Saeco logoSaeco logo
Saeco logoSaeco logo

Atpakaļ

Saņem nepieciešamo atbalstu

Warranty

Saeco izstrādājumi ir izstrādāti un ražoti atbilstoši visaugstākajiem standartiem. Tiem ir augstas kvalitātes veiktspēja, un tie ir ērti lietojami un uzstādāmi. Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas sarežģījumi, ieteicams vispirms pārskatīt lietotāja rokasgrāmatu vai apmeklēt šīs vietnes atbalsta sadaļu, kur (atkarībā no izstrādājuma veida) ir pieejama lejupielādējama lietotāja rokasgrāmata, videoklipi ar norādījumiem un atbalsta forums, kā arī sniegtas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem. 
Ja tomēr radīsies izstrādājuma atteice un ja par to mūs informēsiet garantijas periodā, ar nosacījumu, ka izstrādājums tika lietots saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem (piemēram, piemērotā vidē, neprofesionālā nolūkā), uzņēmums Saeco nodrošinās jūsu Saeco izstrādājuma tehnisko apkopi bez maksas. 
Ja savu izstrādājumu nodosiet savas valsts tehniskās apkopes centrā, taču izstrādājumu iegādājāties citā valstī, uzņēmums Saeco centīsies nodrošināt, lai jūsu izstrādājuma tehniskā apkope tiktu veikta saskaņā ar garantijas noteikumiem, kas ir spēkā tajā valstī, kurā iegādājāties savu izstrādājumu. Šī garantija neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības.

Garantijas periods

Ja vien lietotāja rokasgrāmatā, garantijas brošūrā vai vietnē www.philips.com/warranty nav norādīts citādi, garantijas periods ir 24 mēneši.

Garantijas nosacījumi

Garantijas periods sākas pirkuma veikšanas datumā, kas norādīts pirkumu apliecinošā dokumentā, un beidzas termiņa beigās, kurš norādīts turpmāk sadaļā “Garantijas periods”. Ja jūsu izstrādājumam ir nepieciešama tehniskā apkope, taču nozaudējāt pirkumu apliecinošo dokumentu, uzskatāms, ka garantijas periods sākas trīs mēnešus pēc izstrādājuma ražošanas datuma, kas norādīts uz izstrādājuma vai iegūts, izmantojot sērijas numuru. Ja tehniskā apkope ir nepieciešama izstrādājumam, kuram nav zināms ražošanas datums vai sērijas numurs, ir nepieciešams derīgs pirkumu apliecinošs dokuments. 
Ja izstrādājumu nevar saremontēt vai remonta izmaksas nav izdevīgas, uzņēmums Saeco var aizstāt izstrādājumu ar jaunu vai atjaunotu izstrādājumu ar līdzīgu funkcionalitāti. Pēc izstrādājuma aizstāšanas vai remonta vai arī pēc programmaparatūras jaunināšanas garantijas periods turpināsies no sākotnējā pirkuma veikšanas datuma.

