastavení mletí nacházejícího se uvnitř nádoby na kávová zrna. Čím nižší nastavení mletí zvolíte, tím jemněji budou kávová zrna namleta a tím silnější bude káva. Na výběr máte z 12 různých nastavení mletí.
Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto nedoporučujeme upravovat nastavení mletí, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálků (asi 1 měsíc používání).
user manual Než bude možné zcela poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.
user manual Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než jeden stupeň.
1 Klepněte na ikonu zrn v hlavní nabídce.
2 Klepněte na možnost „Mlýnek“.
3 Podívejte se na video s návodem.

Obnovení výrobního nastavení

Přístroj nabízí možnost kdykoli obnovit jeho tovární nastavení.
1 Klepněte na ikonu Nastavení user manual.
2 Posunutím zleva doprava vyberte možnost „Tovární nastavení“. Výběr potvrďte klepnutím na ikonu potvrzení user manual.
- Nastavení je nyní obnoveno.
user manual Do výchozího továrního nastavení se vrátí následující: tvrdost vody, doba do pohotovostního režimu, jas displeje, zvukový signál*,* přední osvětlení, profily, kontrolka nádržky, měření/jednotky, nastavení domovské obrazovky, předvolby BeanMaestro, přihlašovací údaje Wi-Fi, předvolby aktualizací softwaru, přihlašovací údaje Saeco, přihlašovací údaje Amazon.

Přehled přístroje