Inhoudsopgave

Granaroma Gebruikershandleiding
Pdf downloaden|Afdrukken
Saeco logo
GranaromaGebruikershandleiding

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Op www.saeco.com/care vindt u ondersteuningsvideo's en een complete lijst van veelgestelde vragen. Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.
ProbleemOorzaakOplossing
Er zitten wat koffieresten in mijn nieuwe koffiezetapparaat. Dit apparaat is getest met koffie.Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. Het apparaat is echter helemaal nieuw.
De lekbak is snel vol/er zit altijd een beetje water in de lekbak.Dit is normaal. Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopsysteem en de zetgroep te spoelen. Via het interne systeem stroomt er wat water rechtstreeks in de lekbak.Leeg de lekbak dagelijks of zodra de rode indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt. Tip: plaats een kop onder de uitloop om spoelwater dat eruit stroomt op te vangen.
Het pictogram dat aangeeft dat de koffiedikbak moet worden geleegd, blijft branden.U hebt de koffiedikbak geleegd terwijl het apparaat niet was aangesloten op het stopcontact, of u hebt de bak te snel teruggeplaatst.Verwijder de koffiedikbak, wacht minstens 5 seconden en plaats de bak weer terug.
Het apparaat geeft aan dat de koffiedikbak moet worden geleegd, zelfs als de bak niet vol is.De teller is niet gereset, nadat u de koffiedikbak voor het laatst hebt geleegd.Wacht altijd ongeveer 5 seconden nadat u de koffiedikbak hebt teruggeplaatst. Op deze manier wordt de teller van de koffiedikschijven weer op nul gezet en wordt het aantal koffiedikschijven weer correct geteld.
De koffiedikbak is te vol maar het pictogram dat aangeeft dat de koffiedikbak moet worden geleegd, wordt niet op het display weergegeven. U hebt de lekbak verwijderd zonder de koffiedikbak te legen.Als u de lekbak verwijdert, moet u ook de koffiedikbak legen, zelfs als de bak nog maar weinig koffiedikschijven bevat. Op deze manier wordt de teller van de koffiedikschijven weer op nul gezet en wordt het aantal koffiedikschijven weer correct geteld.
Ik kan de zetgroep niet verwijderen.De zetgroep staat niet in de juiste stand.Reset het apparaat als volgt: sluit de servicedeur en plaats het waterreservoir terug. Schakel het apparaat uit en weer in en wacht totdat de lampjes van de pictogrammen voor de dranken branden. Probeer opnieuw om de zetgroep te verwijderen. Zie het hoofdstuk 'De zetgroep plaatsen en verwijderen' voor stapsgewijze instructies.
Ik kan de zetgroep niet in het apparaat plaatsen.De zetgroep staat niet in de juiste stand.Reset het apparaat als volgt: sluit de servicedeur en plaats het waterreservoir terug. Laat de zetgroep buiten het apparaat. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 30 seconden, steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact, schakel het apparaat in en wacht totdat de pictogrammen voor de dranken branden. Zet de zetgroep vervolgens in de juiste stand en plaats de zetgroep terug in het apparaat. Zie het hoofdstuk 'De zetgroep plaatsen en verwijderen' voor stapsgewijze instructies.
De koffie is waterig.De zetgroep is vuil of moet worden gesmeerd.Haal de zetgroep uit het apparaat, spoel de zetgroep af onder de kraan en laat deze drogen. Smeer vervolgens de bewegende onderdelen.
Het apparaat is bezig zichzelf in te stellen. Deze procedure wordt automatisch gestart wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, wanneer u een andere soort koffiebonen gebruikt of wanneer u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt.Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld.
De molen is op een te grove maling ingesteld.Stel de molen in op een fijnere maling (lagere stand). U proeft het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.
De koffie is niet heet genoeg.De ingestelde temperatuur is te laag.
user manual
Stel de temperatuur in op de maximumwaarde.
Een koude kop verlaagt de koffietemperatuur. Verwarm de koppen voor door ze af te spoelen met heet water.
 De koffietemperatuur wordt verlaagd wanneer u melk toevoegt.De koffie wordt altijd minder warm wanneer u melk toevoegt, ook als dit warme melk is. Verwarm de koppen voor door ze af te spoelen met heet water.
Er komt geen koffie uit het apparaat of de koffie komt er langzaam uit.Het AquaClean-waterfilter is vóór de installatie niet op de juiste manier geprepareerd.Verwijder het AquaClean-filter en laat wat heet water uit de koffie-uitloop komen. Als dit werkt, is het AquaClean-filter niet goed geplaatst. Plaats en activeer het AquaClean-filter opnieuw en volg de stappen in hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter'.
Als u het AquaClean-waterfilter langere tijd niet hebt gebruikt, moet u het filter weer prepareren voor gebruik en 2 tot 3 koppen heet water door de koffie-uitloop laten lopen.
Het AquaClean-waterfilter is verstopt.Vervang het AquaClean-waterfilter om de 3 maanden. Filters die ouder zijn dan 3 maanden, kunnen verstopt raken.
De molen is op een te fijne maling ingesteld.Stel de molen in op een grovere maling (hogere stand). Let op: dit is van invloed op de koffiesmaak.
