Inhoudsopgave

Xelsis Deluxe Gebruikershandleiding
Pdf downloaden|Afdrukken
Saeco logo
Xelsis DeluxeGebruikershandleiding

Dranken bereiden

Algemene stappen

Als u een drank wilt bereiden, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Plaats een of twee koppen onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop. Schuif de uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.
3 Tik op het pictogram Dranken user manual om het menu 'Dranken' te openen. Veeg van links naar rechts en selecteer uw drank door erop te tikken.
- Tik op het pictogram '2x' om twee koppen te zetten. Het apparaat voert automatisch twee maalcycli na elkaar uit voor de geselecteerde drank.
user manual Het pictogram '2x' is niet voor alle dranken beschikbaar.
4 Nadat u een drank hebt geselecteerd, kunt u de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
5 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
user manual Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.
user manual Draai de knop voor de instelling van de molen in kleine stappen en na het zetten van 5 kopjes koffie begint u het verschil te proeven.

Ondersteuning bij instellingen voor dranken

Als u meer informatie nodig hebt over een specifieke instelling voor een drank, houdt u een verstelbare balk gedurende 3 seconden ingedrukt.
user manual

Koffie met melk zetten

Als u dranken met melk wilt maken, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
Tip: Wanneer de flexibele melkslang is aangesloten op de cappuccinatore, schuift u de koffie-uitloop naar de bovenste positie zodat u gemakkelijk bij het waterreservoir kunt.
2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk.
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.
3 Sluit de flexibele melkslang aan op de cappuccinatore.
4 Plaats de metalen melkbuis in het melkreservoir.
5 Tik op het pictogram Dranken user manual, scrol en selecteer het pictogram voor het gewenste koffietype met melk.
6 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
7 Druk op elk gewenst moment op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
- Bij bepaalde dranken geeft het apparaat eerst de melk af en vervolgens koffie. Bij enkele andere dranken is dit omgekeerd: de machine geeft eerst koffie af en daarna melk.
- U kunt de afgifte van melk stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram user manual (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram (alleen SM8885, SM8889) te drukken.
- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is, door het start/stop-pictogram user manual (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram (alleen SM8885, SM8889) ingedrukt te houden.
user manual Meteen nadat de melk is afgegeven, wordt de functie HygieSteam Shot uitgevoerd. Het apparaat blaast stoom door het interne melksysteem om dit snel te reinigen. Het metalen gedeelte van de melkslang kan heet worden. Laat het apparaat eerst afkoelen om brandwonden te voorkomen.
Tip: U kunt ook een gewoon pak melk gebruiken om koffie met melk te zetten. Plaats de metalen melkslang rechtstreeks in het pak melk.

Koffie zetten met voorgemalen koffie

Als u koffie wilt zetten met voorgemalen koffie, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en doe één maatlepel voorgemalen koffie in het compartiment. Sluit het deksel.
2 Tik op het pictogram Dranken user manual, scrol van links naar rechts en selecteer uw drank.
3 Tik op het pictogram voor voorgemalen koffie user manual.
4 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
5 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
user manual Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen of meer dan één kop tegelijk zetten.

Heet water tappen

user manual
1 Controleer of de interne cappucinatore correct op het apparaat is bevestigd.
2 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
3 Tik op het pictogram Heet water.
user manual
4 Schuif de instelbare balken omhoog en omlaag om de hoeveelheid heet water of de temperatuur aan uw voorkeur aan te passen.
5 Druk op het pictogram start/stop user manual.
6 U kunt de afgifte van heet water stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram user manual (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram alleen SM8885, SM8889) te drukken.

Aanpassingen

Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt uw eigen pictogram en uw eigen profielnaam kiezen.

Haal een optimale smaak uit uw bonen met de functie BeanMaestro

Met BeanMaestro kunt u het type en de branding van uw bonen selecteren. De instellingen voor het zetten van koffie worden nu automatisch geoptimaliseerd, zodat u de beste smaak uit uw koffiebonen haalt.
user manual
1 Tik op het pictogram Bonen in het hoofdmenu.
user manual
2 Tik op de functie BeanMaestro.
3 Selecteer het type bonen. U kunt kiezen tussen een Arabica- en Robusta-melange.
4 Selecteer het brandingsniveau van de bonen.
5 De instellingen voor het zetten van koffie worden automatisch geoptimaliseerd.
6 Geniet van uw volgende kop koffie.

Sneller aan de slag met CoffeeMaestro

In plaats van alle instellingen voor uw drank apart te selecteren, kunt u op het apparaat ook een smaakprofiel selecteren met de functie CoffeeMaestro. U kunt kiezen uit Delicato, Intenso en Forte. U selecteert als volgt een CoffeeMaestro-smaakprofiel:
user manual
1 Tik op het pictogram voor de gewenste drank.
user manual
2 Tik meerdere keren op het pictogram CoffeeMaestro.
- De belangrijkste instellingen van uw drank worden aangepast volgens uw keuze.
3 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de drank te bereiden.

Uw drank aanpassen met de functie CoffeeEqualizer Touch+

Nadat u een drank hebt geselecteerd, wordt de functie CoffeeEqualizer Touch+ automatisch geactiveerd, zodat u de instellingen voor de drank kunt aanpassen. Druk lang op elk van de items op het display om de helpfunctie te activeren en meer informatie te ontvangen.
Met de functie CoffeeEqualizer Touch+ kunt u de volgende instellingen aanpassen:
1 Koffiesterkte
2 Hoeveelheid koffie
3 Hoeveelheid melk
4 Hoeveelheid water
5 Temperatuur van de drank
6 Hoeveelheid schuim
7 Koffiesmaak
8 U kunt kiezen of u 1 of 2 kopjes wilt zetten
9 De afgiftevolgorde: eerst koffie of eerst melk
Opmerking: Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de gekozen drank.

Uw favoriete dranken opslaan in een profiel

Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt een profiel selecteren en een recept opslaan met behulp van de profielen.
U kunt een profiel maken en een drank toevoegen met behulp van het pictogram Profiel user manual.
user manual
1 Tik op het pictogram Profiel user manual in het hoofdmenu.
user manual
2 Tik op het pluspictogram.
3 Typ uw naam en selecteer uw favoriete pictogram.
4 U kunt nu een drank toevoegen. Tik op het pictogram voor de gewenste drank.
5 Pas de drank aan via de functie CoffeeEqualizer Touch+ of CoffeeMaestro.
user manual
6 Tik op het pictogram 'Opslaan in profiel' om het op te slaan in uw persoonlijke profiel.

Extra shot (ExtraShot)

U kunt met het apparaat een extra shot Ristretto aan uw koffie- en melkdranken toevoegen, bijvoorbeeld als u een sterkere koffie wilt.
1 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
2 Tik op een van de one-touchpictogrammen voor dranken om een drank te selecteren.
user manual
3 Schuif de instelbare balk omhoog om de sterkte op het hoogste niveau in te stellen en selecteer vervolgens de functie ExtraShot.
4 Druk vervolgens op het start/stop-pictogram user manual (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het start-pictogram (alleen SM8885, SM8889) om de drank te bereiden.
5 U kunt de afgifte van de drank stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram user manual (alleen SM8780, SM8782, SM8785) of het stop-pictogram alleen SM8885, SM8889) te drukken.
user manual Als u de functie ExtraShot hebt geselecteerd, kunt u slechts één kop per keer zetten.
user manual De functie ExtraShot is niet voor alle dranken beschikbaar.

Apparaatoverzicht