Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Ovládací panel

Tento espresovač existuje ve dvou verzích. Jejich ovládací panely vypadají odlišně, všechny ikony však fungují stejně. Přehled všech ikon naleznete na obrázcích B a C. Níže jsou uvedeny popisy.
user manual
B1 Ikona Vypnuto
C1 Ikona Zapnuto/Vypnuto
B2/C2 Nápoje
B3/C3 Nabídka nápojů
B4/C4 Osobní profily
B5/C5 Zrna
B6/C6 Nastavení přístroje
B7/C7 Stavová nabídka
B8/C8 Obchod
B9/C9 Ikona Spuštění/Zastavení user manual

Přehled přístroje