Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Dranken bereiden

Algemene stappen

1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Steek de kleine stekker in de aansluitopening aan de achterkant van het apparaat. Steek de stekker in het stopcontact.
3 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Het apparaat warmt op en voert de automatische spoelcyclus uit.
- Wanneer alle lampjes in de drankpictogrammen onafgebroken branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
user manual
4 Plaats een kop onder de koffie-uitloop. Schuif de koffie-uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.

Koffie zetten met bonen

user manual
user manual
1 Tik op het pictogram van de drank van uw keuze om een kop koffie te zetten of tik op het pictogram 'More Drinks'.
user manual
user manual
user manual
- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen smaak. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de koffiesterkte aan te passen. Tik op het pictogram OK als u nog meer instellingen wilt aanpassen.
2 Druk op elk gewenst moment op de start/stop-knop user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
3 Als u de afgifte van koffie wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, drukt u nogmaals op de start/stopknop user manual.
user manual Als u 2 koppen koffie tegelijk wilt zetten, tikt u tweemaal op het pictogram van de drank of selecteert u het pictogram 2x op de speciale balk.
user manual Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.

Koffie met melk zetten

1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
user manual
2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk. Plaats vervolgens de metalen melkbuis in het melkreservoir.
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.
user manual
3 Sluit de flexibele melkslang aan op de cappuccinatore.
user manual
user manual
4 Tik op het pictogram voor het gewenste koffietype met melk of tik op het pictogram 'More Drinks' om een andere drank te selecteren.
user manual
- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen voorkeur.
5 Druk op de start/stopknop user manual.
- Bij bepaalde dranken geeft het apparaat eerst de melk af en vervolgens koffie. Bij enkele andere dranken is dit omgekeerd: de machine geeft eerst koffie af en daarna melk.
- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op de start/stopknop user manual te drukken.
6 Houd de start/stopknop user manual ingedrukt om de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) te stoppen voordat het apparaat klaar is.
7 Meteen nadat de melk is afgegeven, wordt de functie 'HygieSteam Shot' uitgevoerd. Het apparaat blaast stoom door het interne melksysteem om dit snel te reinigen.

Koffie zetten met voorgemalen koffie

![ ](509745)
1 Open het deksel en doe één maatschep voorgemalen koffie in het compartiment voor gemalen koffie.
user manual
2 Nadat u een drank hebt geselecteerd, selecteert u voorgemalen koffie met de pijlen omhoog en omlaag. Druk vervolgens op de start/stop-knop user manual.
Opmerking: Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen en/of meer dan één kop tegelijk zetten.

Heet water tappen

user manual
1 Let erop dat de interne cappucinatore correct aan het apparaat is bevestigd.
2 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
3 Tik op het pictogram 'More drinks' en schuif in het menu naar 'Heet water'.
user manual
4 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de hoeveelheid heet water en/of de temperatuur aan uw voorkeur aan te passen.
5 Druk op de start/stopknop user manual.
6 U kunt de afgifte van heet water stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op de start/stopknop user manual te drukken.

Apparaatoverzicht