Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Dranken bereiden

Algemene stappen

1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
2 Steek de kleine stekker in de aansluitopening aan de achterkant van het apparaat. Steek de stekker in het stopcontact.
3 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Het apparaat warmt op en voert de automatische spoelcyclus uit.
- Wanneer alle lampjes in de drankpictogrammen onafgebroken branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
user manual
4 Plaats een kop onder de koffie-uitloop. Schuif de koffie-uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.

Koffie zetten met bonen

user manual
user manual
1 Tik op het pictogram van de drank van uw keuze om een kop koffie te zetten of tik op het pictogram 'More Drinks'.
user manual
user manual
user manual
- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen smaak. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de koffiesterkte aan te passen. Tik op het pictogram OK als u nog meer instellingen wilt aanpassen.
2 Druk op elk gewenst moment op de start/stop-knop user manual om de geselecteerde drank te bereiden.
3 Als u de afgifte van koffie wilt stoppen voordat het apparaat klaar is, drukt u nogmaals op de start/stopknop user manual.
user manual Als u 2 koppen koffie tegelijk wilt zetten, tikt u tweemaal op het pictogram van de drank of selecteert u het pictogram 2x op de speciale balk.
user manual Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen of koffiebonen met een smaakje.

Koffie met melk zetten

1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
user manual
2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk. Plaats vervolgens de metalen melkbuis in het melkreservoir.
Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.
user manual
3 Sluit de flexibele melkslang aan op de cappuccinatore.
user manual
user manual
4 Tik op het pictogram voor het gewenste koffietype met melk of tik op het pictogram 'More Drinks' om een andere drank te selecteren.
user manual
- U kunt de drank nu aanpassen aan uw eigen voorkeur.
5 Druk op de start/stopknop user manual.
- Bij bepaalde dranken geeft het apparaat eerst de melk af en vervolgens koffie. Bij enkele andere dranken is dit omgekeerd: de machine geeft eerst koffie af en daarna melk.
- U kunt de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op de start/stopknop user manual te drukken.
6 Houd de start/stopknop user manual ingedrukt om de afgifte van de volledige drank (melk en koffie) te stoppen voordat het apparaat klaar is.
7 Meteen nadat de melk is afgegeven, wordt de functie 'HygieSteam Shot' uitgevoerd. Het apparaat blaast stoom door het interne melksysteem om dit snel te reinigen.

Koffie zetten met voorgemalen koffie

user manual
1 Open het deksel en doe één maatschep voorgemalen koffie in het compartiment voor gemalen koffie.
user manual
2 Nadat u een drank hebt geselecteerd, selecteert u voorgemalen koffie met de pijlen omhoog en omlaag. Druk vervolgens op de start/stop-knop user manual.
Opmerking: Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen en/of meer dan één kop tegelijk zetten.

Heet water tappen

user manual
1 Let erop dat de interne cappucinatore correct aan het apparaat is bevestigd.
2 Plaats een kop onder de uitloop.
user manual
3 Tik op het pictogram 'More drinks' en schuif in het menu naar 'Heet water'.
user manual
4 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de hoeveelheid heet water en/of de temperatuur aan uw voorkeur aan te passen.
5 Druk op de start/stopknop user manual.
6 U kunt de afgifte van heet water stoppen voordat het apparaat klaar is door nogmaals op de start/stopknop user manual te drukken.

Apparaatoverzicht