Table of contents

Granaroma Deluxe User Manual
Download PDF|Print
Saeco logo
Granaroma DeluxeUser Manual

Foutcodes

Hieronder vindt u een lijst van foutcodes voor problemen die u zelf kunt oplossen. Ga naar www.saeco.com/care voor videoinstructies. Als opnieuw een foutcode wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.
FoutcodeProbleemMogelijke oplossing
01De koffietrechter is verstopt.Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de zetgroep uit het apparaat. Open vervolgens het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en steek de steel van een lepel in de trechter. Beweeg de steel van de lepel op en neer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden valt. Ga naar www.saeco.com/care voor uitgebreide video-instructies.
03De zetgroep is vuil of de onderdelen zijn niet goed gesmeerd. Schakel het apparaat uit. Spoel de zetgroep af met schoon water, laat deze aan de lucht drogen en smeer de onderdelen van de zetgroep. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep reinigen' of ga naar www.saeco.com/care voor een video met uitgebreide instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
04De zetgroep is niet goed geplaatst.Schakel het apparaat uit. Haal de zetgroep uit het apparaat en plaats deze opnieuw in het apparaat. Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat voordat u deze plaatst. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep' of ga naar www.saeco.com/care voor een video met uitgebreide instructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
05Er zit lucht in het waterdoorloopsysteem.Start het apparaat opnieuw op door het uit en weer in te schakelen. Als dit werkt, tapt u 2 tot 3 koppen heet water. Ontkalk het apparaat als u dit langere tijd niet hebt gedaan.
Het AquaClean-filter is vóór de installatie niet goed geprepareerd of is verstopt.Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te zetten. Als dat werkt, zorgt u ervoor dat het AquaClean-filter goed wordt geprepareerd voordat u het terugplaatst. Plaats het AquaClean-filter weer in het waterreservoir. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, is het filter mogelijk verstopt en moet het worden vervangen.
11Het apparaat moet zich aan de kamertemperatuur aanpassenLaat het apparaat na transport en bij lage buitentemperaturen op kamertemperatuur komen. Schakel het apparaat uit, wacht 30 minuten en schakel het apparaat weer in. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de Klantenservice in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.
14Het apparaat is oververhit. Schakel het apparaat uit, wacht 30 minuten en schakel het weer in.
19Het apparaat is niet correct op het stopcontact aangesloten.Zorg ervoor dat de kleine stekker van het netsnoer correct in de aansluiting op de achterzijde van de machine is gestoken.

Apparaatoverzicht