Съдържание

Xelsis Suprema Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis SupremaРъководство за потребителя

Декларация за съответствие

С настоящото DAP B.V. декларира, че напълно автоматичните еспресо машини SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 и SM8889 са в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.saeco.com.
Напълно автоматичните еспресо машини SM8780, SM8782, SM8785, SM8885 и SM8889 са оборудвани с Wi-Fi модул, 2,4 GHz 802,11 b/g/n (канали 1..13). Максимална мощност на предаване <100 mW (20 dBm).

Общ преглед на машината