Съдържание

Xelsis Suprema Ръководство за потребителя
Изтегли PDF|Печатам
Saeco logo
Xelsis SupremaРъководство за потребителя

Кодове за грешки

По-долу ще намерите списък с кодове за грешки, показващи проблеми, които можете да разрешите сами. Видеоинструкции можете да намерите на адрес www.saeco.com/care. Ако се покаже друг код за грешка, се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
Код за грешкаПроблемВъзможно решение
01Фунията за кафе е задръстена.
user manual
Изключете машината и извадете щепсела от контакта. Извадете модула за приготвяне. След това отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.
03Блокът за приготвяне е мръсен или не е смазан добре. Изключете машината. Изплакнете блока за приготвяне с прясна вода, оставете го да изсъхне на въздух и след това го смажете. Вижте глава „Почистване на блока за приготвяне“ или посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции. След това включете машината отново.
04Блокът за приготвяне не е позициониран правилно.Изключете машината. Извадете блока за приготвяне и го поставете отново. Уверете се, че блокът за приготвяне е в правилно положение, преди да го поставите. Вижте глава „Работа с блока за приготвяне“ или посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции. След това включете машината отново.
05Във водния кръг има въздух.Рестартирайте машината, като я изключите и включите отново. Ако това помогне, пуснете 2 – 3 чаши гореща вода. Премахнете накипа от машината, ако не сте го правили от дълго време.
Филтърът AquaClean не е подготвен правилно преди поставяне или е задръстен.Извадете филтъра AquaClean и опитайте отново да приготвите кафе. Ако това помогне, се уверете, че филтърът AquaClean е подготвен правилно, преди да го поставите обратно. Поставете филтъра AquaClean обратно в резервоара за вода. Ако и това не помогне, филтърът може да е задръстен и трябва да се смени.
11Машината трябва да се настрои към стайната температураДайте известно време на машината да се приспособи от температурата по време на транспорт или навън към стайната температура. Изключете машината за 30 минути и я включете отново. Ако това не даде резултат, обърнете се към центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.
14Машината е прегряла. Изключете машината и я включете отново след 30 минути.
19Машината не е включена правилно в контакта.Уверете се, че малкият щепсел на захранващия кабел е правилно пъхнат в гнездото на гърба на машината.

Общ преглед на машината