Table of contents

Granaroma User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
GranaromaUser Manual

Pregled uređaja

user manual
A1 Upravljačka ploča
A2 Poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu
A3 Poklopac lijevka za zrna kave
A4 Utikač za kabel
A5 Pladanj za prikupljanje tekućine
A6 Drška za otpuštanje podloške za kapanje
A7 Podesiva mlaznica za raspršivanje kave i mlijeka
A8 Posuda HygieSteam
A9 Poklopac uređaja HygieSteam s držačem cijevi za mlijeko
A10 Unutarnji dio uređaja za cappuccino
A11 Kabel za napajanje s utikačem
A12 Gumb za odabir postavke mljevenja
A13 Lijevak za zrna kave
A14 Sklop za kuhanje
A15 Servisna vratašca
A16 Spremnik za vodu
A17 Posuda za talog kave
A18 Prednja ploča posude za ostatke mljevene kave
A19 Poklopac pladnja
A20 Indikator napunjenosti pladnja

Dodaci

A21 Posuda za mlijeko
A22 Cijev za mlijeko
A23 Četkica za čišćenje
A24 Tuba s mazivom
A25 Filtar AquaClean
A26 Mjerna žlica
A27 Vrpca za ispitivanje tvrdoće vode

Pregled uređaja