 De zetgroep is vuil.Haal de zetgroep uit het apparaat en spoel deze af onder de kraan.
 De koffie-uitloop is vuil.Maak de koffie-uitloop en de openingen van de uitloop schoon met een pijpenrager of naald.
Het compartiment voor voorgemalen koffie is verstopt
user manual
Schakel het apparaat uit en verwijder de zetgroep. Open het deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en steek de steel van een lepel in het compartiment. Beweeg de steel van de lepel op en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden valt.
De leidingen van het apparaat zijn geblokkeerd door kalk.Ontkalk het apparaat met Philips-ontkalker. Ontkalk het apparaat altijd wanneer het apparaat dit aangeeft.
De melk schuimt niet op.De ingebouwde cappuccinatore is vies of niet goed geplaatst.Maak de ingebouwde cappuccinatore schoon en plaats de cappuccinatore op de juiste manier in het apparaat.
Het soort melk dat u gebruikt, is niet geschikt voor opschuimen.Verschillende soorten melk leveren verschillende hoeveelheden schuim van verschillende kwaliteit.
De melk spettert.De gebruikte melk is niet koud genoeg.Gebruik koude melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.
 De flexibele melkslang is niet goed aangesloten.
user manual
Open de deur van de koffie-uitloop en controleer of de flexibele melkslang goed is aangesloten op de cappuccinatore. Let op: de cappuccinatore en de melkbuis en -slang kunnen heet zijn. Laat de cappuccinatore en de melkbuis en -slang afkoelen voordat u ze aanraakt.
De cappuccinatore en de melkbuis en -slang zijn niet schoon.Verwijder de ingebouwde cappuccinatore en haal deze uit elkaar. Spoel alle onderdelen schoon onder de kraan. Gebruik de Philips-melksysteemreiniger en voer de procedure 'Deep Milk Clean' uit vanuit het reinigingsmenu (user manual) voor een grondige reiniging. Als de onderdelen in de vaatwasmachine zijn gereinigd, kunnen ze verstopt zijn met etensresten of resten afwasmiddel. We raden u daarom aan ook te controleren of de onderdelen verstopt zijn.
We raden u aan elke dag het HygieSteam-programma uit te voeren: 1) Druk op 'Clean' user manual op het bedieningspaneel. 2) Selecteer 'HygieSteam'. 3) Druk op de start/stop-knop om het proces te starten. Bevestig alle stappen die op het display worden getoond.
De melkbuis en -slang zijn verstopt.Zet het melkreservoir altijd zonder de melkbuis en -slang in de koelkast. In de melkbuis en -slang kunnen zich melkresten ophopen die de melkstroom kunnen blokkeren. Spoel de melkbuis en -slang schoon voordat u ze opbergt.
Het lijkt alsof het apparaat lekt.Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopsysteem en de zetgroep te spoelen. Via het interne systeem stroomt dit water rechtstreeks in de lekbak. Dit is normaal.Leeg de lekbak elke dag of zodra de indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt. Tip: Plaats een kop onder de uitloop om het spoelwater op te vangen en beperk de hoeveelheid water in de lekbak.
De lekbak is te vol en stroomt over, waardoor het lijkt alsof het apparaat lekt.Leeg de lekbak elke dag of zodra de indicator voor een volle lekbak boven het deksel van de lekbak uitkomt.
Het waterreservoir is niet volledig in het apparaat geplaatst, er lekt wat water uit het reservoir en er wordt lucht in het apparaat gezogen.Controleer of het waterreservoir in de juiste stand staat: verwijder het reservoir en plaats het weer terug. Duw het daarbij zo ver mogelijk in het apparaat.
De zetgroep is vuil/verstopt.Spoel de zetgroep af.
Het apparaat staat niet op een horizontale ondergrond.Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond zodat de lekbak niet overstroomt en de indicator voor een volle lekbak goed werkt.
Ik kan het AquaClean-waterfilter niet activeren en het apparaat geeft aan dat het ontkalkt moet worden.Het AquaClean-filter is niet op tijd geplaatst of vervangen nadat dit op het scherm werd aangegeven. Dit betekent dat uw apparaat niet meer volledig kalkvrij is. Ontkalk eerst het apparaat en plaats vervolgens het AquaClean-waterfilter.
Het nieuwe waterfilter past niet.U probeert een ander filter dan het AquaClean-waterfilter te installeren.Het AquaClean-waterfilter is het enige filter dat in het apparaat past.
De rubberen ring zit niet op het AquaClean-waterfilter. Plaats de rubberen ring terug op het AquaClean-waterfilter.
Het apparaat maakt een hard geluid.Het is normaal dat het apparaat wat geluid maakt tijdens het gebruik.Als het apparaat een ander soort geluid begint te maken dan normaal, moet u de zetgroep mogelijk reinigen en smeren.
Het AquaClean-waterfilter is niet goed geprepareerd en er wordt nu lucht in het apparaat gezogen.Haal het AquaClean-waterfilter uit het waterreservoir, prepareer het filter op de juiste manier en plaatst het weer terug. Zie het hoofdstuk 'Het AquaClean-waterfilter' voor stapsgewijze instructies.
Het waterreservoir is niet volledig in het apparaat geplaatst en er wordt lucht in het apparaat gezogen.Controleer of het waterreservoir in de juiste stand staat: verwijder het reservoir en plaats het weer terug. Duw het daarbij zo ver mogelijk in het apparaat.

Apparaatoverzicht