Inhoudsopgave

Granaroma Deluxe Gebruikershandleiding
Pdf downloaden|Afdrukken
Saeco logo
Granaroma DeluxeGebruikershandleiding

Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volledig automatische Saeco-koffiezetapparaat. Om volledig te profiteren van de online ondersteuning die Saeco biedt, kunt u het bedieningspaneel gebruiken om uw apparaat te registreren via de geïntegreerde wifi-verbinding. U kunt ook naar de website www.saeco.com/MyCoffeeMachine gaan en daar uw apparaat registreren.
Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Met uw volautomatische koffiezetapparaat van Saeco kunt u verbinding maken met uw wifi-netwerk voor nog meer mogelijkheden.
Als u een verbinding maakt tussen uw koffiezetapparaat en uw wifi-netwerk, kunt u:
- Regelmatige software-updates ontvangen om uw gebruikerservaring te verbeteren
- Gebruikmaken van de winkelfunctie, indien deze beschikbaar is in uw land
- Uw apparaat koppelen aan uw Amazon-account voor de aanvulling van accessoires, als deze mogelijkheid in uw land beschikbaar is
- Verbinding maken met uw Alexa-apparaat om gebruik te maken van spraakbesturing, als deze mogelijkheid beschikbaar is in uw land
Opmerking: Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.

Het apparaat inschakelen

Tik op het pictogram 'aan' en volg de stapsgewijze instructies op het bedieningspaneel.
user manual
user manual Maak bij de eerste installatie verbinding met het Wi-Fi netwerk en voer een software update uit. Controleer regelmatig of er handmatige updates beschikbaar zijn.

Verbinding maken met wifi

user manual Verbind uw espressomachine met een 2,4 GHz 802.11 b/g/n wifi-thuisnetwerk.
user manual Als u uw espressomachine verbindt met uw wifi-thuisnetwerk, profiteert u van extra mogelijkheden.
user manual Zorg dat het koffiezetapparaat binnen het bereik van de wifi-router is.
Volg onderstaande stappen om uw koffiezetapparaat te verbinden met uw wifi-netwerk.
user manual
1 Tik op het pictogram Instellingen user manual en veeg van links naar rechts om het pictogram Wifi te vinden.
2 Tik op het pictogram Wifi.
3 Volg de stappen op het scherm om uw apparaat te verbinden met uw wifi-netwerk.
U bent nu klaar om uw verbonden ervaring te beginnen.
user manual Het apparaat voert de automatische spoelcyclus uit wanneer het apparaat via spraakbesturing wordt in- en uitgeschakeld en wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld na een bepaalde tijd van inactiviteit. Zorg ervoor dat de omgeving rond het apparaat veilig is.

Speciale functies

Speciale functieDoel
user manual
Met CoffeeMaestro kunt u uw koffie personaliseren door een vooraf ingesteld smaakprofiel (Delicato, Intenso, Forte) voor uw drankje te selecteren in plaats van de instellingen zelf te wijzigen.
user manual
Met de HygieSteam-functie worden automatisch het melksysteem gereinigd en micro-organismen verwijderd: gebruik de functie nadat u cappuccino of andere dranken met melk hebt gezet.
user manual
De duurzame maalmolen is gemaakt van 100% keramiek en is daardoor uitzonderlijk hard en nauwkeurig. U kunt hem aanpassen aan uw smaak in 12 individuele stappen.
user manual
Het onderhoudsdashboard biedt u een handig overzicht en informeert u met statusinformatie over diverse zaken, bijvoorbeeld dat de AquaClean bijna op is.

Dranken bereiden

Algemene stappen

Als u een drank wilt bereiden, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Plaats een of twee koppen onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop. Schuif de uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.
3 Tik op het pictogram Dranken user manual om het menu 'Dranken' te openen. Veeg van links naar rechts en selecteer uw drank door erop te tikken.
- Tik op het pictogram '2x' om twee koppen te zetten. Het apparaat voert automatisch twee maalcycli na elkaar uit voor de geselecteerde drank.
user manual Het pictogram '2x' is niet voor alle dranken beschikbaar.
4 Nadat u een drank hebt geselecteerd, kunt u de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
5 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
user manual Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.

Ondersteuning bij instellingen voor dranken

Als u meer informatie nodig hebt over een specifieke instelling voor een drank, houdt u een item gedurende 3 seconden ingedrukt.
user manual

Koffie met melk zetten

Als u dranken met melk wilt maken, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk.
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.
3 Sluit de flexibele melkslang aan op de cappuccinatore.
4 Plaats de metalen melkbuis in het melkreservoir.
5 Tik op het pictogram Dranken user manual, scrol en selecteer het pictogram voor het gewenste koffietype met melk.
6 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
7 Druk op elk gewenst moment op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
- Bij bepaalde dranken geeft het apparaat eerst de melk af en vervolgens koffie. Bij enkele andere dranken is dit omgekeerd: de machine geeft eerst koffie af en daarna melk.
- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op het start/stop-pictogram user manual te drukken.
- Houd het start/stop-pictogram user manual ingedrukt om de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) te stoppen voordat het apparaat klaar is.
user manual Meteen nadat de melk is afgegeven, wordt de functie HygieSteam Shot uitgevoerd. Het apparaat blaast stoom door het interne melksysteem om dit snel te reinigen. Het metalen gedeelte van de melkslang kan heet worden. Laat het apparaat eerst afkoelen om brandwonden te voorkomen.
Tip: U kunt ook een gewoon pak melk gebruiken om koffie met melk te zetten. Plaats de metalen melkslang rechtstreeks in het pak melk.

