Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Termeni de utilizare

Saeco este o marcă a companiei Philips Domestic Appliances.

Acest site web ("site web") vă este oferit de Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debussylaan 88, 1082MD ("PDA").

Următorii termeni de utilizare guvernează accesul și utilizarea acestui site web. De asemenea, termenii și condițiile specifice se pot aplica conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor specifice conținute pe sau disponibile prin intermediul acestui site web ("conținutul") și conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor specifice pe care le puteți încărca, trimite și/sau publica pe site-ul web ("conținutul utilizatorului") sau tranzacțiilor încheiate prin intermediul acestui site web. Astfel de termeni specifici pot exista în plus față de acești termeni de utilizare sau, numai în măsura specificată în mod expres, pot înlocui acești termeni de utilizare.

1. Acceptarea termenilor de utilizare

Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți obligat din punct de vedere juridic să respectați termenii de utilizare și toți termenii și condițiile conținute sau la care se face referire aici sau orice termeni și condiții suplimentare stabilite pe acest site web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU trebuie să accesați sau să utilizați acest site web.

2. Modificarea termenilor

Acești termeni de utilizare pot fi modificați de Philips în orice moment. Termenii de utilizare modificați vor intra în vigoare în momentul publicării. Prin continuarea accesării sau utilizării site-ului web după o astfel de publicare, se va considera că ați acceptat aceste modificări. Vă recomandăm să revizuiți în mod regulat orice termeni și condiții în vigoare. Alte site-uri web PDA pot avea propriii lor termeni de utilizare care se aplică la aceste site-uri web.

PDA își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a face modificări sau actualizări referitoare la site-ul web sau la conținutul site-ului web în orice moment, fără notificare prealabilă. PDA își rezervă dreptul de a restricționa, a refuza sau a înceta accesul oricărei persoane la site-ul web sau la orice parte a acestuia, cu efect imediat, fără notificare, în orice moment și din orice motiv, la discreția sa

3. Politica de confidențialitate

Informațiile cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul sau în legătură cu acest site web vor fi utilizate numai în conformitate cu politica de confidențialitate PDA, iar acești termeni de utilizare sunt supuși politicii de confidențialitate, așa cum este publicată pe acest site web.

4. Declinarea responsabilității

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV ȘI NU DOAR: TEXT, IMAGINI, GRAFICĂ, LINKURI ȘI ALTE MATERIALE) DE PE SITE-UL WEB, SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE". PHILIPS ȘI FILIALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, LICENȚIAȚII DE MARCĂ ȘI FURNIZORII SĂI DECLINĂ PRIN PREZENTA ÎN MOD EXPRES, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ORICE DECLARAȚII SAU GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ABSENȚA CONTRAFACERII SAU CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA ACESTUI SITE WEB, A CONȚINUTULUI SAU A CONȚINUTULUI UTILIZATORULUI. Nici PDA, nici filialele, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii săi nu garantează sau nu fac nicio declarație că (i) site-ul web va îndeplini cerințele dumneavoastră, (ii) site-ul web va funcționa neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori sau (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea site-ului web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest site web) vor fi corecte, complete, exacte, fiabile, sau îndeplinesc în alt mod cerințele dumneavoastră.

Acesta este un site web public. Nu trebuie să aveți nicio așteptare de confidențialitate cu privire la orice conținut de utilizator pe care îl trimiteți pe acest site web. Nu trimiteți informații confidențiale aici.

PDA și filialele, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii săi nu vor avea nicio răspundere pentru întreruperile sau omisiunile serviciilor de internet, de rețea sau de găzduire și nu garantează că site-ul web sau serviciile care pun la dispoziție acest site web sau comunicațiile electronice trimise de PDA nu conțin viruși sau alte elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținut în alt mod prin utilizarea acestui site web se face la discreția și cu riscul dumneavoastră. Veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră informatic sau pentru pierderea datelor care rezultă din descărcarea oricărui astfel de material.

5. Înregistrare

Accesarea anumitor zone ale site-ului web și utilizarea anumitor funcții sau caracteristici ale site-ului web vă pot solicita să vă înregistrați drept colaborator. Înregistrarea este gratuită.

