Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Înapoi

Obțineți asistența de care aveți nevoie

Garanție

Produsele Saeco sunt proiectate și fabricate la cele mai înalte standarde și oferă performanțe de înaltă calitate, ușurință în utilizare și ușurință în instalare. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul utilizării produsului, vă recomandăm să consultați mai întâi manualul de utilizare sau informațiile din secțiunea de asistență a acestui site web, unde (în funcție de tipul de produs) puteți găsi un manual de utilizare descărcabil, întrebări frecvente, videoclipuri cu instrucțiuni sau un forum de asistență.

În cazul puțin probabil al unei defecțiuni a produsului, Saeco va aranja ca produsul dumneavoastră Saeco să fie reparat gratuit, în cazul în care ne-ați informat despre defect în timpul perioadei de garanție, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în conformitate cu manualul de utilizare (de exemplu, în mediul prevăzut; nu pentru uz profesional).

Dacă trimiteți produsul pentru service în țara dvs., dar ați achiziționat produsul în străinătate, Saeco se va strădui să vă repare produsul în conformitate cu condițiile de garanție din țara în care ați achiziționat produsul.

Această garanție nu vă afectează drepturile legale.

Perioada de garanție

Perioada de garanție este de 24 de luni, cu excepția cazului în care se specifică altfel în manualul de utilizare, în prospectul de garanție sau pe www.philips.com/warranty.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe la data achiziției, menționată în dovada achiziției și expiră la sfârșitul perioadei indicate în secțiunea „Perioada de garanție” de mai jos. Dacă aveți nevoie de service, dar ați pierdut dovada achiziției, se consideră că perioada de garanție a început la trei luni de la data fabricației indicată pe produs sau derivată din numărul de serie. Dacă aveți nevoie de service pentru produse fără data producției sau numărul de serie al produsului, este necesară o dovadă validă a achiziției.

În cazul în care reparația nu este posibilă sau nu este viabilă din punct de vedere comercial, Saeco poate înlocui produsul cu un produs nou sau recondiționat cu funcționalitate similară. După o reparație, un upgrade de firmware sau o înlocuire, perioada de garanție va continua de la data achiziției inițiale.

Ce este exclus?

Garanția nu acoperă daunele indirecte sau punitive (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea timpului, pierderea datelor sau pierderea veniturilor), nici despăgubiri pentru activitățile efectuate de dvs., cum ar fi întreținerea obișnuită, instalarea actualizărilor de firmware sau salvarea sau restaurarea datelor.

Saeco nu garantează funcționarea neîntreruptă sau fără erori a produselor, inclusiv, dar fără a se limita la, interoperabilitatea cu toate versiunile actuale și/sau viitoare de software sau hardware.

Garanția exclude sau nu se aplică dacă:

 • Dovada achiziției a fost modificată în orice mod sau este ilizibilă.
 • Numărul modelului, numărul de serie sau codul datei producției de pe produs au fost modificate, eliminate sau sunt ilizibile.
 • Produsul a fost achiziționat ca stoc defect. Reparațiile sau modificările aduse produsului au fost efectuate de organizații sau persoane neautorizate de service.
 • Defectul este rezultatul utilizării excesive în afara scopului pentru care a fost creat.
 • Defectul este cauzat de abuzul produsului sau de condițiile de mediu care nu sunt în conformitate cu manualul de utilizare al produsului.
 • Defectul este cauzat de conectarea perifericelor, echipamentelor sau accesoriilor suplimentare (inclusiv software), altele decât cele recomandate în manualul de utilizare.
 • Unitatea a fost deteriorată, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorarea de către animale, fulgere, tensiune anormală, incendiu, dezastru natural, transport sau apă (cu excepția cazului în care manualul de utilizare prevede în mod expres că produsul poate fi clătit). Uzură normală sau înlocuirea prin natura lor a pieselor consumabile (de exemplu, cartușe de filtrare).
 • Produsul nu funcționează corect, deoarece nu a fost proiectat inițial, fabricat sau aprobat pentru utilizare în țara în care utilizați produsul, lucru care se poate întâmpla atunci când importați produsul.
 • Produsul nu funcționează corect din cauza problemelor de acces sau de conectare cu furnizorii de servicii, cum ar fi întreruperi în rețelele de acces (de exemplu, internet), defecțiuni ale liniei abonatului sau corespondentului, defecțiuni ale rețelei locale (cablare, server de fișiere, linie de utilizator) și defecțiuni în rețeaua de transmisie (interferențe, bruiaj, defecțiuni sau calitate slabă a rețelei)

Aveți nevoie de service?

Pentru a evita neplăcerile inutile, vă sfătuim să citiți cu atenție manualul de utilizare și/sau să consultați secțiunea de suport a acestui site web înainte de a contacta distribuitorul sau Saeco. Pentru a obține service în perioada de garanție, vă rugăm să contactați centrul de contact pentru consumatori folosind una dintre metodele de contact indicate pe acest site web. Când produsul nu mai este în garanție, în unele țări puteți contacta direct cel mai apropiat centru de service autorizat. Dacă sunt disponibile, puteți găsi adresele centrelor de service pe acest site web.

Pentru a vă putea ajuta în mod eficient atunci când contactați Saeco sau partenerii săi de service, vă rugăm să furnizați:

 • Tipul de produs sau numărul modelului (denumit uneori și ID model)
 • Dovada achiziției (de exemplu, factura originală sau chitanța pentru plata în numerar) care indică data achiziției, numele distribuitorului și numărul modelului produsului; și
 • Numărul de serie al produsului sau codul datei producției specificat pe produs.

Numărul modelului, numărul de serie sau codul datei producției (dacă sunt disponibile) pot fi găsite în interiorul ușii de service a produsului.

Produse conectate?

Toate datele stocate în produsele conectate pot fi pierdute sau șterse în timpul service-ului. Saeco nu va fi responsabilă pentru o astfel de pierdere.

Marca SAECO

SAECO este o marcă comercială înregistrată a Koninklijke Philips N.V. și este utilizată sub licență. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea Philips Domestic Appliances Nederland B.V. și Philips Domestic Appliances Nederland B.V. este garantul în legătură cu acest produs.

Garant

Garantul pentru produsele comercializate sub numele de brand Saeco este Philips Domestic Appliances Nederland B.V, cu sediul în: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Țările de Jos.