Inhoudsopgave

Xelsis Deluxe Gebruikershandleiding
Pdf downloaden|Afdrukken
Saeco logo
Xelsis DeluxeGebruikershandleiding

Ontkalkingsprocedure

Gebruik alleen de ontkalker van Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopsysteem van het apparaat kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet de ontkalker van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt Philips-ontkalker kopen bij uw plaatselijke of online winkel of bij geautoriseerde servicecentra.
1 Wanneer het apparaat aangeeft dat het ontkalkt moet worden, tikt u op het bevestigingspictogram user manual om de ontkalkingsprocedure te starten. Als u het apparaat wilt ontkalken zonder dat daarom wordt gevraagd, tikt u op het pictogram 'Status' en selecteert u 'Ontkalken'.
user manual
2 Verwijder de lekbak, de koffiedikbak en het HygieSteam-reservoir, leeg ze en plaats ze terug in het apparaat.
3 Verwijder het waterreservoir en leeg het. Verwijder vervolgens het AquaClean-filter.
user manual
4 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot aan het CALC CLEAN-niveau. Plaats vervolgens het waterreservoir weer in het apparaat.
5 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie-uitloop.
user manual
user manual
6 Zorg ervoor dat het HygieSteam-reservoir correct in elkaar is gezet en vastgezet op het apparaat. Plaats de melkslang in de melkslanghouder.
7 Volg de instructies op het scherm om de ontkalkingsprocedure te starten. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus.
8 Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, moeten het waterreservoir en het watersysteem goed worden gespoeld. Volg de instructies op het scherm.
9 Installeer een nieuw AquaClean-filter in het waterreservoir en activeer het.
Tip: Als u een AquaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!

Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken

Beëindig de ontkalkingsprocedure door op het aan/uit-pictogram op het bedieningspaneel te drukken. Als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze volledig is voltooid, kan er een beetje ontkalkingsvloeistof in het waterreservoir of in het waterdoorloopsysteem achterblijven. Ga in dat geval als volgt te werk:
1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig af.
2 Vul het waterreservoir tot aan de CALC CLEAN-aanduiding met vers water en schakel het apparaat weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.
3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u koffiezet. Als u een handmatige spoelcyclus wilt uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen koffie zonder gemalen koffie toe te voegen.
Opmerking: Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo snel mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.

Apparaatoverzicht