Inhoudsopgave

Granaroma Deluxe Gebruikershandleiding
Pdf downloaden|Afdrukken
Saeco logo
Granaroma DeluxeGebruikershandleiding

Bedieningspaneel

Raadpleeg figuur B voor een overzicht van alle pictogrammen. Hieronder vindt u de beschrijving van de pictogrammen.
user manual
B1 On/off icon (Pictogram Aan/uit)
B2 Drinks (Dranken)
B3 Drinks menu (Menu Dranken)
B4 Personal profiles (Persoonlijke profielen)
B5 Machine settings (Apparaatinstellingen)
B6 Status menu (Menu Status)
B7 Kopen
B8 Start/stop user manualicon (Pictogram Start/stop)

Apparaatoverzicht