Spis treści

Granaroma Deluxe Instrukcja obsługi
Pobierz plik PDF|Drukować
Saeco logo
Granaroma DeluxeInstrukcja obsługi

Panel sterowania

Przegląd wszystkich ikon zamieszczono na rysunku B. Poniżej można znaleźć ich opisy.
user manual
B1 On/off icon (Ikona wyłącznika)
B2 Drinks (Napoje)
B3 Drinks menu (Menu napojów)
B4 Personal profiles (Profile osobiste)
B5 Machine settings (Ustawienia urządzenia)
B6 Status menu (Menu Status (Stan))
B7 Sklep
B8 Start/stop user manual icon (Ikona uruchomienia/zatrzymania)

Opis urządzenia