Koffie zetten met voorgemalen koffie

Als u koffie wilt zetten met voorgemalen koffie, volgt u een paar eenvoudige stappen.
user manual
1 Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en doe één maatlepel voorgemalen koffie in het compartiment. Sluit het deksel.
2 Tik op het pictogram Dranken user manual, scrol van links naar rechts en selecteer uw drank.
3 Tik op het pictogram voor voorgemalen koffie user manual.
4 U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen door de instelbare balken naar boven of beneden te vegen.
5 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
user manual Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen of meer dan één kop tegelijk zetten.

Heet water tappen

user manual
1 Controleer of de interne cappucinatore correct op het apparaat is bevestigd.
2 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
3 Tik op het pictogram Heet water.
user manual
4 Schuif de instelbare balken omhoog en omlaag om de hoeveelheid heet water of de temperatuur aan uw voorkeur aan te passen.
5 Druk op het pictogram start/stop user manual.
6 U kunt de afgifte van heet water stoppen voordat het apparaat klaar is door opnieuw op het pictogram start/stop user manual te drukken.

Aanpassingen

Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt uw eigen pictogram en uw eigen profielnaam kiezen.

Sneller aan de slag met CoffeeMaestro

In plaats van alle instellingen voor uw drank apart te selecteren, kunt u op het apparaat ook een smaakprofiel selecteren met de functie CoffeeMaestro. U kunt kiezen uit Delicato, Intenso en Forte. U selecteert als volgt een CoffeeMaestro-smaakprofiel:
user manual
1 Tik op het pictogram voor de gewenste drank.
user manual
2 Tik meerdere keren op het pictogram CoffeeMaestro.
- De belangrijkste instellingen van uw drank worden aangepast volgens uw keuze.
3 Druk op het start/stop-pictogram user manual om de drank te bereiden.

Uw drank aanpassen met de functie CoffeeEqualizer Touch

Nadat u een drank hebt geselecteerd, wordt de functie CoffeeEqualizer Touch automatisch geactiveerd, zodat u de instellingen voor de drank kunt aanpassen. Druk lang op elk van de items op het display om de helpfunctie te activeren en meer informatie te ontvangen.
Met de functie CoffeeEqualizer Touch kunt u de volgende instellingen aanpassen:
1 Koffiesterkte
2 Hoeveelheid koffie
3 Hoeveelheid melk
4 Hoeveelheid water
5 Temperatuur van de drank
6 Hoeveelheid schuim
7 U kunt kiezen of u 1 of 2 kopjes wilt zetten
8 De afgiftevolgorde: eerst koffie of eerst melk
Opmerking: Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de gekozen drank.

Uw favoriete dranken opslaan in een profiel

Bij dit apparaat kunt u de instellingen voor een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. U kunt een profiel selecteren en een recept opslaan met behulp van de profielen.
U kunt een profiel maken en een drank toevoegen met behulp van het pictogram Profiel user manual.
user manual
1 Tik op het pictogram Profiel user manual in het hoofdmenu.
user manual
2 Tik op het pluspictogram.
3 Typ uw naam en selecteer uw favoriete pictogram.
4 U kunt nu een drank toevoegen. Tik op het pictogram voor de gewenste drank.
5 Pas de drank aan via de functies CoffeeEqualizer Touch of CoffeeMaestro.
user manual
6 Tik op het pictogram 'Opslaan in profiel' om het op te slaan in uw persoonlijke profiel.

Extra shot (ExtraShot)

U kunt met het apparaat een extra shot Ristretto aan uw koffie- en melkdranken toevoegen, bijvoorbeeld als u een sterkere koffie wilt.
1 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
2 Tik op een van de one-touchpictogrammen voor dranken om een drank te selecteren.
user manual
3 Schuif de instelbare balk omhoog om de sterkte op het hoogste niveau in te stellen en selecteer vervolgens de functie ExtraShot.
4 Druk vervolgens op het pictogram start/stop user manual om de drank te bereiden.
5 Als u de afgifte van de drank wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, drukt u nog een keer op het pictogram start/stop user manual.
user manual Als u de functie ExtraShot hebt geselecteerd, kunt u slechts één kop per keer zetten.
user manual De functie ExtraShot is niet voor alle dranken beschikbaar.

Apparaatoverzicht