Când vă înregistrați, trebuie să alegeți un nume de utilizator unic sau un "handle" și o parolă și trebuie să furnizați o adresă de e-mail unică, validă, actuală și verificabilă. Numele de utilizator și adresele de e-mail duplicate nu sunt permise, deci dacă numele sau adresa pe care o introduceți este deja în uz, vi se va solicita să alegeți alta. Vă vom trimite un e-mail de confirmare cu informațiile dumneavoastră înregistrate. În cazul în care livrarea acestor informații eșuează din orice motiv, accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a zonelor, funcțiilor sau caracteristicilor care necesită o astfel de înregistrare poate fi refuzată sau reziliată. Vă veți actualiza imediat înregistrarea pentru a o menține exactă și actuală. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a vă schimba numele de utilizator sau de a șterge conținutul trimis pe site-ul web sau de a refuza sau anula înregistrarea dumneavoastră dacă alegeți un nume de utilizator care, la discreția noastră, este obscen, indecent, abuziv sau necorespunzător în alt mod. De asemenea, sunteți unicul responsabil pentru restricționarea accesului la computerul (computerele) dumneavoastră. Sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul dumneavoastră, folosind numele de utilizator și/sau parola dumneavoastră și care sunt cauzate de comportamentul, inacțiunea sau neglijența dumneavoastră. Dacă luați la cunoștință orice comportament suspect sau neautorizat cu privire la contul, numele de utilizator și/sau parola dumneavoastră, sunteți de acord să ne contactați imediat. Putem, la discreția noastră, să interzicem înregistrarea de la orice serviciu de e-mail sau ISP specific.

6. Colaborator

Prin trimiterea oricărui conținut de utilizator pe site-ul web, garantați că materialul va fi adecvat, constructiv și relevant și nu va conține niciun element care poate fi ilegal sau inapt pentru publicare, inclusiv, dar fără a se limita la elemente care (1) pot fi defăimătoare sau pot cauza prejudicii unei alte persoane sau entități, (2) pot provoca daune oricărei persoane sau proprietăți sau pot defăima sau hărțui în alt mod orice persoană sau organizație, (3) pot încălca orice drepturi legale ale oricărei persoane (inclusiv dreptul la intimitate sau publicitate), (4) sunt pornografice, obscene, profane, vulgare, indecente sau amenințătoare, (5) sunt inacceptabile din punct de vedere cultural, etnic sau în alt mod, sau (6) sugerează sau încurajează orice activitate ilegală.

Veți depune eforturi rezonabile pentru a scana și a elimina orice viruși sau alte caracteristici contaminante sau distructive înainte de a trimite orice material. De asemenea, nu veți transmite scrisori în lanț, scheme piramidale, sondaje și solicitări prin intermediul site-ului web. De asemenea, nu veți falsifica anteturi și nu veți manipula identificări sau alte date pentru a ascunde originea oricărui conținut și/sau conținut de utilizator transmis prin intermediul site-ului nostru web sau pentru a vă manipula prezența pe site-ul web. Nu veți interfera sau perturba site-urile, serverele sau rețelele noastre și nu veți lua nicio măsură care impune o sarcină excesiv de mare asupra infrastructurii noastre.

Afirmați, declarați și garantați că conținutul utilizatorului trimis pe site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate al altuia, cum ar fi, dar fără a se limita la drepturile de autor, mărcile comerciale sau brevetele sau orice obligație de confidențialitate.

Recunoașteți și sunteți de acord că oricare dintre ideile, trimiterile sau discuțiile dumneavoastră, sau orice alt conținut de utilizator furnizat de dumneavoastră în cadrul site-ului web, care nu face obiectul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, poate fi utilizat de orice alt colaborator fără compensații sau atribuiri.

Prin prezenta, acordați PDA, filialelor sale, afiliaților, licențiaților de marcă și altor parteneri, o licență globală, irevocabilă, gratuită, neexclusivă, sublicențiabilă și transferabilă pentru a utiliza, a reproduce, a pregăti lucrări derivate, a distribui, a efectua public, a afișa public, a transmite și a publica conținutul de utilizator furnizat de dumneavoastră, pe acest site web sau pe orice alt site web PDA sau în alte materiale de marketing PDA sau în materiale privind relațiile publice din orice și din toate mijloacele mass-media.

Veți fi singurul responsabil pentru propriul conținut de utilizator și pentru consecințele postării și/sau publicării acestuia. PDA poate, dar nu este obligat să revizuiască și să monitorizeze, înainte și/sau după trimitere, conținutul de utilizator. Cu toate acestea, recunoașteți că ne este imposibil să monitorizăm sau să revizuim tot conținutul de utilizator. Fără nicio limitare, PDA, filialele sale, afiliații, partenerii, licențiatorii, licențiații de marcă și furnizorii săi nu vor fi și nu pot fi trași la răspundere pentru acuratețea, exhaustivitatea, calitatea sau valabilitatea conținutului utilizatorului postat de terți pe site-ul web.

PDA nu aprobă niciun conținut al utilizatorului sau nicio opinie, recomandare sau sfat exprimat în acesta, iar PDA își declină în mod expres orice răspundere în legătură cu conținutul utilizatorului.

PDA are dreptul și capacitatea exclusivă de a edita și/sau a elimina mesaje sau orice alt conținut al utilizatorului care sunt inacceptabile, necorespunzătoare sau încalcă în alt mod acești termeni de utilizare din orice motiv, în orice moment, fără notificare sau consimțământ și la propria discreție.