Garantijas izņēmumi

Garantija neattiecas ne uz netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, ar laika, datu vai ienākumu zudumu), ne uz kompensāciju par jūsu veiktajām darbībām, piemēram, regulāru tehnisko apkopi, programmaparatūras atjauninājumu instalēšanu vai datu saglabāšanu vai atjaunošanu. Uzņēmums Saeco nesniedz nekādas garantijas par izstrādājuma nepārtrauktu darbību, kā arī par tā darbību bez kļūdām, tostarp, bet ne tikai, par saderību ar visām pašreizējām un/vai turpmākajām programmatūras vai aparatūras versijām. 
Garantija nav spēkā šādos gadījumos:
– pirkumu apliecinošais dokuments ir jebkādā veidā labots vai nav salasāms; 
– izstrādājuma modeļa numurs, sērijas numurs vai ražošanas datuma kods ir labots, noņemts vai padarīts nesalasāms; 
– tika iegādāts izstrādājums, kas bija reģistrēts defektīvu izstrādājumu krājumā. Izstrādājuma remontu vai pārveidi veica nepilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai nepilnvarota persona; 
– defekta cēlonis ir pārmērīga lietošana neatbilstoši paredzētajam nolūkam; 
– defekta cēlonis ir saistīts ar izstrādājuma ļaunprātīgu izmantošanu vai vides apstākļiem, kas neatbilst izstrādājuma lietotāja rokasgrāmatā norādītajiem;
– defekta cēlonis ir saistīts ar perifēro iekārtu, papildu aprīkojuma vai piederumu pievienošanu (tostarp programmatūru), kas nav ieteikti lietotāja rokasgrāmatā; 
– iekārta ir bojāta, tostarp, bet ne tikai, bojājums radās dzīvnieka rīcības dēļ vai transportēšanas laikā, vai arī bojājums radās tādēļ, ka iekārta tika pakļauta zibens, neatbilstoša sprieguma, uguns, dabas katastrofas vai ūdens iedarbībai (ja vien lietotāja rokasgrāmatā nav nepārprotami norādīts, ka izstrādājumu drīkst skalot). Tipisks nodilums vai aizstāšana ar oriģinālajām daļām (piemēram, filtra kasetnēm); 
– izstrādājums darbojas neatbilstoši, jo tas sākotnēji nav bijis paredzēts, ražots vai apstiprināts lietošanai valstī, kurā izstrādājumu lietojat, piemēram, ja izstrādājumu importējāt; 
– izstrādājums darbojas neatbilstoši, jo radās problēma ar piekļuvi pakalpojumam vai savienojuma izveidi ar to, piemēram, piekļuves tīkla (piemēram, interneta), darbības pārtraukumi, abonenta vai korespondenta līnijas darbības traucējumi, lokālā tīkla darbības traucējumi (kabeļu, failu servera, lietotāja līnijas dēļ) un pārraides tīkla darbības traucējumi (kļūmes, krāpšanas, defektu vai sliktas tīkla kvalitātes dēļ).

Tehniskās apkopes pakalpojuma pieteikšana

Lai izvairītos no nevajadzīgām neērtībām, pirms sazināties ar izplatītāju vai uzņēmumu Saeco, ieteicams rūpīgi izlasīt lietotāja rokasgrāmatu un/vai pārskatīt šīs tīmekļa vietnes atbalsta sadaļā sniegto informāciju. Lai pakalpojumu saņemtu garantijas periodā, lūdzu, sazinieties ar patērētāju saziņas centru, izmantojot kādu no šajā tīmekļa vietnē norādītajām saziņas metodēm. Ja izstrādājuma garantijas periods ir beidzies, dažās valstīs var tieši sazināties ar tuvāko pilnvaroto tehniskās apkopes centru. Ja jūsu valstī ir pieejams(-i) tehniskās apkopes centrs(-i), adrese(-es) ir sniegtas šajā tīmekļa vietnē. 
Lai uzņēmums Saeco vai mūsu pakalpojumu partneri varētu sniegt efektīvu atbalstu, sagatavojiet šādu informāciju: 
– izstrādājuma veida vai modeļa numurs (dažkārt tiek saukts arī par modeļa ID); 
– pirkumu apliecinošs dokuments (piemēram, rēķina vai kases kvīts oriģināls), kurā redzams pirkuma datums, tirgotāja nosaukums un izstrādājuma modeļa numurs; 
– izstrādājuma sērijas numurs vai ražošanas datuma kods, kas norādīts uz izstrādājuma. 
Modeļa numuru, sērijas numuru vai ražošanas datuma kodu (ja tāds ir pieejams) skatiet izstrādājuma apkopes nodalījuma durtiņu iekšpusē.

Saistītie izstrādājumi 

Ja izstrādājumam tiks veikta kāda tehniskās apkopes procedūra, visi saistītajos izstrādājumos glabātie dati var tikt zaudēti vai dzēsti. Uzņēmums Saeco neuzņemas nekādu atbildību par šādu datu zudumu. 

Zīmols SAECO 

SAECO ir uzņēmuma Koninklijke Philips N.V. reģistrēta prečzīme, kas tiek izmantota saskaņā ar licenci. Par šī izstrādājuma ražošanas procesu un tirdzniecību ir atbildīgi uzņēmums Philips Domestic Appliances Nederland B.V., savukārt uzņēmums Philips Domestic Appliances Nederland B.V. ir garantijas devējs attiecībā uz šo izstrādājumu. 

Garantijas devējs 

Garantijas devējs izstrādājumiem, kas tiek tirgoti ar zīmolu Saeco, ir uzņēmums Philips Domestic Appliances Nederland B.V., kura adrese ir šāda: Tussendiepen 4a, 9206 AD, Nīderlande.

Noderīgas saites