Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

De zetgroep plaatsen en verwijderen

Op www.saeco.com/care vindt u uitgebreide videoinstructies voor het verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.

De zetgroep uit het apparaat verwijderen

1 Schakel het apparaat uit.
user manual
2 Verwijder het waterreservoir en open de servicedeur.
user manual
user manual
3 Druk op de PUSH-greep en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het apparaat te halen.
user manual Als u de zetgroep verwijdert uit de machine, let er dan op dat u ook de lekbak en koffiedikbak leegt.

De zetgroep terugplaatsen

user manual Zorg ervoor dat u de zetgroep in de juiste stand vasthoudt, voordat u deze weer in het apparaat schuift.
user manual
1 Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat. De pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep moet zich recht tegenover de zwarte pijl en N bevinden.
user manual
- Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag totdat deze de onderkant van de zetgroep raakt.
user manual
user manual
2 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten terug in het apparaat totdat de zetgroep vastklikt. Druk niet op de PUSH-knop.
3 Sluit de servicedeur en plaats het waterreservoir terug.

Apparaatoverzicht