Orice utilizator care consideră că conținutul de utilizator trimis este inacceptabil sau necorespunzător este încurajat să contacteze PDA imediat. La primirea unei astfel de notificări, vom depune eforturi rezonabile pentru a lua măsurile pe care le considerăm necesare într-o perioadă rezonabilă de timp. Deoarece acesta este un proces manual, vă informăm că este posibil să nu putem elimina sau edita imediat un anumit conținut al utilizatorului.

7. Limitarea răspunderii

ÎN NICIO SITUAȚIE PDA SAU ORICARE DINTRE FILIALELE, AFILIAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, LICENȚIAȚII DE MARCĂ SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, PUNITIVE, SPECIALE SAU INCIDENTALE SAU DE ALTĂ NATURĂ CARE REZULTĂ DIN, CARE DECURG DIN SAU SUNT ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ PDA A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ASTFEL DE DAUNE APAR CA REZULTAT AL FRAUDEI SAU AL FALSULUI FRAUDULOS DIN PARTEA PDA.

Dacă locuiți într-o țară sau într-un stat care nu permite niciuna dintre excluderile sau limitările de răspundere de mai sus sau oricare dintre exonerările de răspundere privind garanțiile din Secțiunea 4 de mai sus, astfel de excluderi sau limitări nu vi se vor aplica, ci numai în măsura în care astfel de excluderi sau limitări nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări sunt restricționate în cea mai mare măsură permisă de legislația în vigoare.

8. Conținut/software al terțelor părți

PDA nu este în nici un fel responsabil pentru conținutul oricărui site deținut de o terță parte care poate fi conectat la site-ul web prin intermediul unui hyperlink, indiferent dacă un astfel de hyperlink este furnizat sau nu de site-ul web sau de o terță parte în conformitate cu termenii de utilizare.

Orice link de pe site-ul nostru web către un alt site nu este o aprobare a unui astfel de alt site și nu se face nicio hotărâre sau garanție cu privire la acuratețea, actualitatea sau adecvarea conținutului oricărui site la care site-ul web se poate conecta și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru aceasta.

Orice software pus la dispoziție pentru descărcare de pe sau prin intermediul acestui site web este licențiat sub rezerva termenilor oricărui acord de licență aplicabil. Cu excepția celor prevăzute în acordul de licență aplicabil, software-ul este pus la dispoziție pentru utilizare numai de către utilizatorii finali și orice copiere, reproducere sau redistribuire ulterioară a software-ului este interzisă în mod expres.

GARANȚIILE, DACĂ EXISTĂ, CU PRIVIRE LA UN ASTFEL DE SOFTWARE, SE APLICĂ NUMAI ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE EXPRESE DIN ACORDUL DE LICENȚĂ APLICABIL. PDA DECLINĂ PRIN PREZENTA ÎN MOD EXPRES TOATE DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE ULTERIOARE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE CU PRIVIRE LA SOFTWARE.

9. Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate asupra conținutului furnizat de PDA, afiliații săi, filialele, licențiații de marcă și/sau alți parteneri, software-ul pentru operarea și publicarea site-ului web, compilarea datelor pe site-ul web și ordinea, secvența și aranjamentul acestui site web, toate aparțin PDA sau companiei-mamă a acesteia. Toate drepturile asupra conținutului care nu sunt acordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate.

PHILIPS este o marcă comercială înregistrată a Koninklijke Philips N.V.

10. Închiderea site-ului

Avem dreptul exclusiv de a închide site-ul web sau orice parte a acestuia din orice motiv, în orice moment, fără notificare sau consimțământ. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru lipsa stocării sau pentru ștergerea oricărui conținut și/sau conținut al utilizatorului trimis pe site-ul web.

11. Produse PDA

Site-ul web poate conține referințe la anumite produse și servicii PDA care pot să nu fie (ușor) disponibile într-o anumită țară. Orice astfel de referire nu implică și nu garantează că astfel de produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment într-o anumită țară. Vă rugăm să contactați persoana de contact PDA pentru informații suplimentare.

12. Soluționarea litigiilor

Acești termeni de utilizare vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Regatul Unit pentru orice litigii, revendicări sau cauze de acțiune care decurg din sau sunt în legătură cu acești termeni de utilizare sau cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, inclusiv orice litigii legate de existența sau valabilitatea acestor termeni de utilizare, cu condiția să fiți de acord să trimiteți orice astfel de litigii, revendicări sau cauze de acțiune exclusiv instanțelor din Regatul Unit. Rețineți că litigiile pot fi trimise pentru soluționare online platformei de soluționare online a litigiilor a Comisiei Europene, la https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vă mulțumim pentru aderarea la site-ul nostru web.