Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Vyjmutí a vložení varné sestavy

Přejděte do nabídky „Stav“ na obrazovce a vyberte možnost „Čištění varné sestavy“ nebo navštivte stránku www.saeco.com/care, kde najdete video s podrobnými pokyny, jak vyjmout, vložit a vyčistit varnou sestavu.

Vyjmutí varné sestavy z přístroje

user manual
1 Otevřete obslužná dvířka.
user manual
2 Vyjměte zásuvku na zbytky kávy.
user manual
user manual
3 Stiskněte tlačítko PUSH a zatáhněte za držák varné sestavy, abyste ji odpojili od přístroje.

Vložení varné sestavy zpět

Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.
user manual
1 Zkontrolujte, zda je šipka na žlutém válci na straně varné sestavy zarovnána s černou šipkou a značkou N.
user manual
- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varné sestavy.
2 Zkontrolujte, zda je žlutý pojistný háček na druhé straně varné sestavy ve správné poloze.
user manual
- Háček nastavíte správně tak, že jej zatlačíte vzhůru do krajní horní polohy.
user manual
user manual
3 Nasuňte varnou sestavu po kolejničkách na stranách zpět do přístroje, až dosedne na místo se zřetelným zaklapnutím. Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).
4 Umístěte zpátky zásuvku na kávový odpad a zavřete obslužná dvířka.

Přehled přístroje