Съдържание

Xelsis Suprema Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis SupremaРъководство за потребителя

Регулиране на настройките на машината

Можете да регулирате повечето настройки на машината, като докоснете иконата за настройки user manual и следвате стъпките на екрана.
За онлайн поддръжка (често задавани въпроси, видеоклипове и др.) сканирайте QR кода на корицата на тази книжка или посетете www.saeco.com/care

Настройване на твърдостта на водата

user manual Съветваме ви да регулирате настройката за твърдост на водата спрямо нивото на твърдост на водата във вашия регион за оптимална работа и по-дълъг живот на машината. Това също така намалява необходимостта от често премахване на накип от машината. Настройката за твърдост на водата по подразбиране е 4: твърда вода.
Използвайте включената в комплекта тест лента, за да определите твърдостта на водата във вашия регион:
user manual
1 Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата или я задръжте под чешмата за 1 секунда.
user manual
2 Изчакайте 1 минута. Броят квадрати върху тест лентата, които станат червени, показва твърдостта на водата.
Настройте машината на правилната твърдост на водата:
1 Докоснете иконата за настройки user manual и превъртете от ляво надясно, за да изберете Water hardness (Твърдост на водата).
user manual
2 Изберете нивото на твърдост на водата. Броят червени квадрати, избрани на дисплея, трябва да е същият като броя червени квадратчета по тест лентата.
3 Когато сте задали правилното ниво на твърдост на водата, натиснете иконата за потвърждение user manual.

Регулиране на настройките на мелене

Можете да промените силата на кафето с помощта на регулатора за настройка на степента на смилане, намиращ се в контейнера за кафе на зърна. Колкото по-ниска е настройката на мелене, толкова по-фино ще са смлени кафените зърна и толкова по-силно ще стане кафето. Можете да избирате между 12 различни настройки на степента на смилане.
Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви препоръчваме да не регулирате настройките на мелене, докато не приготвите 100 – 150 чаши (около 1 месец употреба).
user manual Трябва да приготвите 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната разлика.
user manual Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.
1 Докоснете иконата със зърна в основното меню.
2 Докоснете „Grinder“ (Мелачка).
3 Гледайте видеоклипа с инструкции.

Възстановяване на фабричните настройки

Машината ви предоставя възможността да възстановите фабричните настройки по всяко време.
1 Натиснете иконата за настройки user manual.
2 Превъртете от ляво надясно, за да изберете „Factory settings“ (Фабрични настройки). Потвърдете, като докоснете иконата за потвърждение user manual.
- Настройките са възстановени.
user manual Следните фабрични настройки се възстановяват по подразбиране: твърдост на водата, време на готовност, яркост на дисплея, звук*,* осветление отпред, профили, индикатор на резервоара, измерване/единици, настройки на началния екран, предпочитания за BeanMaestro, идентификационни данни за Wi-Fi, предпочитания за софтуерни настройки, идентификационни данни за Saeco, идентификационни данни за Amazon.

Общ преглед на машината