Table of contents

Xelsis Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Xelsis DeluxeUser Manual

Bedieningspaneel

Er zijn twee versies van dit espressoapparaat. De bedieningspanelen zien er anders uit, maar alle pictogrammen functioneren op dezelfde manier. Raadpleeg figuur B en C voor een overzicht van alle pictogrammen. Hieronder vindt u de beschrijving van de pictogrammen.
user manual
B1 Off icon (Pictogram Uit)
C1 Pictogram Aan/uit
B2/C2 Drinks (dranken)
B3/C3 Menu Drinks (Dranken)
B4/C4 Personal profiles (Persoonlijke profielen)
B5/C5 Bonen
B6/C6 Machine settings (Apparaatinstellingen)
B7/C7 Status menu (Menu Status)
B8/C8 Kopen
B9/C9 Start/stop user manual icon (Pictogram Start/stop)

Apparaatoverzicht